Agnete Birger Madsen

Kontakt: Blegdammen 7, 8000 Århus C
Mobil: 3029 2725
E-mail: agnetemadsen@hotmail.com
Hjemmeside: www.uaegte.dk

  1. Uægte børn i 7 slægtled
  2. ...et meget ilde berygtet Fruentimmer. Om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet
  3. Den hvide slavehandel
  4. Kvinderne i Matador
  5. Et barnelig i en kuffert
 

Historiker, ph.d.
Jeg har i mange år været ansat på Kvindemuseet i Danmark og forsket og formidlet almindelige menneskers fantastiske historier: om uægte børn og barnemordersker, fattigfolk og kvindfolk, Maude og Agnes, barnepiger og stripperdrenge, slavehandlere og andet godtfolk.
Til foredragene hører fotos, hvorfor en projektor er påkrævet.

Agnete Birger Madsen holder foredrag i hele landet.

1. Uægte børn i 7 slægtled

Skæbner og livshistorier i min egen familie. Udgangspunktet er min far, et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeflokken. Det vrimler med uægte børn i min familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke.
(90 min.; 4000 kr. plus rejseudgifter. (DSB standard))

2. ...et meget ilde berygtet Fruentimmer. Om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet

Dette foredrag handler om min 4*tipoldemor, den ludfattige daglejerske og spinderske Kirsten Andersdatter Kudsk, der levede på landet fra 1808-1860. Historien om hende er baseret på mange års gravearbejde i arkiverne, ikke mindst i politiprotokollerne, for hun blev flere gange mistænkt, forhørt og anklaget for lidt af hvert, især for tyveri og hor. Kirstens historie giver os et indblik i livet på de store gårde, i daglejerhusene, blandt løsgængere, rakkere, tyveknægte og prostituerede. Det er en historie om forbudt kærlighed, om myndigheders magtudfoldelse, om fattige lurendrejere og ikke mindst om kampen for at overleve. Kirstens liv er fortalt i en bog, der kan rekvireres hos mig.
(90 min.; 4000 kr. plus rejseudgifter. (DSB standard))

3. Den hvide slavehandel

I dag hedder det trafficking. Tidligere hed det den hvide slavehandel. Det er et og det samme, men med den store forskel, at det for 100 år siden var europæiske og herunder også danske piger, der blev lokkede og solgt til bordeller i udlandet - til f. eks. New York, og Moskva. Min forskning i politisager, generalkonsulers indberetninger, avisartikler m.m. afslører flere tilfælde af, at danske piger har været handlet. I foredraget fortæller jeg bl.a. om de danske piger, der blev lokket til Rusland for at synge i sangerinderpavillioner - troede de. Unge piger forsvandt og skumle mænd dukkede op - selv i provinsen, og underholdningsbranchen tog med kyshånd imod de mange skrækhistorier. Hvad var sandt og hvad var ren underholdning?
(90 min.; 4000 kr. plus rejseudgifter. (DSB standard))

4. Kvinderne i Matador

Med udgangspunkt i nogle af Lise Nørgårds populære skikkelser fra TV serien Matador fortælles cirka 20 års kvindehistorie- 30'ernes og 40'ernes. Foredraget belyser nogle af tidens mange dilemmaer, der udsprang af modsætningerne mellem de traditionelle kvindedyder, som f. eks. konsulinde Holm var talskvinde for og den begyndende frigjorthed, som vi kan registrere i flere af seriens øvrige kvinder. Foredraget suppleres med billeder fra serien og fra tiden.
(90 min.; 4000 kr. plus rejseudgifter. (DSB standard))

5. Et barnelig i en kuffert

I 1923 fødte Erna i al hemmelighed et barn, som hun straks efter kvalte. Det foregik i stilhed, under dynen, som hun delte med sin bedstemor, der intet hørte.
Hun var ikke den eneste. Fra 1900 til 1950 blev 614 kvinder dømt for at have forårsaget deres nyfødte barns død. Hvor mange, der ikke blev opdaget og dømt, kan vi kun gætte os til.
Foredraget handler om nogle af disse barnemordersker, og om hvordan de gradvist forsvandt og blev til fosterfordriversker i stedet. Deres historie er ikke blevet skrevet før, måske fordi den er så grum. Den er baseret på lang tids forskning af samtidige kilder som politiforhør, fængselsjournaler, avisartikler og fotos.
(90 min; 4000 kr. plus rejseudgifter. (DSB standard))