Birgitte Bech

Kontakt: Erantisvej 9, 4600 Køge
Telefon: 3125 1289 / 9818 7674
E-mail: birgittebech@mail.dk
https://www.facebook.com/birgittebechkirkekunst 

  1. Billedsprog i dansk kirkekunst  - et billedforedrag
  2. Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag
  3. Danmarks nyeste kirkekunst i perspektiv, helt opdateret
  4. Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag
  5. Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger
 

Cand. theol. & mag. Birgitte Bech har arbejdet som folkekirkepræst og gymnasielærer, fagbogsforfatter, kursusleder og redaktør. Har udarbejdet en registrant over nyere kirkeudsmykninger, som løbende formidles på https://facebook.com/birgittebechkirkekunst/
Holder billedforedrag om dansk kirkekunst samt foredrag om Søren Kierkegaard.
Holder kirkeekskursioner i Jylland, på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster.
Kursusleder og kirkeguide. Har udarbejdet en registrant over kirkeudsmykninger og præsenterer kunst til alle søn- og helligdage.

Birgitte Bech afholder foredrag i hele landet.

1. Billedsprog i dansk kirkekunst  - et billedforedrag

Om Gud og om tro må man udtrykke sig i billeder. Billedsprog er hjertesprog. Bibelen er et kreativt billedværksted, og det samme gælder salmebogen. Her belyses Gud og gudstro i glimt ved tegn og symboler, metaforer og lignelser.
Denne billedskat inspirerer naturligvis kirkens billedkunstnere:
Især fra midten af 1800tallet, hvor der var hårdt brug for nye kirkeudsmykninger, fik danske kunstnere øje på evangeliernes lignelser som oplagte motiver. Lignelser åbner en verden og inviterer tvangfrit indenfor, så iagttageren kan tolke sig selv med i fortællingerne. Enhver fortolkning røber sin tid; hver tid og hvert kirkeligt miljø har sine yndlinge. Eksempelvis var det grundtvigske kredse, der omkring 1900 udbredte ’den gode hyrde’ som motiv. Vi møder tilstræbt aktuelle billeder, der snart blev uaktuelle, og andre motiver som er forbløffende slidstærke.
Ingen tvivl om, at den store danske salmepoesi skaber nye billeder og fører nyt liv til de traditionelle. Billeder der i dag har særlig appel, er ikke mindst de billeder, der er sunget ind! Poetiske salmelinjer stemmer kirkekunstnere og menigheder. Mange nyere kirkeudsmykninger bærer titler, som netop er hentet fra danske salmer med stærke sansninger, fx ”Se, nu stiger solen”…
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er holdt i Egedal 19.11.2016 og er senere beriget

2. Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag

Den grundtvigske oplivelse har været til stor inspiration for kirkekunsten siden dansk guldalder. Grundtvig selv brød sig meget lidt om billedkunst, men det grundtvigske miljø fostrede stærke malere som Skovgaardkredsen og Stevns. Grundtvig fik afgørende indflydelse på motivvalget i danske kirker med hyrdebilleder og opstandelsesbilleder som eksempler.
Indflydelsen rækker videre end til grundtvigianerne, når de grundtvigske salmers stærke billedsprog stadig slår tonen an hos nye kirkekunstnere. ’Den signede dag’ er fx en yndet billedtitel.
Men den gamle fik måske ret i, at man med billedkunst i kirken risikerer billedkult i kirken!
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kokkedal Kirke, 06.02.2016; i Nærum Kirke 21.06.2017

3. Danmarks nyeste kirkekunst i perspektiv, helt opdateret

Kunsten i dag stiller spørgsmål. Mange nye værker er fortolkningsåbne og anelsesfulde billeder, som inviterer ved deres flertydighed. Vi værdsætter i dag den kunst, der spejler det ufastlagte liv, som nutidsmennesker må orientere sig i.
Kirken har hentet samtidens bedste kræfter ind, og når kunstnere som Brandes, Callesen, Engelhardt, Harboe Flensburg, Hagens, Heide, Kirkeby, Kluge, Lemmerz, Malinovsky og Haugen Sørensen arbejder med og mod den kirkelige tradition, forvandles motiverne, og symbolerne genopstår i overraskende nye og udfordrende former – ofte med stor skønhed.
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Haslev Kirke 16.04.2016; Tilsted Kirke 11.10.2016, Balle Valgmenigh 12.10.2016, Nivå 20.04.2017, Præstevang Kirke 04.04.2017, Hune 26.04.2017, Hvidovre 05.02.2018, Nivå 22.03.2018

4. Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag

Ikoner er spændt ud mellem umuligheden af at afbilde Gud - og troen på det guddommeliges aftryk i det stoflige.
Temaet lever i nyere dansk kirkekunst fx hos Peter Brandes og Peter Callesen. Også Per Kirkeby vedgår inspirationen fra den byzantinske stil.
Billedforedraget introducerer klassiske ikontyper og deres spejlinger i moderne dansk kirkekunst.
(90- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Nyvangskirken Kalundborg 09.04.2016; Gamtofte 26.01.2016, Vestbirk 09.02.2017, Karlslunde 23.11.2017, Præstevang 11.04.2018

5. Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger

Bebudelsens og inkarnationens motiver følges gennem dansk kunst fra byzantisk og middelalderlig pragt til overraskende nutidige fortolkninger. Undervejs ser vi guldalderens italienske inspiration, Carl Blochs ’glansbilleder’, Skovgaardkredsens dekorative bibelhistorie, Havsteens kraftfulde modernisme - og det provokerende nye,
(60- 120 min.; nødv. hjælpemidler: Computer, projektor, lærred (Jeg medbringer USBstik); 2500 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Gentofte Kirke 12.12. 2014; Køge 10.12.2015, Egedal Kirke 08.12.2016, Værløse 13.12.2017