Allan Graugaard Nielsen

Kontakt: Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg
Telefon: 4047 9990
E-mail: allan.graugaard.nielsen@gmail.com

  1. Pax et Bonum. En fortælling om Frans af Assisi
  2. Martin Luther – rebel i en opbrudstid
  3. Du skal ikke være bange for at være menneske
  4. Menneske først. Om personlighed og trosliv – og virkeligheden der altid er vævet i ét stykke
  5. Når livet kaster skygger


Født 1951, opvokset i Silkeborg, cand.theol. fra Århus Universitet 1979 og efter militærtjeneste præst i Lønborg og Egvad sogne 1980-1999, i Vor Frelsers Sogn Aalborg 1999-2017. Lang erfaring som voksenunderviser, foredragsholder og studiekredsleder. Har især beskæftiget sig med grænsefeltet mellem psykologi og religiøsitet under sjælesørgerisk perspektiv. I forlængelse af det fået udgivet bøgerne ”Mennesket i Guds skole” og ”Menneske og kristen – vandringer i sjælens og troens landskab”. Har desuden rejst en del, især til steder af historisk interesse, og har erfaring som rejseleder til Israel og de tyske Luther-byer. Holder foruden det nedenstående foredrag om bibelske emner efter aftale.

Allan Graugaard Nielsen holder foredrag i hele landet.

1. Pax et Bonum. En fortælling om Frans af Assisi

Foredraget er udformet som en billedvandring i og omkring den smukke by Assisi, ledsaget af fortællingen om en af kirkehistoriens mest særprægede skikkelser, rigmandssønnen Frans, som valgte et liv i fromhed og fattigdom og i kraft af sit eksempel fik umådelig stor betydning for europæisk kirkehistorie og fromhedsliv siden 1200-tallet.
(60-80 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst. Projektor og lærred kræves)

2. Martin Luther – rebel i en opbrudstid

Martin Luther er ikke blot lutherdommens fader, men var også en betydningsfuld skikkelse i en opbrudstid i europæisk historie i overgangen fra middelalder til nyere tid. Foredraget tegner et portræt af denne åndskæmpe, ledsaget af billeder fra Luther-mindestederne i Sachsen og Thüringen.
(60-80 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst. Projektor og lærred kræves)

3. Du skal ikke være bange for at være menneske

Digteren Benny Andersen fortæller om sin afdøde hustru Cynthia, at når hun så på et menneske, opdagede det noget ved sig selv, som det ikke havde kendt eller måske kun anet. ”Det, som jeg så i alle vore år sammen, var, at hun kunne få mennesker til at blive større, end de selv vidste, de var.” Foredraget er en mosaik af citater og tanker, som inspirerer os til at gå på opdagelse i det at være menneske og til at vove at være det uperfekte menneske, vi nu engang er. En fortælling med rod i det kristne univers, som ufortrødent står vagt om menneskets umistelige storhed og værdighed.
(60 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

4. Menneske først. Om personlighed og trosliv – og virkeligheden der altid er vævet i ét stykke

Menneske først, kristen så, sagde en berømt dansker engang. Hvad han mente med det, lader vi ligge her, men udsagnet lader vi minde os om, at kristenliv altid bygges på menneskelivets grund. Vi er kristne – hvis vi er det – som de mennesker, vi nu engang er. Vi oplever livet og troen med højst personlige briller. Det hele er vævet sammen af tusind usynlige tråde. Foredraget er en vandring i sjælens og troens landskab og handler om de menneskelige forudsætninger for at være kristen – og de åndelige forudsætninger for at være menneske.
(60-70 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

5. Når livet kaster skygger

Vi fødes med millioner af livsmuligheder, vi dør efter at have virkeliggjort én. Er det måske det moderne menneskes eksistentielle sorg - sorgen over de liv, som engang var muligheder? Er det en af forklaringerne på det moderne, frustrerede, stressede menneske, at det ikke vil gå glip på nogen af mulighederne? At være et levende menneske er også at kunne håndtere tabet af livsmuligheder. Ting hører op. Og nyt begynder. Livet forandres. Alt har sin tid. Det, der kommer, er ikke nødvendigvis bedre end det, der var. Men det er det, der er nu. Et foredrag om at være menneske ved livets yderste grænser.
(60-70 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)