Bruno Skibbild Christensen

Kontakt: Sydgaden 15, 1.tv., 7400 Herning
Telefon: 2336 8125
E-mail: brunochristensen@rocketmail.com

  1. Tilgivelsens vej
  2. Sangaften – What a wonderful world


Bruno Skibbild er debattør og foredragsholder med fokus på det familieretslige og det socialretlige system, specielt med henblik på systemernes manglende hjælp til voldsramte borgere, hvilket både gælder børn og voksne.

Bruno Skibbild holder foredrag i hele landet.

1. Tilgivelsens vej

En aften, hvor der med udgangspunkt i egne erfaringer, bliver diskuteret om ordet, tilgivelse. Kan man tilgive et system, der ikke udviser anger? Det er en aften med en livshistorie, der er Kafka værdig.
Tilgivelsens vej?
Er det mon muligt at tilgive? Og hvad er tilgivelse egentlig for noget?
Jesus tilgav syndere. Han talte med mennesker, som var blevet udstødt. Han mødtes med mennesker, der i andres øjne havde optrådt umoralsk og endda havde gjort andre mennesker ondt.
Men kan man egentlig tilgive et menneske, hvis vedkommende ikke udviser anger?
Spørgsmålet er om ikke selve ordet tilgivelse er blevet lidt udvandet, forstået på den måde, at det er blevet til ”jamen det gør da ikke noget”. Eller ”hvis du bare tilgiver, så forsvinder det”.
Med udgangspunkt i mine egne oplevelser med det danske system på børneområdet diskuterer jeg ordet tilgivelse.
Baggrund:
Jeg er født og opvokset i det midtjyske, sådan lige på kanten af Vestjylland. Det var en barndom med søndagsskole og kirkegang.
Jeg er uddannet som cand.mag. i historie og idræt og har beskæftiget mig med undervisning det meste af mit arbejdsliv.
Men baggrunden for mit foredrag om tilgivelsens vej skal ses i mine personlige oplevelser og erfaringer med det danske system på børneområdet.
Jeg har været hele turen igennem det familieretslige system sammen med mine børn. Det er et system, som på én gang optræder naivt, og på samme tid optræder magtfuldkomment.
Jeg har været hele turen igennem det sociale system på børneområdet. I forbindelse med en uberettiget tvangsfjernelse af mine børn oplevede jeg også her et koldt og magtfuldkomment system.
Mine børn og jeg blev ikke mødt med den næstekærlighed, som bør være fundamentet i et socialt system. Vi blev udsat for overgreb.
Og hvordan kan man så tilgive et system? Skal man lade to og fem være lige og sige ”jamen det er da ok”?
Min tilgivelse til systemet er således: ”De ved ikke hvad de gør”, men det betyder ikke, at man skal læne sig tilbage og lade systemet arbejde ufortrødent videre.
Som led i tilgivelsens vej, fortæller jeg min historie, fordi ”sådan må man ikke behandle børn”.
(90 min.; 2000 kr.)

2. Sangaften – What a wonderful world

En aften med guitar og sang, og med fortælling om et liv med kampe med og imod systemet. Sangene danner rammen om fortællingerne, og der vil være sange lige fra Gnags til Bruce Springsteen.
Jeg sad i bilen på vej hjem fra kursus i Østjylland. Det var sommer, og solen skinnede fra en skyfri himmel.
Tårerne trillede ned af mine kinder, mens jeg sang denne sang igen og igen. Jeg sang af mine lungers fulde hals.
Situationen var, at Kommunen 5 måneder forinden havde tvangsfjernet mine børn uden varsel, som følge af en underretning fra en psykolog, der mente, at jeg havde begået incest imod mine børn.
Børnene blev hentet i børnehaven af en fremmed dame, der spurgte om de ville med ud at køre en lille tur.
Jeg kæmpede en ulige kamp mod systemet i flere måneder, og jeg brugte alle de klagemuligheder, der var, men der var ingen vej igennem. Den sociale ankestyrelse underkendte Herning Kommune, men det betød blot, at kommunen fremsatte nye absurde anklager. Nu var jeg pludselig træningsnarkoman, alkoholiker, racist og ja, der var ingen grænser for hvad jeg blev beskyldt for.
Mine børn led, mens de befandt sig på børnehjemmet. Det vidste jeg, og det kunne jeg konstatere hver gang jeg besøgte dem på børnehjemmet. Jeg havde besøgstid en gang om ugen i 2 timer.
Børnelægerne på Herning sygehus konstaterede med det samme, at der ikke var tegn på overgreb. Retsmedicinerne konstaterede det samme. Politiet konstaterede det samme. Ankestyrelsen konstaterede det samme og gav mig medhold, men Kommunen beholdt mine børn indespærret i isolation alligevel.
Dette er historien om 8 måneders kamp for at få børnene hjem igen.
Det lykkedes at få børnene hjem, og de er hjemme den dag i dag, 10 år senere.
Jeg fortæller denne historie krydret med guitar og sang.
(90 min.; 2000 kr.)