Bjørn Rabjerg

Kontakt: Sdr. Boulevard 116, 1.th., 5000 Odense C
Tlf. 6025 8979 (mobil), 8716 2451 (kontor)
E-mail: brabjerg@gmail.com
Hjemmeside: http://person.au.dk/bjr@teo

  1. Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning
  2. At være til eller at være et selv. Løgstrup og Kierkegaard
  3. Selvudvikling eller dannelse?
  4. "Trivialitetens tusmørke". Kunst og filosofi
  5. Etik eller værdier? Løgstrups menneskesyn
 

Bjørn Rabjerg er religionsfilosof, forsker og formidler. Siden 2002 har han undervist og holdt foredrag i en lang række forskellige sammenhænge: Som underviser har han været en del af det danske skole- og uddannelsessystem som lærer både i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, mens han som formidler har holdt adskillige foredrag ved folkeuniversiteter i hele landet, ved højskoler og i sognegårde.
Bjørn Rabjerg beskæftiger sig især med religionsfilosofi, hvor hans hovedområde er K. E. Løgstrups tænkning, og han fungerer som daglig leder af Løgstrup-arkivet ved Aarhus Universitet. Bjørn Rabjerg arbejder også i et forskningsprojekt om Løgstrup og Søren Kierkegaard med fokus på uenigheden mellem Løgstrup og Kierkegaard.
Bjørn Rabjerg er medforfatter af og redaktør på bogen ”Menneskets ondskab og Livets godhed – Løgstrups filosofi om tilværelsen”.
Man er velkommen til at forespørge om reduceret pris, hvis man henvender sig på vegne af mindre, private initiativer eller fra små foredragsforeninger uden støtte.

Bjørn Rabjerg holder foredrag i hele landet

1. Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning

Den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup (1905-1981) var en tænker, der i høj grad var præget af det 20. århundredes historie, og han satte et tydeligt aftryk på dansk og skandinavisk ånds- og kulturliv. I dette foredrag introduceres der til Løgstrups liv, samtid og til hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer. Foredraget kan også bestilles som en foredragsrække efter aftale.
(60-90 min. eller som foredragsrække, 4500 + transport eller efter aftale)

2. At være til eller at være et selv. Løgstrup og Kierkegaard

Selvom Løgstrup som udgangspunkt var stærkt inspireret af Søren Kierkegaard, udviklede han sig til at være en af Kierkegaards skarpeste kritikere – en kritik der kulminerede i bogen “Opgør med Kierkegaard” fra 1968. I dette foredrag vil vi fokusere på Løgstrups kritik af det, han opfatter som livsforsagelse og blind tro i Kierkegaards tænkning samt på Løgstrups modsvar, hvor livets værdi og mening betones.
(60-90 min. eller som foredragsrække, 4500 + transport eller efter aftale)

3. Selvudvikling eller dannelse?

Selvudviklingstanken er blevet meget aktuel i de seneste år, hvor der er kommet kurser, selvhjælpsbøger og meget andet, der skal hjælpe det enkelte menneske med at udvikle sig og finde glæde og tilstedeværelse i sit eget liv. Tanken er imidlertid gammel og kan spores helt tilbage til den græske antik og filosoffer som Platon og Aristoteles. I dette foredrag rettes et blik mod det menneskesyn, som ligger bag selvudviklingstanken, og der peges på en risiko for, at selvudviklingsprojektet bliver til selvoptagethed og indesluttethed. Som et alternativ peges der på dannelsestanken, hvor mennesket fremfor at skulle kigge indad i sig selv rettes mod det ydre i form af naturen, medmennesket og kunsten.
(60-90 min. eller som foredragsrække, 4500 + transport eller efter aftale)

4. "Trivialitetens tusmørke". Kunst og filosofi

Filosofi betyder ’kærlighed til visdom’ og er traditionelt forstået som et forsøg på at nå frem til sandheder vedrørende menneskets eksistens og tilværelse. Kunst forstås derimod ofte som fiktion, digt eller fantasi, som ’det kunstige’. Dette kunne få en til at tænke, at filosofi og kunst er modstridende områder. I dette foredrag vil vi imidlertid se på kunstens erkendelsesmæssige betydning, for måske er det faktisk sådan, at kunsten har nogle helt særlige muligheder for at åbne for en erkendelse af tilværelsen. Vi vil inddrage kunst i forskellige former: primært ordkunstværket (hos f.eks. norske forfattere som Per Peterson og Karl Ove Knausgård), men også musik og billedkunst.
(60-90 min. eller som foredragsrække, 4500 + transport eller efter aftale)

5. Etik eller værdier? Løgstrups menneskesyn

Hvorfor gør vi, som vi gør? Med udgangspunkt i K.E. Løgstrups tænkning stiller vi i dette foredrag spørgsmål ved, hvad vi egentlig skal forstå ved begreber som ‘etik’ og ‘værdier’. Hos Løgstrup er der både en stor forskel på og en afgørende spænding mellem etik og værdier - noget vi først forstår, når vi inddrager hans menneskesyn og tilværelsesopfattelse. Løgstrups viser sig her som en tænker, der beskæftiger sig med det, der ligger allernærmest i livet, nemlig vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i.
(60-90 min. eller som foredragsrække, 4500 + transport eller efter aftale)