Anna Grethe Bech

Kontakt: Molsgade 1, 1.th, 8000 Århus C
Telefon: 4233 5478
E-mail: annagrethe@fortaelleriet.dk
Hjemmeside: www.fortaelleriet.dk

  1. Heksebryg – om hekse i virkeligheden og i eventyr – fra Maren Splid til Dannie Druehyld
  2. Grønne fortællinger og fællessang om mennesker og moder jord
  3. Evald Tang Kristensen – Danmarks største folkemindesamler
  4. Ingeborg Munch – et livstykke af en husmandskone og visesanger
  5. Fra horeunge til hoffets førstedame - et portræt af Grevinde Danner


Jeg er cand. mag. I dansk og fransk og har undervist i dansk i gymnasiet i 35 år. Det har givet mig kærlighed til den gode fortælling, såvel folkeeventyr som fortællinger fra Blichers, H.C. Andersens som Karen Blixens hånd.
Jeg har været medlem af Ry Fortællekreds i over 20 år, deltaget i kurser og workshops, bl.a. et 3 måneders kursus på International School of Storytelling i England.
Jeg tager aktivt del i den nye fortællebevægelse, som går efter af videreføre den mundtlige fortælling i en nutidig og levende form.
Jeg griber dog også tilbage til traditionen og leverer nogle af folkemindesamleren Evald Tang Kristensens fortællinger på den vestjyske dialekt, jeg er vokset op med.
Jeg har optrådt på festivaler i Lejre, Moesgaard Museum og Nørre Vosborg og fortalt i sognegårde, kirkehøjskoler og foreninger rundt i landet. I de seneste 7 år sammen med musiker og sanger, Helle Bøjlesen.
Jeg er desuden vært på den månedlige Fortællecafé på Café Gaya i Aarhus.
Helle Bøjlesen er cand. pæd. Fil fra Danmarks pædagogiske Universitet og har en diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse og arbejder som musiklærer.

Flere tilbud om foredrag og fortællinger kan findes på www.fortaelleriet.dk

Jeg kommer rundt i hele landet med mine fortællinger.

1. Heksebryg – om hekse i virkeligheden og i eventyr – fra Maren Splid til Dannie Druehyld

Hvem var heksene i 1600-tallet, og hvorfor endte de på bålet?
Hvordan optræder heksene i eventyrene, og hvordan skal vi forstå dem?
Hvem kalder sig hekse i nutiden, og hvad står de for?
Jeg tager udgangspunkt i historien om Maren Splid, fortæller hekseeventyr og hekserim, og fører linjen frem til nutidens hekse.
I fortælleforestillingen arbejde jeg sammen med musiker Helle Bøjlesen, som bidrager med sange om Maren Splid, Dannie Druehyld med flere. (60-90 min. 3.500 kr. + transport).
Fortælleforestillingen er tidligere afholdt på Fortællesalonen, Dokk1, Aarhus og APA, Gundsømagle.

2. Grønne fortællinger og fællessang om mennesker og moder jord

Sammen med musiker Helle Bøjlesen sætter jeg fokus på menneskers aftryk på naturen gennem fortælling og fællessange. Vi kommer omkring den grønlandske myte ”Havets moder” og en række folkeeventyr, som indeholder gammel visdom om menneskers forhold til naturen. Vi har fundet nye og gamle fællessange, der spiller sammen med fortællingerne og berører vores forhold til naturen fra forskellige vinkler.
(60-90 min. 3.500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt på Nørre Vosborg Fortællefestival, Sognegården i Ullits.

3. Evald Tang Kristensen – Danmarks største folkemindesamler

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) vandrede tusinder af kilometer på kryds og tværs af Jylland. Han kom helt ud i de fattigste hedeområder for at optegne eventyr, viser og sagn før det var for sent. Han måtte ofte overnatte på lergulve, sidde ved sygesenge eller vente i timevis på at de fattige folk skulle gøre deres arbejde færdigt før de kunne fortælle eller synge viser for ham. Tang Kristensen fik hvad han kom efter, og af eftertiden vurderes han som en folkemindeforsker på verdensplan.
Jeg fortæller om Tang Kristensens liv og indsamling af folkeminder, og jeg giver nogle af eventyrene på vestjysk dialekt.
Fås også i en udgave sammen med musiker Helle Bøjlesen, som synger sjove og skarpe folkeviser fra Tang Kristensens indsamling.
(60-90 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 2.500 kr. + transport (Med musiker 3.500 kr.))
Foredraget er tidligere holdt i Folkevirke, Herning, Kunst- og Kulturhøjskolen Vejle, Skanderborg Museumsforening.

4. Ingeborg Munch – et livstykke af en husmandskone og visesanger

Programmet om Ingeborg Munch er en fortælleforestilling med 10 indlagte viser, hvor jeg fortæller livshistorien, og viserne synges af professionel sanger/musiker Helle Bøjlesen
Ingeborg munch var datter af Anna Munch, en husmandskone der sang mange viser for folkemindesamleren Evald Tang Kristensen.
Ingeborg løftede arven efter sin mor som lokal folkevisesanger i Himmerland. Hun drev et husmandsbrug sammen med sin mand, Villiam. I 1959 fik en medarbejder ved Dansk Folkemindesamling øje på hendes visesang - hun kom i radioen og fjernsynet, sang i Thylejren, i Tivoli og optrådte på højskoler og i forsamlingshuse i hele landet, men berømmelsen gik hende aldrig til hovedet. Hun forblev husmandskonen fra Himmerland, der tog ud og sang.
(60-80 min.; 3.500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: OK Klubben, Varde, Frivillige i Selvhjælpsgrupper, Skanderborg.

5. Fra horeunge til hoffets førstedame - et portræt af Grevinde Danner

Louise Christine Danner (1815-74) hed oprindelig Louise Rasmussen og var datter af en ugift tjenestepige. Hun var danserinde ved det Kgl. Teater, levede i et trekantsforhold med avismagnaten Carl Berling og kronprinsen, den senere Frederik den 7. I 1850 blev hun viet til kongens venstre hånd, men aldrig accepteret i de toneangivende kredse i og omkring hoffet.
Hun grundlagde i 1873 en stiftelse for ubemidlede kvinder, det nuværende Dannerhuset - krisecenter for kvinder. Før sin død havde hun også grundlagt ”En Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen”. Danner viste på den måde at hun aldrig glemte sin fattige baggrund, og hun fik skabt sig et levende eftermæle.
(60-80 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 2.500 kr. + transport. Fås også i en udgave med sange fra samtiden og musikalske indslag ved musiker Helle Bøjlesen til 3500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt i FOA, Herning, Mødrehjælpens frivilliggruppe, Silkeborg, Fortællefestival på Nørre Vosborg, Dyrup Kirke.