Anne Marie Eriksen

Kontakt: Skovvangsvej 177, 2.tv. 8200 Aarhus N
Telefon: 8610 6673 / 2128 6032
E-mail: annemarieeriksen@yahoo.dk
Hjemmeside: www.skriftet.dk

  1. Kunst på baggrund af Traume
  2. Salmer og Satire.
    Nye salmer og satiriske digte
  3. Sange og digte fra hjertet
  4. Sindslidelse og Tro
 

Jeg er fra 1972. Jeg er maler, forfatter og komponist.
Er uddannet i Maleri på Århus Kunstakademi.
Har udgivet digte på Forlaget Gallo.
Desuden komponeret og udgivet Egne Sange på Forlaget Queenswood.
Samt salme – cd’erne "Gid Gud din dag må ske" og "Se de fine dråber" i samarbejde med Cand. theol. Lars Hougaard Clausen." Har senest udgivet den selvbiografiske bog "Hvis du vil se mig i himmelen" på forlaget mellemgaard, samt bogen "Skyld og gode gerninger" på forlaget mellemgaard.

Anne Marie Eriksen holder foredrag i hele landet.

1.  Kunst på baggrund af Traume

Jeg vil være fortællende omkring min livshistorie, som kort fortalt handler om, at jeg som ung kvinde blev gravid og udviklede en fødselspsykose. Den var så slem, at det endte med at jeg tog livet af min søn, samt forsøgte selvmord.
Siden har fulgt mange år med sindslidelse og kamp. Men takket være kunsten, har jeg kunne udtrykke mine mange følelser, tanker og spørgsmål.
Til foredraget vil jeg give eksempler på disse kunstneriske udtryk. Blandt andet vil jeg synge egne sange foran klaveret, samt læse digte og dagbogsnotater op.
(60 - 90 min.; 1800 kr. + transport)

2. Salmer og Satire.
Nye salmer og satiriske digte

Ved teolog, Lars Hougaard Clausen og komponist, Anne Marie Eriksen.
Lars Hougaard Clausen er både salmedigter og satiredigter. Det er let at overse den muntre dimension i de gamle, kendte salmer, men der er ofte tale om en krasbørstig understrøm. Også i nogle af Lars' salmetekster er der tilsat et stænk af satire. Og i nogle af hans satiriske digte er der tilsat et strejf af teologi. Anne Marie Eriksen har sat melodi til en række af Lars' salmer., og det er blevet til i alt 4 cd-udgivelser og 2 nodehæfter. Lars fik sin debut som digter med samlingen ”Det er ikke let”, hvor han med kærlig hånd revser og kommenterer samfundsdebatten. Arrangementet vil have karakter af koncert og oplæsning, men vil også inddrage de fremmødte til fællessang.
(60 minutter; 2500 kr. + transport)

3. Sange og digte fra hjertet

Smerte forløst igennem musik og ord. Jeg vil som udøvende sanger og komponist synge egne sange foran klaveret. Sige lidt om teksterne, baggrunden for at have skrevet dem. Forsøge at pointere vigtigheden af at have haft muligheden for at lave kunst, på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg lå underdrejet. Jeg mistede et barn som 19-årig, men mine forældre kom med et staffeli, som jeg rasede ud igennem. Ligeledes kom der senere hen sange og digte til. Og jeg takker for min kunstneråre hver dag, fordi den har bragt mig videre, trods hårde odds. Foredraget vil derfor have karakter af koncert, hvor jeg dog er fortællende omkring sangteksterne. Sangene er netop udkommet på cd. Digte har jeg også udgivet, og jeg læser nogle af dem op. Der vil være lejlighed til at supplere eller kommentere undervejs, og få en dialog med de fremmødte.
(60 min.; 1800 kr. + transport)

4. Sindslidelse og Tro

Når livet bliver for hårdt at bære selv. Jeg vil på baggrund af et liv med sindslidelse, give bud på hvordan man overlever livskriser blandt andet igennem at have en tro (i mit tilfælde kristen tro). Jeg vil komme ind på skyld, anger, tilgivelse, ud fra min egen livshistorie (se evt. min hjemmeside www.skriftet.dk). Men vil også snakke om forskellige måder at hele på, samt genvinde et godt psykisk helbred, på trods af hårde odds og modgang. Jeg vil give eksempler på, hvordan det at udtrykke sig kunstnerisk i mit tilfælde har givet øget selvværd og sundhed. Ved at læse egne digte op, samt hvis forholdene tillader det synge egne sange.
(60 min.; 1800 kr. + transport)