Bruno Rasmussen

Kontakt: Kirkeåsen 45, 2850 Nærum
Telefon. 4550 5351
E-mail: brra@km.dk

  1. Bid livet i låret eller Livet er ikke det værste man har
  2. At du husker på det
  3. Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden
  4. Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter
  5. Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu

Jeg er opvokset i Thy, blev cand.teol. i 1983, storbysekretær i KFUM og KFUK i Århus 1984-1988, havde vikariat som højskolelærer på Løgumkloster Højskole i løbet af 1988, blev sognepræst i Skjoldhøj kirke i Århus 1988-1999 og derefter sognepræst i Tagensbo Kirke, København NV. Fra februar 2008 sognepræst i Nærum kirke.

Bruno Rasmussen kommer fortrinsvis på Sjælland.

1. Bid livet i låret eller Livet er ikke det værste man har

- om forfatteren Benny Andersen digte og livssyn. Nogle af digtene bliver læst op og bliver på både humoristisk og alvorlig vis kædet sammen med kommentarer om livsappetit og "undgængeri". (Ønsker nogen en vurdering af Benny Andersens livssyn i forhold til et kristent livssyn, kan spørgsmålet inddrages i foredraget.)
(60-90 min.; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. i Hellerup, i Taksigelseskirken, København, på Magleås, i Hurup, i  Store Heddinge og i Sct. Peders Kirke i Slagelse + mindst 40 andre steder.

Har udgivet bogen ”Til stede – eksempler fra Benny Andersens digte” (Unitas 1999).

2. At du husker på det

- noget om H.C. Andersens eventyr og Gud. Der bliver fortalt om H.C. Andersens liv og hans forhold til den kristne tro – undervejs er der eksempler fra flere af hans eventyr, bl.a. nogle af de knap så kendte som f.eks. ”På den yderste dag”, ”En historie” og ”Den onde fyrste”.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport) Overhead-projektor er ønskeligt – der udleveres bilag.
Foredraget et tidligere holdt: I Tagensbo Kirke og i Kirkens Korshær i København.

Har udgivet bogen ”At du husker på det – noget om H.C. Andersens eventyr og Gud” (Unitas 2006).

3. Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden

- om forholdet mennesker i mellem. Emnet bliver belyst med eksempler fra Martha Christensens forfatterskab (bl.a. inddrages "Dansen med Regitze") og sat i forhold til budet om næstekærlighed i Bibelen.
(60 min.; 3000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. Skt. Johannes Kirke i Århus, på Nyborg Strand, i Bistupkirken  i Hjørring, i KFUM og KFUK i København + mindst 25 andre steder.

Har udgivet bogen ”Mennesker imellem – eksempler fra Martha Christensens forfatterskab” (Unitas 1997).

4. Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter

- om Martin Luthers liv og lære. Der fortælles om Luthers liv fra 1483-1546, teserne fra 1517, hans kateksimer og andre centrale emner i den lutherske lære.
(60-90 min.; 3000 kr. + transport) Overhead-projektor er ønskeligt – der udleveres bilag.
Foredraget er tidligere holdt: I bl.a. Gellerup Kirke i Århus, i Langenæskirken i Århus, i Haslev Kirke og i Skjoldhøj Kirke i Århus.

Har udgivet bogen ”… og springe højt af glæde – om Martin Luthers liv og den kristne  tro” (Unitas 2003)

5. Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu

Foredraget handler om nogle af de begivenheder, steder og personer, der spillede en væsentlig rolle i forbindelse med reformationen i Danmark, bl.a. Haderslev, Viborg og Malmø, Chr. den 2., Chr. den 3., Hans Tausen og Peder Palladius. Samtidig fokuseres der på, hvad det var og er, der er centralt i den lutherske kristne tro.
(60-90 min.; hjælpemidler: gerne en projektor - der udleveres bilag; 3000 kr. + transport).