Birgitte Hansen

Kontakt: Ringgade 115, 7600 Struer
Tlf. 28 404 304
Mail: birgitte2009@gmail.com
Web: www.fællessangogfortælling.dk

  1. Højskolesangbogen - Danmarks mest elskede sangbog
  2. Fra Grundtvig til Kim Larsen
  3. Grundtvig i ord og toner


Gennem rigtig mange år har jeg siddet ved klaveret og formidlet højskolesangen i ord og toner.
Min baggrund er den, at jeg har været højskolelærer på Grundtvigs Højskole, Gerlev Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole og var i femten år forstander for Skælskør Folkehøjskole, hvor jeg etablerede en stærk sang-tradition med bl.a. kor-kurser i tæt samarbejde med dirigent og komponist Michael Bojesen.
Jeg bor nu dels i Vestjylland og dels i København.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Højskolesangbogen - Danmarks mest elskede sangbog

En aften med fællessang og fortælling om højskolesangbogen gennem 100 år. Jeg fortæller om komponister, digtere og ikke mindst de historiske begivenheder, som var anledning til sangene.
Vi skal bruge højskolesangbøger (18. udg fra 2006) + et klaver. Jeg spiller helst selv til fællessangen.
(30-90 min.; 2500 kr. inkl. transport)

2. Fra Grundtvig til Kim Larsen

Programmet ”Fra Grundtvig til Kim Larsen” er en musikalsk tidsrejse fra begyndelsen af 1800 tallet og op til vor tid.
Vi har en stærk tradition for fællessang i Danmark. Fællessang beriger os og skaber sammenhold om vores fælles værdier, det gode liv og gode danske traditioner. Det er dejligt at blive bekræftet i, at vi er en del af en fælles historie – at vi har noget værdifuldt sammen.
Vi skal bruge højskolesangbøger (18. udg fra 2006) + et klaver. Jeg spiller helst selv til fællessangen.
(30-90 min.; 2500 kr. inkl. transport)

3. Grundtvig i ord og toner

I Grundtvigs tid (1783-1872) skete der store omvæltninger i Danmark og i Europa. Mange af de store begivenheder kan vi finde beskrevet i højskolesangene. Grundtvigs egen historie er også interessant. Vi følger ham gennem et langt liv med op- og nedture, teologiske anfægtelser, rejser, skoletanker, ægteskaber…..og synger nogle af hans smukke sang. Grundtvig har om nogen sat sit præg på både kirke og skole med de velmenende ord om at "oplive og oplyse".
Vi skal bruge højskolesangbøger (18. udg fra 2006) + et klaver. Jeg spiller helst selv til fællessangen.
(30-90 min.; 2500 kr. inkl. transport)