Betty Koudal

Kontakt: Stavildvej 27, 8832 Skals
Telefon: 2045 3766
E-mail: betty@koudal.dk
Hjemmeside: www.bkoudal.dk

  1. Livet med en hjemmeboende handicappet, voksen datter!
  2. Kan en familie komme ud “På den anden side” og HVAD ER “den anden side?”


Indehaver af Klinik Velvære med Hjertet
Stresskonsulent, Behandler af Mentale ubalancer, Fobier, mm.
Læs mere på www.bkoudal.dk
Uddannet flere steder, blandt andet på www.karstenmunk.dk
Mor til stærkt handicappet datter på 45 år.

Betty Koudal holder indtil videre kun foredrag i Jylland.

1. Livet med en hjemmeboende handicappet, voksen datter!

Et foredrag om, hvordan livet leves i en "normal" familie med glæde og humor! - Livet går bestemt ikke "i stå", fordi, man får et handicappet barn i familien!
Et foredrag med masser af humor og varme afholdes af Betty Koudal, en kompetent og humoristisk foredragsholder!
Der er plads til spørgsmål under og efter foredraget!
(90-120 min.; 5000 kr. + transport)

2. Kan en familie komme ud "På den anden side" og HVAD ER "den anden side?"

Dette er arbejdstitlen på min bog, der udkommer i løbet af 2018
Bogen - og foredraget - handler om, hvordan en familie godt kan komme “ ud på den anden side” med humor og livsglæde i behold, SELVOM der nu er 2 medlemmer af familien, der skal have hjælp, efter at Far Bent blev ramt af en blodprop i hjernen i okt 2016, og den ene halvpart af de sidste 2, sønnen Lars, er gift og bor og arbejder i Miami, så der efterhånden kun er 1 person, til at tage sig af “ de andre to” !
Alligevel formår familien at holde sammen og glædes over, at vi alle ER her og har masser af plads til sjov, humor, glæde, gæster og godt humør!
Jeg ønsker med mit foredrag at gøre opmærksom på livsglæden og humoren i hverdagen - ikke “på trods” af problemer, men “sammen med” disse
Et foredrag med masser af humor og varme afholdes af Betty Koudal, en kompetent og humoristisk foredragsholder!
Der er plads til spørgsmål under og efter foredraget!
(90-120 min.; 5000 kr. + transport)