Birgitte Saltorp

Kontakt: info@birgittesaltorp.dk
Hjemmeside: www.birgittesaltorp.dk

  1. Præludier til Guldalderen
  2. Hvorfor er vi danske?
  3. Livsvitaminer
  4. Fællesskaber i forandring
  5. Kristen efter ismerne
  6. Når det bliver alvor
  7. Dansk erhvervsliv gennem 150 år
  8. Folkelivet i kalkmalerierne
  9. Kirken under besættelsen
  10. Danske udvandrere i Nordamerika


Dansk præst i Vancouver, Canada 2012-17, forfatter og folkeoplyser. Uddannet teolog med en bachelor i international handel. Som præst har jeg været involveret i udvikling af lokalsamfund, i udviklingshæmmedes forhold, plejehjemsbestyrelse, virksomhedsbestyrelser, i Akademiet for Anvendt Filosofi og meget andet. Medvirken i bl.a. TV2 Østjyllands "Konfliktrådet".
I fem år har jeg været dansk præst i Canada, i to år boet i USA, og jeg har rejst i Grønland, Nordamerika, Europa, Mellemøsten og det tidligere Sovietunionen. Jeg er altid nysgerrig på at lære mere om mennesker, kulturer, ting og sammenhænge, og jeg elsker at være med til at skabe aha-oplevelser. Søger man et underliggende tema for foredragene, må det nok være vores identitet som mennesker og som danskere; formålet er for mig at få en samtale i gang om hvem, vi er.
Erfaren foredragsholder med over 1.500 foredrag siden 2006 - jeg får komplimenter for at være spændende, humoristisk og klar i udtalen.
Foredraget "Livsvitaminer" kan gøres til en længerevarende workshop efter jeres ønsker - kontakt mig for pris og indhold.

Tid: 40-90 minutter. Hjælpemidler: Projektor og PC medbringes. Pris kr. 3.600,-. Pris på foredragene er eksklusiv transport.
Foredragene er holdt i forskellig form på højskoler, i foreninger og i dansk-amerikanske og dansk-canadiske sammenhænge.

Birgitte Saltorp holder foredrag i hele landet.

1. Præludier til Guldalderen

Der er mange gode grunde til at betragte tiden fra ca.1800 til ca.1850 som Danmarks guldalder. Men hvad skete der i verden, som gjorde at forholdene blev ideelle for, at et lille land højt mod nord kom til at markere sig i verdenskunsten og verdenslitteraturen?
Var det noget i luften eller i vandet, i begivenhederne ude og hjemme, eller var det et sammentræf af omstændigheder? Og hvad har vi bidraget til verden med - ud over H.C. Andersen og Søren Kierkegaard?
Foredraget er en blanding af store linjer, snurrige detaljer og en genopdagelse af Danmarks- og verdenshistorien.
(Pris kr. 3.600. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

2. Hvorfor er vi danske?

Et skævt blik på verdens lykkeligste folk - og en tour de force gennem Danmarkshistorien
Der laves kulturkanon, historiekanon og meget andet, men hvordan er vi egentlig blevet dem, vi er? Er vi i virkeligheden nogle andre, end vi selv tror?
Vi har meget at være glade for i Danmark og vores historie, men hvor kommer det fra, og er vi så specielle, som vi går og tror? Det handler om historie, slægtsforskning og selvforståelse, og der er sandsynligvis overraskelser undervejs.
(Pris kr. 3.600. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

3. Livsvitaminer

Alle, som er vågnet på en regnfuld novembermorgen, kender de tanker, man kan have, lige inden man skubber sig selv ud på gulvet. Hvad er det, der giver os lyst til at stå op og at leve - uanset alder og livssituation? Og hvad kan vi gøre for at styrke os selv i hverdagen?
Et inspirationsforedrag om undergangsalder, fremtidstro og at nå sine mål. Vi lever længere; så hvorfor skal vi ikke have det bedste ud af de år, der er tilbage? Der er brug for os alle på forskellige måder – og enhver indsats er noget værd i det fælles hele. Vi har masser af muligheder, og med en ordentlig humørindsprøjtning tager vi fat på resten af livet, og hvad det skal indeholde for os hver især.
Det handler ikke om at gå over gevind og blive navlepillende eller at ignorere verdens tilstand, men om, at vi med enkle redskaber kan forbedre vores livskvalitet drastisk.
Emnet kan holdes som foredrag eller som temadag med aktiv kursistdeltagelse. Kontakt mig for evt. andet format og pris.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

4. Fællesskaber i forandring

Vi oplever det allesammen - at verden har ændret sig, og at det er sværere at finde ud af hvilke informationer, der er pålidelige.
Vi taler om det, som medierne og vi selv gør, om hvordan unge kan have fællesskab omkring middagsbordet, mens de er i gang med hver sin telefon, om alternative fællesskaber i samtiden, om flugt fra virkeligheden eller at leve i virkeligheden.
Bag oplægget ligger overvejelser om hvilket samfund, det er, vi vil have, og der lægges op til en sund og respektfuld debat.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

5. Kristen efter ismerne

Har vi mistet sproget for troen? Selv som fast kirkegænger kan man gribe sig selv i at tænke: "Ja, sådan kan præsten sige, men det kan jeg ikke." Og der er præster, som ikke er bange for at sige offentligt, at de ikke kan bruge bibel og trosbekendelse til noget.
Det betyder ikke, at vi har mistet troen, men at vi er nødt til at finde en ny måde at tale om den.
Foredraget ser på hvad, der er sket med vores trossprog i den industrialiserede verden, og giver nogle bud på hvorfor. Desuden ser vi på nogle af de mere tydelige nyere trosudtryk som pilgrimsvandring og kristuskransen, og diskuterer kropslighed, trosforståelse og hvad, vi risikerer at smide ud med badevandet.
Forhåbentlig vil debatten kunne vække til nye samtaler med familie og venner om det løjerlige, det interessante og det essentielle.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

6. Når det bliver alvor

Vi er alle amatører, når det gælder om den endelige afsked med venner, familie og kolleger, men der er enkle og gode ting, vi kan gøre i situationen.
Med varme, humor og musikalske åndehuller får vi idéer til omsorg i hverdagen, samtaler i den sidste tid, om ritualer og følelser: Når tidligere generationer kunne omgås de døende og deres nærmeste med stor omsorg, kan vi selvfølgelig også lære det.
Min bog "Når det bliver alvor - gode råd når døden kommer tæt på" var en anmeldersucces, som blev indledningen til foredrag i diverse klubber, fagforeninger og kirker.
Emnet kan holdes som foredrag eller som temadag med aktiv kursistdeltagelse. Kontakt mig for evt. andet format og pris.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

7. Dansk erhvervsliv gennem 150 år

Danmark har stolte handelstraditioner, og vi er et foregangsland, når det gælder innovation. Hvad er historierne bag de nicher, danske produkter udfylder i dag, og hvordan er vi overhovedet nået dertil?
Pandora og Lego er jo populære produkter ude i verden, men mange derude véd ikke, at de er danske, så har vi en identitetskrise?
Foredraget inddrager både lokale og globale eksempler, og maner til diskussion og eftertanke.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

8. Folkelivet i kalkmalerierne

Kalkmalerier fortæller os om meget andet end troen på den tid, de blev malet. Gennem billeder fra hele landet lærer vi om både mad, tøj, høstarbejde, forholdet mellem mænd og kvinder og fanden og hans pumpestok. Der er plads til både aha-oplevelser, skæve grin og spørgsmål undervejs, mens vi undersøger Danmarks rige kulturarv.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

9. Kirken under besættelsen

Kaj Munk var ikke den eneste aktive præst under besættelsen - en af de andre så endda sin egen dødsannonce i avisen, og en anden blev opfordret til at blive skarpskytte i Den danske Brigade. Foredraget tager os fra studenter på Regensen, over Hvidsten Kro og kirkelige organisationer hjemme og på udebane til en nazivenlig præst og dem, som tog sig af de danske flygtninge i Sverige.
Mange af historierne er ikke almindelig kendt, og jeg har både forsket i emet selv og deltaget i en gruppe, som arbejdede med emnet "Kirken under besættelsen", så der er stof til både korte og længere foredrag, alt efter hvad I kunne tænke jer.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)

10. Danske udvandrere i Nordamerika

De fleste af os har slægtninge, som er udvandret gennem de seneste 150 år, men hvad blev der af dem?
Vi følger kendte som ukendte danskere gennem USA og Canada og finder ud af hvorfor, det ikke er så nemt at finde Fætter Niels på prærien. Danskerne har været mange steder og bragt meget godt med sig, og vi vil selvfølgelig høre om Elk Horn (hvor jeg var længe inden Brødrene Price!) og Solvang og mange andre danske pletter på kortet 'over there'.
Hvad kan det lære os, at der ligger danske museer og kulturinstitutioner på prærien, og at der danses folkedans og synges danske sange af mennesker, som knapt nok véd, hvor Damark ligger?
Gennem de senere år har jeg holdt foredrag for "de gamle danskere" om dansk historie og identitet.
(Pris kr. 3.600 ved op til 90 min. Pris på foredraget er eksklusiv transport)