Bruno Rasmussen

Kontakt: Kirkeåsen 45, 2850 Nærum
Telefon. 4550 5351
E-mail: brra@km.dk

  1. Bid livet i låret -om Benny Andersen
  2. H. C. Andersen og kristendommen
  3. Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden
  4. Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter
  5. Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu
  6. Chagall og Bibelen
  7. Jesu liv i Rembrandts kunst
  8. Billedforedrag om Det Sixtinske Kapel i Rom
  9. Reformationen og Cranachs billeder
  10. Grundtvigs liv og salmer

Jeg er opvokset i Thy, blev cand.teol. i 1983, storbysekretær i KFUM og KFUK i Århus 1984-1988, havde vikariat som højskolelærer på Løgumkloster Højskole i løbet af 1988, blev sognepræst i Skjoldhøj kirke i Århus 1988-1999 og derefter sognepræst i Tagensbo Kirke, København NV. Fra februar 2008 sognepræst i Nærum kirke.

Bruno Rasmussen kommer fortrinsvis på Sjælland.

1. Bid livet i låret -om Benny Andersen

Nogle af Benny Andersens digte bliver læst op og bliver på både humoristisk og alvorlig vis kædet sammen med kommentarer om livsappetit og "undgængeri". (Ønsker nogen en vurdering af Benny Andersens livssyn i forhold til et kristent livssyn, kan spørgsmålet inddrages i foredraget.)
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. i Hellerup, i Taksigelseskirken, København, på Magleås, i Hurup, i  Store Heddinge og i Sct. Peders Kirke i Slagelse + mindst 50 andre steder.

Har udgivet bogen ”Til stede – eksempler fra Benny Andersens digte” (Unitas 1999).

2. H. C. Andersen og kristendommen

- noget om H.C. Andersens eventyr og Gud. Der bliver fortalt om H.C. Andersens liv og hans forhold til den kristne tro – undervejs er der eksempler fra flere af hans eventyr, bl.a. nogle af de knap så kendte som f.eks. ”På den yderste dag”, ”En historie” og ”Den onde fyrste”.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport) -der udleveres bilag.
Foredraget et tidligere holdt: I Tagensbo Kirke, Kirkens Korshær i København, på Galleri Emmaus i Haslev og Jersie og flere andre steder.

Har udgivet bogen ”At du husker på det – noget om H.C. Andersens eventyr og Gud” (Unitas 2006).

3. Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden

- om forholdet mennesker i mellem. Emnet bliver belyst med eksempler fra Martha Christensens forfatterskab (bl.a. inddrages "Dansen med Regitze") og sat i forhold til budet om næstekærlighed i Bibelen.
(60 min.; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. Skt. Johannes Kirke i Århus, på Nyborg Strand, i Bistupkirken  i Hjørring, i KFUM og KFUK i København + mindst 25 andre steder.

Har udgivet bogen ”Mennesker imellem – eksempler fra Martha Christensens forfatterskab” (Unitas 1997).

4. Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter

- om Martin Luthers liv og lære. Der fortælles om Luthers liv fra 1483-1546, teserne fra 1517, hans kateksimer og andre centrale emner i den lutherske lære.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)  – der udleveres bilag.
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. Gellerup Kirke i Århus, Langenæskirken i Århus, i Haslev Kirke, Skjoldhøj Kirke i Århus, Stege, Tårnby på Amager og i Margrethekirken i Valby.

Har udgivet bogen ”… og springe højt af glæde – om Martin Luthers liv og den kristne  tro” (Unitas 2003)

5. Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu

Foredraget handler om nogle af de begivenheder, steder og personer, der spillede en væsentlig rolle i forbindelse med reformationen i Danmark, bl.a. Haderslev, Viborg og Malmø, Chr. den 2., Chr. den 3., Hans Tausen og Peder Palladius. Samtidig fokuseres der på, hvad det var og er, der er centralt i den lutherske kristne tro.
(60-90 min.;  - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. på Vartov i Københavns Højskoleforening, i KFUM og KFUK i Snoldelev, i Birkerød og i Hyltebjerg Kirke i Vanløse.

Har udgivet bogen ”Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu”. (Eksistensen 2016)

6. Chagall og Bibelen

Der fortælles og vises farverige, livsglade, bibelske billeder af maleren Marc Chagall. Chagall var jøde, og der er især motiver fra Det Gamle Testamente med bl.a. Adam og Eva, Noa, Abraham og Moses, men der er også billeder af Jesus på korset og af Den fortabte søns hjemkomst.
(60-90 min.; projektor er nødvendig - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. på Løgumkloster Refugium, i Sunds, i Toksværd og i Dyssegårdskirken i Gentofte.

7. Jesu liv i Rembrandts kunst

Rembrandt har både i malerier og tryk skildret adskillige episoder fra Jesu liv og forkyndelse (bl.a. Jesu fødsel, Stormen på søen, undere og lignelser, hans død og opstandelse). Motiverne er virkelighedsnære og præget af reformationen og Luthers tanker. Forholdet mellem lys og mørke spiller en ganske særlig rolle.
(60-90 min.; projektor er nødvendig - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: I Nærum.

8. Billedforedrag om Det Sixtinske Kapel i Rom

Michelangelos malerier i Det Sixtinske Kapel er vel nogle af de mest kendte i verden. Fra 1508 til 1512 malede han motiver fra Det Gamle Testamente på loftet, og fra 1536 til 1541 skildrede han dommedag, men også andre kunstnere har udsmykket kapellet med billeder fra Moses’ og Jesus’ liv.
(60-90 min.; projektor er nødvendig - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)

9. Reformationen og Cranachs billeder

Luther og Cranach var venner. De boede i Wittenberg på samme tid og var faddere til hinandens børn. Cranach har malet portrætter af Luther, propagandatryk, altertavler og bibelske motiver. Foredraget fokuserer på sammenhængen mellem Luthers lære og Cranachs billeder.
(60-90 min.; projektor er nødvendig - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)

10. Grundtvigs liv og salmer

Der gives et overblik over Grundtvigs liv. Der fortælles om hans barndom og ungdom og hans tid som præst bl.a. i Vor Frelsers Kirke og Vartov Kirke i København. Der fokuseres især på hans salmedigtning, og flere af salmerne kommenteres.
(60-90 min.; gerne akkompagnement til fællessang - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. i Nærum, i Vanløse Kirke og i Hans Egedes Kirke på Østerbro

Har udgivet bogen ”For Han er god – noget om Grundtvigs liv og salmer”. (Unitas 2007)