Britta Hald Vestergård

Kontakt: H. C. Andersens Vej 46, 7430 Ikast
Mobil: 6070 9530
E-mail: bibelfortaelling@gmail.com

  1. Jesu liv – fra fødsel til død – og opstandelse
  2. Jesu undere


Uddannet fritidspædagog fra Ikast Seminariet i 1988.
Souschef på aldersintegreret institution 1989 – 1993.
Børnehaveklasseleder 1993 – 2008.
Ansat som sognemedhjælper ved Ikast Kirke siden 2008.
Leder, og andet frivilligt arbejde i KFUM og KFUK gennem ca. 35 år.
Bibelhistoriefortæller til forskellige events i bla. KFUM og KFUK + til andre arrangementer.
Har via job brugt fortællingen som et pædagogisk virkemiddel i daginstitution og skole.
Er fortæller på et skole-kirke-projekt i Viborg Stift i samarbejde med Prinsens Musikkorps.

Britta Hald Vestergård holder foredrag i Jylland.

1. Jesu liv – fra fødsel til død – og opstandelse

Bibelhistorie frit fortalt.
(50 min.; 1800 kr. + kørsel)

2. Jesu undere

Bibelhistorie frit fortalt
(50 min.; 1800 kr. + kørsel)