Soldrys v/ Agnete Odgaard-Jensen

Kontakt: Kammersgårdsvej 7, Ydby, 7760 Hurup Thy
Telefon: 9795 6409 mobilnr: 5177 2409
E-mail: odgaard@soldrys.dk
Hjemmeside: www.soldrys.dk

  1. Kunsten at bevare livsmodet trods modgang
  2. Køkkenskriver – forfatter
  3. Blind – hvad så?


Om Agnete Odgaard-Jensen:
Jeg er født i Thy, hvor jeg er vokset op. Mit syn mistede jeg som 25-årig. Jeg er uddannet aktivitetsmedarbejder, en uddannelse jeg netop nåede at afslutte, før jeg blev blind.
I dag leder jeg 2 mødesteder for synshandicappede i Thisted Kommune. Min uddannelse som underviser og foredragsholder startede jeg i 1979 i Dansk Blindesamfund og har løbende deltaget i mange kurser, og har derfor stor erfaring på dette område. Mit lyse sind skinner tydelig igennem, og jeg bruger flittigt min humoristiske sans. Jeg nyder mit aktive liv blandt mennesker i alle aldre, og har i 2009 oprettet mit eget foredragsfirma "Soldrys”. I efteråret 2011 fik jeg udgivet min kogebog ”Mad uden stress”, en kogebog til alle, der gerne vil nyde at lave mad og leve sundt. I 2013 skrev jeg bogen ”Medvind i modgang”, som omhandler eet af mine foredrag.

Agnete Odgaard-Jensen holder foredrag i hele Danmark. I alle former for foreninger: Højskoleaftener, velgørenhedsklubber, pensionistklubber, sogneeftermiddage/-aftener samt patientforeninger.
Fast gæstelærer på flere undervisningsinstitutioner og skoler.
Folder kan printes ud fra www.soldrys.dk

1. Kunsten at bevare livsmodet trods modgang

I dette foredrag kommer jeg ind på, hvad negative tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme kræfter, så derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for negativt. Jeg taler om de ting, der svækker vort immunforsvar: Negative følelser, dårlig samvittighed, modløshed, afhængighed af omgivelserne og de 3 former for ensomhed, som præger vort liv og samfund.
Med kærligheden som udgangspunkt fortæller jeg om de positive følelser, som styrker os og giver os livsglæde, hvor kunsten at kunne tilgive, er én af de vigtigste. Til slut samler jeg alle trådene og fortæller om en af mine egne store livskriser. Jeg ved, at dette foredrag giver megen stof til eftertanke. Mange af mine tilhørere har opfordret mig til at skrive en bog om emnet,og det har jeg gjort alvor af. Bogens titel er "Medvind i modgang".
(ca 95 min.; kr. 2.800 – 3.200 excl. transport)

2. Køkkenskriver – forfatter

Foredraget omhandler mit forfatterskab.
Det startede som for mange andre med en interesse og opfordringer fra andre, og jeg er ingen undtagelse.
Min 1. bog, som udkom i 1985, er om den gamle fletteteknik sprang, som stammer fra bronzealderen. Kort tid efter jeg havde mistet mit syn, fik jeg tilbudt et kursus i teknikken, og jeg blev så grebet af den, at jeg begyndte at lave mine egne modeller og teknikker. Det viste sig, at der næsten ingen litteratur fandtes om den, så derfor var det nærliggende at få dem udgivet i en bog.
Mad uden stress udkom 2011. Jeg har lavet madopskrifter til Blindes jul siden 2001 og opfordringer fra bladets læsere fik mig til at skriveen kogebog. Jeg kommer ind på, hvordan jeg klare mig i mit køkken som blind og finder på nye ideer. Bogens titel fortæller, at det er vigtigt, at vi kan finde glæde ved at lave mad uden at blive stresset.
Medvind i modgang omhandler mit foredrag Kunsten at bevare livsmodet trods modgang. Den giver masser af eksempler på, hvordan vi kan komme videre med vort liv efter store tab, men også på hvordan vi kan støtte andre, der har det svært.
Sund mad uden stress, min anden kogebog udkom i oktober 2017. Da den første var ved at være udsolgt, måtte jeg beslutte, om den skulle genoptrykkes eller jeg ville lave en ny. Da jeg havde fået mange nye ideer, var der ikke langt fra tanke til handling. Den er vidt forskellig fra den første i udseende, men jeg går frem efter samme koncept, nemlig at maden skal være sund, nem at lave og bestå af råvarer, der er lette at få fat i.
(60 – 90 min.; kr. 2.800 – 3.200 excl. transport)

3. Blind – hvad så?

Med dette foredrag ønsker jeg at fremme forståelsen handicappede og ikke handicappede imellem. Jeg fortæller om det at leve som blind, mine muligheder samt begrænsninger. Jeg kommer ind på, hvor stor glæde jeg har haft af Dansk Blindesamfund og har af de hjælpemidler, jeg bruger i min dagligdag, og som det offentlige efter behov stiller til rådighed. Det gælder bl.a. min førerhund, og hvordan det med den er muligt at færdes i trafikken. Foredraget indeholder også, hvordan andre mennesker kan hjælpe os på den bedst tænkelige måde uden at såre. Min slutning omhandler egne oplevelser ved at miste synet, og hvordan jeg ved hjælp at mit lyse sind, humoristiske sans, familie og venners støtte er kommet videre med mit liv.
(75 – 90 min,; kr. 1.800 – 2.000 excl. transport)