Caspar Koch

Kontakt: Viborgvej 132, Hasle, 8210 Århus V.
Telefon 8615 2524. Sms: 4011 2524
E-mail: ck@ckoch.dk
Hjemmeside: www.ckoch.dk

  1. Luther – hans liv, kamp og lære
  2. Træløven – en fortælling om Markusevangeliets tilblivelse
  3. En H.C. Andersen – mosaik
  4. Plys for voksne – en verden på hundrede meter
  5. Kaj Munk – mennesket og idealisten
  6. Gandhi – og hans eksperimenter med sandheden
  7. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed
  8. Markusevangeliet – uddrag
  9. Paulus
  10. Sidste tog fra Tashkent

Skuespiller, fhv. lektor ved Pastoralseminariet.
Kursusinstruktør ved kurser i kommunikation, kropssprog og formidling.

Caspar Koch kommer i hele landet.
Pris, alle foredrag: 6.500,- + transp. fra Aarhus.
Rabat ved flere foredrag i samme sæson eller kalenderår.
Der findes flere foredrag på
www.ckoch.dk -> foredrag

1. Luther – hans liv, kamp og lære (arbejdstitel)

En kirkefortælling om Luther og om de meget store menneskelige ofre han måtte bære for at stå op imod den vedtagne mening.
Kirkefortællingen bliver til i forbindelse med Lutheråret 2017. Det er i samarbejde med Helligåndskirken i Aarhus, og fortællingen er klar fra uge 8, 2017. Den kan spilles både i kirken og i sognelokalerne.
Foredraget er under forberedelse

2. Træløven – en fortælling om Markusevangeliets tilblivelse

Jeg har længe fortalt Markusevangeliet, og lige så længe har jeg fortalt om omstændighederne omkring evangeliet, sammenhængen mellem Paulus og Peter osv.
Alt det stof har rumsteret i mig, og er nu blevet til romanen Træløven (Forlaget Unitas, 2015).
Jeg vil i foredraget fortælle om mine mange oplevelser i Middelhavsområdet, samt læse kapitler fra bogen, som er skrevet som en spændingsroman som også unge mennesker kan læse.
Foredraget er nyt!

3. En H.C. Andersen – mosaik

H.C. Andersens eventyr er fantastiske og kan ikke læses for tit. Allerede i en ung alder blev han kendt uden for landets grænser for sine eventyr.
Men han ville noget mere end bare fortælle for børn, og det lykkedes ikke så godt. Til gengæld vandt han berømmelse på en helt tredje område: rejseskildringerne.
Så billedet af H.C. Andersen er meget modsætningsfyldt, lige som hans samtid var det: Danmark var gået ind i et århundrede, hvor man fortav hvor slemt det egentlig stod til, samtidig med at kunsten blomstrede som på intet andet tidspunkt.

4.  Plys for voksne – en verden på hundrede meter

A.A. Milnes ”Peter Plys” er et eventyr for børn. Men lige som med H.C. Andersen er det også en fortælling for voksne. Og i aften fortælles den for voksne med et barnligt sind.
Den verden vi ser, har alt i sig: 100-meter skoven, bækken, heden og ikke mindst alle de forskellige beboere, som jo er drengen Jakobs tøjdyr. Og kigger vi voksne på de tøjdyr, ser vi melankolikeren, flegmatikeren, den frygtsomme, den overaktive, den pedantiske osv. Og alle de dyr skal have den rigtige stemme for at udtrykke netop den følelse.
Men hvem er Jakob, hvem er den der er fælles med beboerne i dette minilandskab, og som alligevel hører til i en anden verden? Aftenen bliver et kig ind i den store fortælling – selvom den bare er fortalt af en lille plysbjørn.

5. Kaj Munk – mennesket og idealisten

Kaj Munk var en kompromisløs sandhedssøger. I foredraget ser vi ham som det kæmpende menneske, den fremragende taler og familiemennesket. Da dette livsforløb blev afbrudt den 4. januar 1944, var det da et martyrium som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten Kaj Munk.
Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af ham på scenen.

6. Gandhi – og hans eksperimenter med sandheden

Mohandas (Mahatma) Gandhi ændrede det politiske landkort fuldstændig, ikke bare i Indien, som fik sin selvstændighed fra England, men også rundt omkring i verden, hvor man blev inspireret af en ikke-voldelig tilgang til tilværelsen.
Gandhi skrev hele sit liv: bøger, aviser, foredrag, artikler strømmede ud fra den utrættelige freds-kriger. Han førte Indien frem til selvstændighed ved sin intelligens, humor og sin respekt for modstanderen. Og i Europa har han inspireret utallige mennesker og folkebevægelser til ikke-vold, lige som han i Sydafrika har været den åndelige fader til den helt unikke fredsproces.

7. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed

Dietrich Bonhoeffer var kendt i sin samtid som en kompromisløs og skarp teolog. Mindre kendt er hans politiske virke på de skjulte fronter i Tyskland efter nazisternes magtovertagelse. Denne politiske aktivitet førte til hans fængsling og senere henrettelse.
Foredraget vil også fremdrage det meget smukke kærlighedsforhold mellem den næsten 40-årige Bonhoeffer og den purunge Maria, et forhold, der næsten kun mødte modstand, indtil det afsluttedes med hans død i kz-lejren med de amerikanske styrker i hørlig afstand.
Caspar Koch er medforfatter til bogen ”Liv og Konsekvens” om Bonhoeffer. (Forlaget Aros 2013)

8. Markusevangeliet – uddrag

En kirkefortælling.
Markus fortæller enkelt, firskåret og dramatisk. Først gennem en ørkenvandring, hvor ingen kender målet. Og derefter ved en målrettet vandring mod Jerusalem, og dermed konfrontationen og ødelæggelsen.
Og endelig sejren, opstandelsen.
Direkte, spillede citater fra Markusevangeliet med mine kommentarer ind imellem.
Kirkefortællingen kan opføres i kirken eller i sognelokalerne.
En lidt ændret udgave findes til brug for konfirmationsforberedelsen.

9. Paulus

Jeg holdt længe afstand til epistelskriveren Paulus, for jeg hørte ham som en gold ideolog med et indviklet sprog. Men det varede kun til jeg nærlæste hans egne tekster og læste om hans liv.
Hvem var han? Hvad har han at sige os idag? Og kan vi få inspiration fra et menneske, der kæmpede til sit sidste åndedrag?
Det store problem med Paulus er, at han er blevet udnyttet af senere tiders kirkepolitik, og det kan han jo ikke gøre for.
Og forresten: var han kvindehader? Jeg skal forsøge at give svaret.

10. Sidste tog fra Tashkent

En dansk officer blandt krigsfanger i revolutionens Rusland.
Foredraget handler om min morfar, der som officer blev sendt ud i humanitær tjeneste til Turkestan, en russisk kaukasus-stat på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen.
Han forsøger at forbedre forholdene for de ca 75.000 østrigske krigsfanger, der sad i elendige lejre og døde. Samtidig udbryder den bolsjevikiske revolution, og han skal som neutral officer forsøge at navigere uden om de stridende parter.
Da han efter 2 år kommer tilbage til Moskva, venter der ham en ny opgave der.
Foredraget er baseret på hans egen erindringsbog, på Hopkirk: Setting the East ablaze, og endelig på familiens egne skrøner.