Aase Thomassen

Kontakt: Lunden 1, Ålum, 8920 Randers NV
Telefon: 8646 6114
E-mail: aase@aasethomassen.dk 
Hjemmeside: www.aasethomassen.dk
 

  1. La Norma
    En gribende beretning om en ung piges sorg, savn og succes


Henfarne slægter forglem dem ej. Intet kunne være mere sandt for Aase Thomassen, som gennem sine bøger bevarer beretninger om ældre menneskers liv på godt og ondt. Bøgerne er skrevet i respekt for dem, som ikke gav op og som trods barske kår formåede at bevare deres positive sind.
Første bog i rækken af fortællinger fra det virkelige liv er bogen Vi klarede den Karen, fra 2008. Med den tegnes et billede af to mennesker, som ved fælles hjælp kæmpede sig gennem de problemer, som krig og fattigdom førte med sig. De ville hellere undvære end at låne og modtage kommunal støtte. Tilbage var så slid og sammenhold.
Siden er følgende bøger udkommet: La Norma 2009, Stærke Bånd 2011og Som en fugl på træk.
Bøgerne er baseret på interviews, og det er tydeligt, at det for mange er godt at få sat ord på livet, siger Aase Thomassen og tilføjer: I ord og billeder forsøger jeg at bevare minder om en forgangen tid. Der ligger mange fantastiske historier og venter på at blive fortalt, og det giver stof til eftertanke at høre om tidligere generationers værdier.

La Norma
En gribende beretning om en ung piges sorg, savn og succes

Foredraget La Norma er en gribende beretning om pigen Norma Nielsen, den senere så berømte trapezstjerne, La Norma, som i dag bor i USA.
I 2008 rejste Aase Thomassen til USA for at høre hendes livshistorie. Ved den lejlighed fortalte den 82 årige La Norma for første gang, hvad der skete fra det øjeblik hun, som 14 årig blev sendt bort med en fremmed. Under slavelignende forhold blev hun oplært som artist.
Overalt fik hun succes, men hun bar på en smerte, hun ikke turde dele med nogen. Berørt af hendes dramatiske livshistorie, skrev Aase Thomassen bogen La Norma.
La Norma er en stærk personlighed med en bred fanskare bag sig. De efterlyste en oversættelse af bogen, og Aase Thomassen har siden været i USA med bøger, som hun og La Norma sammen signerede.
La Norma har oplevet uendelig meget smerte. Selv siger hun: Den største smerte er den, at Fruen tog min ungdom.
(60 – 90 min. Foredraget kan tilpasses den tid, der er til rådighed. Foredraget kan suppleres med billedfremvisning. Honorar kr. 1800 + transport)
Foredraget er tidligere holdt ved forskellige arrangører som: Menighedsråd, højskoleforeninger, klubber, forsamlingshuse, Ældre Sagen, OK klubben, Aktive Kvinder, Loger, Lokalhistoriske arkiver, biblioteker, aktivitetshuse, personaleforeninger og mange andre.