Caspar Koch

Kontakt: Byagervej 75, 8330 Beder
Mobil: 4011 2524
E-mail: ck@ckoch.dk
Hjemmeside: www.ckoch.dk

  1. Øjenvidnerne
  2. Kaj Munk – mennesket og idealisten
  3. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed
  4. Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden
  5. Sidste tog fra Tashkent
  6. Plys for voksne – en verden på hundrede meter
  7. H.C.Andersen – en mosaik
  8. Markus og hans evangelium
  9. Paulus
  10. Luther – til kamp med ordet


Skuespiller og fhv. lektor ved Pastoralseminariet i Aarhus.
Foredragsholder. Coachtræning og stresshåndtering.

Caspar Koch kommer i hele landet.
Pris, alle foredrag: 5.500 kr. + transp. fra Aarhus.

1. Øjenvidnerne

Et øjenvidne har et ganske særligt sprog. Og det sprog har jeg fundet tre steder i evangelierne: hos Markus, Lukas og Johannes. På ganske få linjer træder forfatteren frem. Og det rejser straks nogle spørgsmål: Hvem er til stede i Getsemane Have? Hvor er disciplene, da Jesus bliver korsfæstet? Hvorfor knyttes Lukas til Paulus´ rejseselskab? osv.
Jeg vil i aftenens foredrag tage tilhøreren med på en anderledes tur gennem de evangeliske tekster. En fortælle-fantasi.

2. Kaj Munk – mennesket og idealisten

Kaj Munk var en kompromisløs sandhedssøger. Foredraget, der er halvt fortællende, halvt skuespil, viser ham som det kæmpende menneske, den fremragende taler og familiemennesket. Da dette livsforløb blev afbrudt d. 4. januar 1944, var det da et martyrium som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten Kaj Munk.
Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af ham på scenen.

3. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed

Dietrich Bonhoeffer var kendt i sin samtid som en kompromisløs og skarp teolog. Mindre kendt er hans politiske virke på de skjulte fronter i Tyskland efter nazisternes magtovertagelse. Han blev senere fængslet og henrettet.
Foredraget viser også det meget smukke kærlighedsforhold mellem den næsten 40-årige Bonhoeffer og den purunge Maria.
Caspar Koch er medforfatter til bogen ”Liv og konsekvens” om Bonhoeffer (forlaget Eksistensen).

4. Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden

Gandhi startede sin sathyagraha-bevægelse, som ændrede det politiske landkort fuldstændig. Ikke bare i Indien, som fik sin selvstændighed fra England, men også i Europa, hvor Gandhis modige og vedholdende ikke-vold inspirerede mange. I Danmark er Kaj Munk et slående eksempel på ikke-volds modstanden, og i Sydafrika blev Nelson Mandela den værdige arvtager til Gandhis ikke-vold og forsoning.

5. Sidste tog fra Tashkent

En dansk officer blandt krigsfanger i revolutionens Rusland. Foredraget handler om min morfar, der som officer blev sendt ud i humanitær tjeneste til Turkestan, en russisk Kaukasus-stat, på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen. Han kæmper for at forbedre forholdene for krigsfangerne, samtidig med at han skal holde sig selv i live under den mere og mere blodtørstige revolution. Da han endelig kommer tilbage til Moskva venter der ham en ny opgave der.
Foredraget er baseret på hans egen erindringsbog, historiske kilder og endelig familiens egne skrøner.
Hør fortællingen som podcast på lytteriet.dk (under forberedelse).

6. Plys for voksne – en verden på hundrede meter

A.A. Milnes ”Peter Plys” er et eventyr for børn. Men også en fortælling for voksne. Den verden, vi ser, har alt i sig: 100-meter-skoven, bækken, heden og ikke mindst de forskellige beboere, som jo er drengen Jacobs tøjdyr. Vi voksne ser melankolikeren, flegmatikeren, den frygtsomme, den overaktive osv.
Og alle de dyr skal have den rigtige stemme for at udtrykke den rigtige følelse. Foredraget bliver også et kig ind i skuespillerens værksted, og et kig ind i den store fortælling, selv om den bare er fortalt af en lille plysbjørn.

7. H.C.Andersen – en mosaik

H.C.Andersens eventyr er fantastiske og kan ikke læses for tit. Allerede i en ung alder blev han kendt uden for landets grænser for sine eventyr. Men han ville noget mere end bare fortælle for børn, og det lykkedes ikke så godt. Til gengæld vandt han berømmelse på et helt tredje område: rejseskildringerne.
Så billedet af H.C.Andersen er meget modsætningsfyldt, lige som hans samtid var det: Danmark var gået ind i et århundrede hvor man fortav hvor slemt det egentlig stod til, samtidig med at kunsten blomstrede som på intet andet tidspunkt.

8. Markus og hans evangelium

Hvem var evangelisten Markus? Hvad ved vi og hvad må vi gætte os til? Hvordan har han skaffet sine oplysninger og hvorfor er han overhovedet en del af fortællingen om Jesus? Evangelisten afslører noget af sig selv i sine tekster og foredraget går på jagt efter vidnesbyrd om forfatteren selv.
Samtidig opføres dele af evangeliet, så det opleves som en hel fortælling. Caspar Koch skabte i 1998 begrebet ”kirkefortælling” med sin meget roste udgave af Markusevangeliet. I aftenens foredrag blandes historiefortælling og skuespil.
I en ændret version findes Markus for konfirmander: se under børn og unge.
Caspar Koch har skrevet ungdomsromanen ”Træløven” om Markusevangeliets tilblivelse. Hør den som lydbog på www.træløven.dk

9. Paulus

”Epistlen skriver apostlen Paulus” – og så kommer noget indviklet tekst. Sådan er vi mange der har oplevet Paulus.
Men sætter vi hans tekster sammen med brudstykker af hans liv, så får vi et nuanceret billede af et menneske, som hele tiden kæmper: mod omverdenen, mod sig selv, mod sin dovenskab. Og som kæmper for en stadig dybere forståelse af sin tro, og hvad det betyder for hans og alles liv.
Det store problem med Paulus er, at han er blevet benyttet af senere tiders kirkepolitik, og det kan han jo ikke gøre for. Og for resten: var han kvindehader? Jeg skal forsøge at give et svar i aftenens foredrag.

10. Luther – til kamp med ordet

Fortællingen om Luther kredser i en blanding af historiefortælling og skuespil om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme. Han tog kampen op med den teologiske, økonomiske og politiske magt, og banede vejen for den folkets kirke vi kender i dag.