Aage Augustinus

Kontakt: Kystvejen 176, 8300 Odder
Telefon: 5118 5102
E-mail: aage-augustinus@mail.dk

  1. Glæden ved at være til
  2. Et jævnt og muntert virksomt liv – Grundtvig og livsglæden
  3. Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud
  4. På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog
  5. Omkring Benny Andersen – en lystvandring i Benny Andersens forfatterskab.
 

Tidl. højskoleforstander og valgmenighedspræst.

Aage Augustinus holder foredrag i hele landet

1. Glæden ved at være til

Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden. Det er i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den.
Eller som Mark Twain lader en person sige: ”Er du glad i dag, er dit eget problem, der er nok at være ked af.”
(90 min.; 5.000 kr. + transport)

2. Et jævnt og muntert virksomt liv – Grundtvig og livsglæden

Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Alligevel må vi se at komme til rette med det, så det bliver til glæde for én selv og andre. - At det skal være til glæde står for Grundtvig fast.
Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bliver glæden - glæden ved at være til.
(90 min. 5.000 kr. + transport)

3. Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud

Det grundtvigske Danmarks møde med Georg Brandes og det moderne gennembrud med dets fokus på ateismen, kvinden, erotikken og naturen. Hovedpersonerne er præsten Waldemar Brücker og præsten og forfatteren Jakob Knudsen, der i 1880’erne og 90’erne gik ind i kampen, en kamp, der delte og endnu deler de ideologiske vande i den danske offentlighed.
(90 min.; 5.000 kr. + transport)

4. På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog

Højskolesangbogen har gennem mere end 100 år været den sangbog, der har haft den mest fremtrædende plads i det folkelige landskab. Den har på en måde været det folkelige Danmarks friværdi, som jo er den værdi, der vokser op af den folkelige græsplæne mens vi sover.
Den seneste udgave af Højskolesangbogen, den 19. i rækken, udkom i 2020. Heri er tilstræbt en balance mellem tradition og fornyelse. Der er det mærkelige ved traditionen, at hvis den ikke fornys, så dør den. I dette tilfælde den folkelige sang: traditionen består først og fremmest i at synge. Fornyelse i, hvilke sange man synger. Hvis man ikke synger sangene i en sangbog, forbliver den ikke en sangbog, men en digtsamling med plads på en bibliotekshylde.
Hvad er sigtet med Højskolesangbogen ud over at være en samling sange til fri afbenyttelse, kunne man spørge? Har den en opgave? - Ja, det er vel lidt efter lidt at blive klar over, at den venlige vekselvirkning mellem mig og de andre både er en mulighed og en nødvendighed. Fællessangen indeholder jo den dimension, at der er noget, der er uden for dig selv, der er noget, der er større end dig selv, men som du alligevel er en del af. Derfor er det livsvigtigt at synge.
(90 min.; 5.000 kr. + transport)

5. Omkring Benny Andersen – en lystvandring i Benny Andersens forfatterskab.

’Omkring Benny Andersen’. En lystvandring i Benny Andersens omfattende forfatterskab.
Særlige temaer vil blive taget frem og blive belyst, bl.a.: Hvad er kultur? Hvad vil det sige at være dansk? Hvad er tiden for en størrelse?
Hos Benny Andersen er der inde bag morskaben ofte et eller andet på spil, som er afgørende for vort liv for og med hinanden. Livet er nu engang ikke det værste man har.
(90 min.; 5.000 kr. + transport)