Bodil Heiede

Kontakt: Anemonevej 10, 4700 Næstved
Telefon: 2295 7467
Mailadresse: Bodil_Heiede@hotmail.com

  1. Vikingernes religion og livssyn
  2. Danskernes møde med kristendommen
  3. Kirkens udviklingspotentiale i middelalderen
  4. Reformationens igangsættere i Danmark
  5. For og imod lovreligion


Jeg har skrevet speciale om nordisk mytologi og er cand. mag. i religion og historie. Har som ung arbejdet på forskellige museer og senest i 24 år på Næstved Gymnasium. Har holdt foredrag om nordisk mytolog samt kirke- og folkeliv i middealderen. Har siddet i Religionslærerforeningens bestyrelse og været med til at redigere bladet Religion og forskellige lærebøger. Har skrevet artikler om middelalderkultur og lavet guidede ture i kirker og byer på Sjælland. Fokus på kirke- og trosliv og det enkelte menneskes rolle i historien.

Jeg holder foredrag i hele landet

1. Vikingernes religion og livssyn

Hvad troede vikingerne om verdens skabelse?
Hvordan opfattede vikingerne visdom og død?
Hvordan beskrives verdens skæbne i digtet ”Vølvens spådom”?
Hvad mistede vikingerne og hvad vandt de ved at gå over til kristendommen?
Hvorfor er vi så interesserede i nordisk mytologi?
(60 minutter + 30 minutter til spørgsmål. Hjælpemidler: computer og projektor)

2. Danskernes møde med kristendommen

Hvem var vikingerne og hvad finder arkæologerne ud af for øjeblikket?
Hvordan fungerede vikingernes religion og hvilke normer havde vikingerne?
Hvordan fik vikingerne kontakt med kristendommen?
Hvilke spor har indflydelsen fra tysk og engelsk kirkeliv efterladt i Danmark?
Hvordan fæstnede kristendommen sig i samfundslivet og i idealernes verden?
(60 minutter + 30 minutter til spørgsmål. Hjælpemidler: computer og projektor)

3. Kirkens udviklingspotentiale i middelalderen

Hvordan kom kristendommen til Danmark?
Hvordan ændrede kirken samfundslivet og magtgrundlaget i samfundet?
Hvordan bidrog kirken til menneskers liv og forestillinger?
Hvordan gik det i Danmark i senmiddelalderen?
Hvilke dilemmaer og konflikter pegede fremad imod reformationen?
(60 minutter + 30 minutter til spørgsmål. Hjælpemidler: computer og projektor)

4. Reformationens igangsættere i Danmark

Hvad fik danskerne ud af deres besøg hos Luther i Wittenberg?
Hvorfor opfattes Hans Tausen som Danmarks svar på Luther?
Hvorfor blev Poul Helgesen så rasende under Grevens Fejde?
Hvordan omgikkes Peder Palladius sine sognebørn?
Hvad drev Birgitte Gøye? Og hvad ville hun med sin skole i Næstved?
(60 minutter + 30 minutter til spørgsmål. Hjælpemidler: computer og projektor)

5. For og imod lovreligion

Hvad er baggrunden for at bruge udtrykket lovreligion?
Hvordan kan man som jøde læse GT på linje med kristendommen?
Hvad mener muslimer, når de forbinder islam med lovlydighed?
Hvilke ligheder og forskelle findes der på jødedom, kristenstendom og islam?
Kan vi droppe begrebet lovreligion?
(60 minutter + 30 minutter til spørgsmål. Hjælpemidler: computer og projektor)