Anette Kjær

Kontaktadresse: Fårupvej 113, Fårup, 8471 Sabro.
Telefon: 2992 7122
E-mail: anettekjaer2@live.dk
Hjemmeside: www.anettekjaer.dk

  1. Sprogets magt og magi

  2. Carl Nielsen - komponisten, musikeren og mennesket

  3. Til lykke, Aakjær!

  4. Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…

  5. Højskolesangbogen – et poetisk opslagsværk i livsduelighed

  6. Et mageløst makkerpar – Aakjær / Nielsen

  7. Sange og stjernestunder

  8. Man binder os på mund og hånd

  9. Smilet er den korteste vej

  10. Blomstre som en rosengård

 

Foredragsholder, sanger, organist og underviser.

Anette Kjær har siden 1994 haft en omfattende foredragsvirksomhed med emner og sangaftner af stor spændvidde. Alle emner er bygget op over en række fællessange fra Højskolesangbogen. Anette Kjær er udd. klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, udd. organist fra Vestervig kirkemusikskole og har læst idéhistorie på Aarhus Universitet. Har i samarbejde med Erling Lindgren, Peter Vuust og Christian Vuust udgivet de to anmelderroste cd’er ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…” I og II. Har sunget på Den Jyske Opera og været gæstelærer på en række højskoler. Er fastansat organist ved to kirker i Himmerland.
Arrangører skrev:
Vores højskoleuge fejrede sit 10 års jubilæum i år… Anette Kjær modtog som den første i de 10 år en stående applaus. (Simon Griis, projektleder)
Anette Kjær har en stor, grundig og omfattende viden om de emner hun formidler. Hun indlever sig i emnet, så foredraget bliver intenst og medrivende. (Ole Brunsbjerg, tidl. forstander på Hadsten højskole)

Anette Kjær afholder foredrag i hele landet.
Læs mere, hør lydklip og se flere emner på www.anettekjaer.dk
 

1. Sprogets magt og magi

Hvad gør vi ved sproget og hvad gør det ved os, - og hvor blev stilheden af?
Der er ord alle vegne. Fra morgen til aften. Fra fødsel til død. Med sproget kan vi fortrylle og forbande, slå ihjel og oplive. Det levende ord er livsfarligt, livsaligt og livsnødvendigt. Betragtninger, fortællinger og en række fællessange sætter fokus på sprogets magt og magi, på stilheden, der kalder på eftertanken, og på sangen, der tager over, når vore egne ord ikke slår til.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget tidligere holdt: Bl.a. Nørremarkskirken, Vejle, Bangsbostrandkirke, Frederikshavn, Løgumkloster Højskole, Egeris kirke, Skive, Syv sogn, Viby Sj.

2. Carl Nielsen - komponisten, musikeren og mennesket

150 året for Carl Nielsens fødsel blev i 2015 fejret langt ud over landets grænser. Carl Nielsens koncertsalsmusik og operaer opføres over hele verden, og hans melodier til de folkelige, danske sange og salmer hæver sig stadig over landskabet med en egen, smuk tone. Carl Nielsen kunne som få spinde en melodi af enkel skønhed og stor rigdom. Ordene fik nyt liv, og sangene såvel som symfonierne vidner om det brede vingefang. Carl Nielsen var levende optaget af sin samtid. Han komponerede, skrev og tænkte med afsæt i sin tid og det nybrud, der satte sig spor i kunst, kultur og dagligliv omkring århundredeskiftet. Med udgangspunkt i sangene og med afsæt i Carl Nielsens breve og artikler, tegnes et portræt af komponisten, musikeren, samfundsdebattøren, musikskribenten og mennesket Carl Nielsen, der fik så stor betydning, ikke mindst for den danske, folkelige fællessang.
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave) og evt. cd-afspiller; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Markus kirken, Aarhus, Humlebæk kirke, Søndre Sogn, Viborg, Ryslinge Frimenighed, Gl. Rye kirke, Malle kirke, Mariager kirke, Als kirke m.fl.

3. Til lykke, Aakjær!

Et fødselsdagsportræt af digteren, samfundskritikeren og mennesket Jeppe Aakjær
I 2016 fejres 150 året for Jeppe Aakjærs fødsel. Med afsæt i en række fællessange med tekst af Jeppe Aakjær tegnes et portræt af den højtråbende samfundskritiker, den lyriske digter og mennesket Aakjær; En sjælden personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og naturens uberørte storhed. Tråden trækkes op til i dag med spørgsmålet om, hvorvidt Aakjærs virke og digtning også taler ind i vor egen tid. Er der træk af Aakjærs samfundskritik, der også i dag ville kunne høres som et tiltrængt korrektiv til tidsånden? Hører det menneske- og natursyn, vi finder i Aakjærs sange en svunden tid til, eller kan det stadig slå strenge an i det moderne menneske og korrespondere med vor tids natursyn og udfordringer?
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Foredraget er nyt

4. Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…

2 cd’er, 18 udgaver af Højskolesangbogen og en halv snes fællessange.
Fortælling om en række nye og gamle sange fra den 18. udgave af Højskolesangbogen. Sangene er alle med på Anette Kjær og Erling Lindgrens to anmelderroste cd’er fra hhv. 2007 og 2013: ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…” I og II, hvor også jazzmusikerne Peter Vuust og Christian Vuust medvirker. Undervejs fortælles endvidere om tilblivelsen af og tankerne bag cd’erne, om Højskolesangbogens unikke historie og om, hvorfor vi aldrig må glemme at synge.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Foredraget er nyt

5. Højskolesangbogen – et poetisk opslagsværk i livsduelighed

Eksistens-tænkning på vers.
Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål. Sangene løfter os fra det selvransagende ud i det fælles liv med hinanden og rækker os forståelsen af, at vi er en del af en fælles fortælling og er underlagt fællesmenneskelige grundvilkår. Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvorsfuld, er en stille insisteren på livets rigdom, styrke og glæde.
Fællessang og fortælling med udblik til bl.a. K. E. Løgstrups og Hannah Arendts eksistenstænkning.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: : Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Galten Kirke, Rønshoved Højskole, Trængstrup Foredragsforening

6. Et mageløst makkerpar – Aakjær / Nielsen

Venskab og samarbejde.
Det frugtbare samarbejde mellem komponisten Carl Nielsen og digteren Jeppe Aakjær byggede på et livslangt venskab og en dybtfølt, gensidig respekt. I hhv. 2015 og 2016 fejres 150 året for deres fødsel. Med afsæt i bl.a. brevvekslingen mellem de to kulturpersonligheder fortælles historien om et af 1900-tallets mest interessante digter/komponist-par, hvis samarbejde berigede den danske sang og gav såvel digtningen som den folkelige fællessangstradition en ny retning.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: : Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Hadsten Højskole, LOF Midtjyllands sommerhøjskole, Haverslev kirke, Aars kirke

7. Sange og stjernestunder

Det svære og smukke menneskeliv.
Sange give indsigt og udsyn, forener fortid og fremtid i et nærværende nu og sætter fokus på menneskelivet på godt og ondt. Måske derfor er fællessangen igen blevet populær, i en tid, hvor vi langsomt er ved at opdage, at stjernestunder ikke lader sig iscenesætte, at fællesskabet er værd at kæmpe for, og at livet ikke passer ind i et regneark. Fællessange danner rammen om fortællinger og betragtninger.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: : Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Tølløse kirke, Holbæk Højskoleforening, SeniorHøjskolen, Nr. Nissum, Rønshoved Højskole, Søvind kirke, Tamdrup kirke.

8. Man binder os på mund og hånd

Den kulturelle modstand under Besættelsen (1940 – 1945)
Under Besættelsen fik sangen og musikken en ny betydning og gav mod og sammenhold i en uvis tid. Mens krigen kastede sine lange skygger ind over landet, blev alt det usigelige sagt mellem linjerne i sange og revyviser.
Gennem fællessange, fortællinger og musikeksempler fortælles om alsangen og sangens betydning i kampen for fred og frihed, om den ”kulturelle” modstandskamp og frihedsbegrebet med udblik til Hannah Arendt, K. E. Løgstrup, Aksel Schiøtz, Poul Henningsen m.fl.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: klaver, cd-afspiller og højskolesangbøger; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Rødding Højskole, SeniorHøjskolen, Nr. Nissum, Rønshoved Højskole, Grundtvigs Forum, Hvidbjerg.

9. Smilet er den korteste vej

H.C. Andersen og Benny Andersen.
I Højskolesangbogen står de side om side, og begge formår de med et glimt i øjet at beskrive verden og ikke mindst os danskere. Ofte kaldes smilet frem, når de holder spejlet op foran os, - det smil, der når så langt og træffer så præcist. Det underfundige, det udødelige og det skæve mødes her i sange, beretninger og udsøgte eksempler fra de to folkekære digteres righoldige værker.
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Kroghøj Gl. Skole, Tamdrup kirke, Skørping Nykirke, Bjergnæsskolen, Viborg.

10. Blomstre som en rosengård

Advent- og julesangaften.
Salmer og sange, der knytter sig til advent og jul danner rammen om et poetisk og lysfyldt åndehul midt i juletravlhed og decembermørke. Fortællinger og betragtninger binder fællessange og - salmer sammen til en helhed, der besinder sig på det væsentlige: budskabet, forventningen og glæden.
”Blomstre som en rosengård” er velegnet til såvel kirkerum som sognehus.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Sinding kirke, Åbyhøj Bibliotek, Sjelle kirke