Brian Patrick McGuire

Kontakt: Præstemarken 15, 4400 Kalundborg
Telefon: 5959 3751
E-mail: brian@bpmg.dk

  1. Kristne værdier og vores dilemma i dag
  2. Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion
  3. Da Dannebrog faldt ned: Dansk identitet i middelalderen og i dag
  4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?
  5. De glemte danskere: Helgener i fortid og nutid

 

Middelalderen er vor fælles ophav i den hellige almindelige kirke og det vestlige samfund.
Jeg er professor emeritus i middelalderhistorie og nyder at holde foredrag om stort set alle emner indenfor dansk og europæisk middelalder, 500-1500, også med henblik på i dag. Jeg har siden 2008 udgivet flere dansksprogede bøger om aspekter af denne middelalder, bl.a. hvordan "Himlen kom nærmere", da danerne blev kristne, ikke takket været Harald Blåtand, men gennem et længere forløb.
Jeg har i oktober 2022 udgivet en nyvurdering af de danske helgener: "Glemte danskere: Helgener i Danmarks skabelse" og nu er jeg i gang med venskabets historie fra grækerne til i dag. Jeg tilpasser gerne mine foredrag til individuelle ønsker og tager hensyn til de kirker og egn hvortil jeg kommer.
En ny engelsksproget biografi om den store cistercienser Bernard af Clairvaux udkom USA i oktober 2020, og i den anledning har jeg holdt foredrag på trappist-cistercienserklostre i USA og skal bl. a. til maj 2024 gæste et munke- og et nonnekloster i Californien og holde foredrag. Til juli 2024 afholder jeg middelalderkursus på Løgumkloster Refugium, noget jeg har gjort stort set hver sommer siden 1978. Årets tema bliver kirkebyggeri og omvendelse 1000-1300, med ekskursion til egnens middelalderkirker. Alle er velkomne.
Middelalderen er bedre end dens ry. Takket være mine rejser og studier af primære kilder kan jeg redegøre for mange forskellige slags liv og tanker i dette lange forløb fra romerrigets forsvinden i Vesteuropa indtil 1500-tallets protestantiske og katolske reformationer.

Enhver der har et forslag om et foredrag vedrørende dansk/europæisk middelalder er velkommen til at kontakte mig.

Brian Patrick McGuire kommer i hele landet med foredrag.

1. Kristne værdier og vores dilemma i dag

Hvem er min næste? Spørgsmålet var af afgørende betydning for mig i de år, jeg arbejdede med en græsrodsorganisation for at bistå asylsøgere og flygtninge.
Foredraget gennemgår udviklingen af samfundets individcentrering og tabet af fællesskab. Jeg sammenligner vores kultur med middelalderens kristne verden. Budskabet handler ikke om at vende tilbage til middelalderen, men om at bruge fortidens rige skat for at mødes med de nye mennesker i vores hverdag.
Vores fælles historie, der går tilbage til middelalderen, giver håb om, at en ny kristen spiritualitet vil sikre, at vi ikke svigter hinanden. Historiens budskab handler om håb og ikke om mistro.
De kristne værdier er endnu hos os, men de er begravet under mange lag. Vores identitetstab kan kun genoprettes i et møde med fortidens rigdomme.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

2. Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion

Hvordan blev danerne kristne? Kom påvirkningen vestfra, fra keltisk kristendom? Hvad skal vi stille op med Ansgars mission, specielt i lyset af fundene fra Ribe, med kristne grave fr 800-tallet? Det bliver efterhånden indlysende, at Haralds valg af den kristne tro kan ikke forklares som et resultat af en smart handling for at redde landet fra invasion. Den slags materialistiske forklaringer ser bort fra det faktum, at den tysk-romerske kejser slet ikke var interesseret i det danske rige. Haralds valg må forstås som udtryk for en omvendelse og ikke for realpolitik.
Landets kristning giver udtryk for et møde med en religion som er mildere og mere kærlig end vikingernes barske trosverden. Vi plejer at undervurdere betydningen af kristendom i en menneskeliggørelse af vores kultur.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

3. Da Dannebrog faldt ned

Vi har for nylig fejret, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen.
Til Sankt Hans synger vi, at vi elsker vort land, og flaget er en vigtig del af vores danske identitet. Men danskhed er blevet en kampplads. I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme, med et flag der ses på lagkager og andre festlige steder. I få årtier fra 1170-1230 var Danmark en stormagt i Europa. Siden hen er riget skrumpet ind. I 1800-tallet kom en nationalromantisk bølge, hvor alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdig. Foredraget søger en mellemvej mellem nationalisme og internationalisme, hvor nationalfølelse er værdifuld men hvor den store verden er en mulighed og ikke en trussel.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)

4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?

Folkekirken blev grundlagt i et opgør med middelalderkirken, men i dag er der mange danskere der søger i middelalderens spiritualitet en fornydelse af kristen tro. Foredraget beskriver, hvordan pilgrimsfærd, brugen af kirken som åndeligt rum, nye ritualer omkring døden, retræter og andre udtryk for en levende kristendom er ved at give folkekirken nyt liv. Dermed bliver vi beriget gennem nye fællesskaber.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

5. De glemte danskere: Helgener i fortid og nutid

De færreste danskere har hørt om Niels af Aarhus eller Anders af Slagelse. Men disse mennesker blev æret i deres tid som helgener, selv om de aldrig fik en officielt helgenkåring. Foredraget behandler nogle af de markante mænd, og en enkel kvinde, hvis liv og død var af betydning for deres omgivelser. Jeg er interesseret i helgener som mennesker og om de fortællinger der opstod omkring dem. Jeg er i gang med en bog om danske helgener, der udkommer i 2022 og derfor er det oplagt at "afprøve" nogle af disse mennesker med et dansk publikums skepsis og interesse.
(45-60 minutter plus spørgsmål. Honorar efter aftale)