Anne-Marie Christensen

Kontakt: Gentoftevej 18, 8000 Aarhus C
Telefon: 3028 6448
E-mail: amc@etnovator.com

  1. Landsforrædernes børn


Anne-Marie Christensen holder foredrag i hele landet.

Landsforrædernes børn

Foredraget Landsforrædernes børn beskriver et sort kapitel fra besættelsestiden og retsopgøret, som hverken historieforskningen eller vi som nation taler om, nemlig de alvorlige og langstrakte konsekvenser, som retsopgøret med de 13.521 dømte landsforrædere fik for deres børn.
Da den tyske besættelse af Danmark var forbi i maj 1945, begyndte retsopgøret med de danskere, der havde samarbejdet med tyskerne eller kæmpet på tysk side under krigen. 13.521 blev dømt og således udset til at bære den skam, det var for Danmark at blive besat og frem til 1943 som nation at have samarbejdet med tyskerne. Den skam har deres børn arvet.
Mens retsopgøret for nationen blev afslutningen på besættelsestiden, blev det startskuddet for de 27.000-42.000 landsforræderes børn til et liv i fortielse og fortrængning og med fordømmelse og repressalier på grund af deres fædres og mødres gerninger under krigen - og nationens fordømmelse af dem. Vi mangler derfor som nation at forsone os med landsforrædernes børn.
Foredraget præsenterer smagsprøver af interviews med børn af landsforrædere og belyser, hvordan Danmark aktivt glemte landsforrædernes børns historie. Foredraget balancerer mellem et antropologisk blik på de glemte landsforræderes børns historie og den personlige udfordring det var i arbejdet med bogen, der danner basis for foredraget, som datter samtidig at forstå og nærme sig sin mors traume over at have en far, der var tysk soldat blandt andet under SS-division Wiking og i Schalburgkorpset.
Foredraget berører emner som national forsoning og skam og kommer også ind på, hvilke stærke reaktioner fra faghistorikere og fra landsforræderes børn, som udgivelsen af bogen afstedkom.

Du kan høre et interview om bogen med foredragsholderen her: https://www.radio24syv.dk/programmer/hitlers-aeseloerer/28027649/landsforraedernes-born
Du kan læse mere om bogen og foredragsholderen her: https://issuu.com/aldresagen/docs/77243_medlemsblad_3-2018_web

(Eksempel: 90 min. 5000 kr. + transport. I sjældne tilfælde overnatning. Mulighed for at vise slides – egen PC medbringes)