Brian Patrick McGuire

Kontakt: Præstemarken 15, 4400 Kalundborg
Telefon: 5959 3751
E-mail: brian@bpmg.dk

  1. Verdens bedste familie: En amerikansk barndom
  2. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?
  3. Reformation og reformationer: Den kristne kirkes reformer fra 1000-tallet til i dag
  4. Danmarks kristning 700-1300
  5. Ti myter om den mørke middelalder

 

Jeg er professor emeritus i middelalderhistorie og nyder mere end nogensinde muligheden for at holde foredrag for alle interesserede i dansk og europæisk middelalder. I oktober 2012 udgav jeg en essaysamling der er en respons til de mange spørgsmål om vor tids spiritualitet som jeg får når jeg holder foredrag rundt omkring i Danmark. Spejl og kilde: Den nye spiritualitet er en optimistisk vurdering af den åbning jeg finder hos mange danskere i deres tilbagevenden til middelalderens kropsorienterede religiøse tro. Jeg skriver om bl. a. pilgrimsfærd, omsorg for de døde og venskab.
I foråret 2014 udgav jeg Det kristne Europas fødsel, en biografi om Wynfrith/Bonifacius (d. 754), en angelsaksisk munk der kom til at præge Europas historie igennem sit arbejde som pilgrim og prædikant i Germanien. Jeg påviser, hvordan det kristne Europas forening mellem Nord og Syd i middelalderen blev Bonifacius's livsprojekt. Denne enhed er af uvurderlig værdi i vor egen tids søgen efter fællesskab og fælles værdier. Bonifacius' arbejde blev sprængt i 1500-tallet men er igen blevet relevant, specielt siden Anden Verdenskrigs afslutning.
Jeg vil dog fortsat arbejde med Bernard af Clairvaux som "Den vanskelige helgen og den første europæer"--i 2009 udgav jeg en dansksproget biografi om ham, og nu går jeg videre med en større engelsk biografi.
Til marts 2016 udgiver jeg en erindringsbog om min barndomsverden, "Verdens Bedste Familie" (Forlaget Jensen og Dalgaard), hvor jeg vandrer tilbage i min barndomsverden fra1940'erne og 1950'erne. Denne tid kan virke lige så fjern og lige så vedkommende som Europas middelalder.
Jeg er mere end villig at tilpasse mine foredrag til et sogns ønsker og behov -- alt kan forhandles, inkl. mit honorar (inden for rimelighedens grænser!). De nyeste udgravninger ved Ribe domkirke gør mit tidligere arbejde med Danmarks kristning mere aktuelt end nogensinde.

Brian Patrick McGuire kommer i hele landet med foredrag.

1. Verdens bedste familie: En amerikansk barndom

Som historiker er det oplagt for mig at beskæftige mig med min egen historie, som går tilbage til Hawaiis strande i 1940erne og Californiens katolske verden i 1950erne. Foredraget beskriver min familie, med 9 børn og en stolthed over, hvad min far og mor udrettede. Men alt gik i stykker i 1960erne, hvor min fortælling foreløbigt ender, og hvor jeg opdagede, at jeg ikke levede i verdens bedste familie.

2. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?

Folkekirken blev grundlagt i et opgør med middelalderkirken, men i dag er der mange danskere der søger i middelalderens spiritualitet en fornyelse af deres kristen tro. Foredraget beskriver, hvordan pilgrimsfærd, brugen af kirken som rum, nye ritualer omkring døden, retræter og andre udtryk for en levende kristendom er ved at give folkekirken nyt liv. Jeg er forholdsvis optimistisk og ikke bange for, at den nye spiritualitet ender i en form for "wellness".
(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

3. Reformation og reformationer: Den kristne kirkes reformer fra 1000-tallet til i dag

500-året for Martin Luthers opgør med kirken kommer i 2017 og fejringen giver anledning til at genoverveje reformation og reformationer i kirkens historie. Ordet "reformatio" er et af de mest almindelige udtryk i middelalderens kirkelatin. Det betyder omstrukturering og fra 1000-tallet fandt sted tre afgørende kirkereformationer. Først kom en klerikal reformation af kirkens forhold til den verdslige magt, hvorunder paver og bisper frigjorde sig fra kejsere og konger. I 1100-tallet fandt sted en pastoral reformation, hvorunder kirken for første gang åbnede sig for alle lag i befolkningen. I 1300-tallet var der en koncilreformation, hvorunder kirkens styre gik fra paven til kirkemødet, som en reaktion på årtiers skisma mellem forskellige paver. Hvis denne reformation havde fået større succes, havde 1500-tallets protestantiske og katolske reformationer måske været overflødige.
Foredraget slutter med overvejelser om mulige reformationer i vor tids katolske og protestantiske kirker og indeholder et håb om, at ægte reformer gennemføres, for at sikre kirkens gennemslagskraft og relevans.

4. Danmarks kristning 700-1300

Hvordan blev danerne kristne? For Mads Lidegaard var det et spørgsmål om en påvirkning vestfra, fra den iro-keltiske kristendom. Dermed undsagde Lidegaard romersk kristendom. Jeg argumenterer for, at Danmark blev kristnet både vestfra og sydfra. Kristningen foregik som en proces over flere århundreder, i en udvikling fra en sejrsbevidst kristendom til en kærligheds-centreret religion.
(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

5. Ti myter om den mørke middelalder

"Mørk middelalder" bruges som udtryk af politikere og andre for at beskrive alt det onde som vores kultur har forladt. I virkeligheden var middelalderen en lys tid, hvor den kristne religion bidrog til et rigt og åbent kulturliv. Foredraget gennemgår nogle af de myter som siden 1500-tallet er blevet skabt om middelalderen. Det var for eks. almindeligt for middelalderens præster at prædike på folkesprog, og ikke på latin, som mange tror. Middelalderen er bedre end sit ry: vores egen kultur hviler på middelalderens menneskeopfattelse og institutioner.
(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)