Brian Patrick McGuire

Kontakt: Præstemarken 15, 4400 Kalundborg
Telefon: 5959 3751
E-mail: brian@bpmg.dk

  1. Kristne værdier og vores dilemma i dag
  2. Danmarks kristning 700-1300: Harald Blåtand gjorde ikke danerne kristne
  3. Da Dannebrog faldt ned: Dansk identitet i middelalderen og i dag
  4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?
  5. Nixons og Trumps Amerika og min: Hvorfor jeg forlod den

 

Jeg er professor emeritus i middelalderhistorie og nyder at holde foredrag om stort set alle emner indenfor dansk og europæisk middelalder, 500-1500, også med henblik på i dag. Jeg har siden 2008 udgivet flere dansksprogede bøger om aspekter af denne middelalder bl. a. hvordan ”Himlen kom nærmere” da danerne blev kristne, ikke takket være Harald Blåtand, men over et længere forløb.
Jeg er villig til at tilpasse mit foredrags emne til individuelle ønsker. I efterår 2018 holdt jeg oplæg om Bernard af Clairvaux for et munkekloster i Californien, og snart skal jeg præsentere middelalderens Paris for et københavnsk sogn der næste år skal til byernes by. Jeg er med på en sognerejse til Bourgogne til næste år og i den anledning vil fortælle om cisterciensermunkene på en sogneaften i Løgumkloster.
Middelalderen er frodig og rig, og takket være mine rejser og læsningen af primære kilder kan jeg redegøre for mange forskellige slags liv og tanker i dette lange forløb fra romerrigets forsvinden i Vesteuropa indtil 1500-tallets protestantiske og katolske reformationer.

Brian Patrick McGuire kommer i hele landet med foredrag.

1. Kristne værdier og vores dilemma i dag

Hvem er min næste? Spørgsmålet var af afgørende betydning for mig i de år, jeg arbejdede med en græsrodsorganisation for at bistå asylsøgere og flygtninge.
Foredraget gennemgår udviklingen af samfundets individcentrering og tabet af fællesskab. Jeg sammenligner vores kultur med middelalderens kristne verden. Budskabet handler ikke om at vende tilbage til middelalderen, men om at bruge fortidens rige skat for at mødes med de nye mennesker i vores hverdag.
Vores fælles historie, der går tilbage til middelalderen, giver håb om, at en ny kristen spiritualitet vil sikre, at vi ikke svigter hinanden. Historiens budskab handler om håb og ikke om mistro.
De kristne værdier er endnu hos os, men de er begravet under mange lag. Vores identitetstab kan kun genoprettes i et møde med fortidens rigdomme.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

2. Danmarks kristning 700-1300: Harald Blåtand gjorde ikke danerne kristne

Hvordan blev danerne kristne? Kom påvirkningen vestfra, fra keltisk kristendom? Hvad skal vi stille op med Ansgars mission, specielt i lyset af fundene fra Ribe, med kristne grave fr 800-tallet? Det bliver efterhånden indlysende, at Harald Blåtand kun var en af mange der gjorde danerne kristne. Samtidig var hans valg af den nye tro ikke et resultat af rent politiske overvejelser. Landets kristning tog århundreder og er måske stadig i gang.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

3. Da Dannebrog faldt ned: Dansk identitet i middelalderen og i dag

I 2019 fejrer vi den fortælling, at Dannebrog faldt ned fra Himmelen. Selv om det er først flere hundrede år efter 1219,at denne historie opstod, er 1219 en betydningsfuld dato i dansk historie. Det danske rige var nået til Estland og Danmark var blevet en stormagt i Europa. I løbet af få år skrumpede riget ind, og kongens fangenskab var det første skridt i rigets opløsning. Alligevel overlevede Danmark, og i 1800-tallet betød en nationalromantisk bølge, at alt fra dansk middelalder blev fremhævet som glorværdig. Hvad skal vi stille op med denne fortælling i dag, i en verden delt mellem nationalister og internationalister? Foredraget søger en mellemvej, hvor nationalfølelse er værdifuld men hvor den store verden ikke er en trussel men en gevinst.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

4. Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?

Folkekirken blev grundlagt i et opgør med middelalderkirken, men i dag er der mange danskere der søger i middelalderens spiritualitet en fornydelse af kristen tro. Foredraget beskriver, hvordan pilgrimsfærd, brugen af kirken som åndeligt rum, nye ritualer omkring døden, retræter og andre udtryk for en levende kristendom er ved at give folkekirken nyt liv. Dermed bliver vi beriget gennem nye fællesskaber.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)

5. Nixons og Trumps Amerika og min: Hvorfor jeg forlod den

Jeg forlod Amerika i 1971, da Richard Nixon var præsident. I sammenligning med Trump virker Nixon næsten amatøragtig. Trumps manipulation af kendsgerninger og afvisning af de fleste mediers udsagn skaber en alternativ virkelighed som sluges af millioner af amerikanere. Det er vigtigt for danskere at forstå, at Trump kan få lov til at lave næsten hvad som helst, og jeg vil beskrive ham ikke som en Hitler men som en ny Mussolini, den totalt selvoptagede politiske leder.
(45-60 minutter plus spørgsmål. 5000 kr. eller efter aftale, plus transport, normalt med bil)