Caspar Koch

Kontakt: Viborgvej 132, Hasle, 8210 Århus V.
Mobil: 4011 2524
E-mail: ck@ckoch.dk
Hjemmeside: www.ckoch.dk

  1. Luther – til kamp med ordet
  2. Kaj Munk – mennesket og idealisten
  3. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed
  4. Plys for voksne – en verden på hundrede meter
  5. Sidste tog fra Tashkent
  6. Markus og hans evangelium
  7. Markus for konfirmander
  8. Paulus
  9. De fredelige krigere
  10. H.C.Andersen – en mosaik

Skuespiller og fhv. lektor ved Pastoralseminariet i Aarhus.
Coachtræning og stresshåndtering. Kurser i kommunikation og kropssprog.

Caspar Koch kommer i hele landet.
Pris, alle foredrag: 6.500,- + transp. fra Aarhus.
 

1. Luther – til kamp med ordet

Fortællingen om Luther kredser i en blanding af historiefortælling og skuespil om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme. Han tog kampen op med den teologiske, økonomiske og politiske magt, og banede vejen for den folkets kirke vi kender i dag.

2. Kaj Munk – mennesket og idealisten

Kaj Munk var en kompromisløs sandhedssøger. Foredraget, der er halvt fortællende, halvt skuespil, viser ham som det kæmpende menneske, den fremragende taler og familiemennesket. Da dette livsforløb blev afbrudt d. 4. januar 1944, var det da et martyrium som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten Kaj Munk.
Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af ham på scenen.

3. Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed

Dietrich Bonhoeffer var kendt i sin samtid som en kompromisløs og skarp teolog. Mindre kendt er hans politiske virke på de skjulte fronter i Tyskland efter nazisternes magtovertagelse. Han blev senere fængslet og henrettet.
Foredraget viser også det meget smukke kærlighedsforhold mellem den næsten 40-årige Bonhoeffer og den purunge Maria.
Caspar Koch er medforfatter til bogen ”Liv og konsekvens” om Bonhoeffer (forlaget Eksistensen).

4.  Plys for voksne – en verden på hundrede meter

A.A. Milnes ”Peter Plys” er et eventyr for børn. Men også en fortælling for voksne. Den verden, vi ser, har alt i sig: 100-meter-skoven, bækken, heden og ikke mindst de forskellige beboere, som jo er drengen Jacobs tøjdyr. Vi voksne ser melankolikeren, flegmatikeren, den frygtsomme, den overaktive osv.
Og alle de dyr skal have den rigtige stemme for at udtrykke den rigtige følelse. Foredraget bliver også et kig ind i skuespillerens værksted, og et kig ind i den store fortælling, selv om den bare er fortalt af en lille plysbjørn.

5. Sidste tog fra Tashkent

En dansk officer blandt krigsfanger i revolutionens Rusland. Foredraget handler om min morfar, der som officer blev sendt ud i humanitær tjeneste til Turkestan, en russisk Kaukasus-stat, på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen. Han kæmper for at forbedre forholdene for krigsfangerne, samtidig med at han skal holde sig selv i live under den mere og mere blodtørstige revolution. Da han endelig kommer tilbage til Moskva venter der ham en ny opgave der.
Foredraget er baseret på hans egen erindringsbog, historiske kilder og endelig familiens egne skrøner.

6. Markus og hans evangelium

Hvem var evangelisten Markus? Hvad ved vi og hvad må vi gætte os til? Hvordan har han skaffet sine oplysninger og hvorfor er han overhovedet en del af fortællingen om Jesus? Evangelisten afslører noget af sig selv i sine tekster og foredraget går på jagt efter vidnesbyrd om forfatteren selv.
Samtidig opføres dele af evangeliet, så det opleves som en hel fortælling. Caspar Koch skabte i 1998 begrebet ”kirkefortælling” med sin meget roste udgave af Markusevangeliet. I aftenens foredrag blandes historiefortælling og skuespil.
I en ændret version findes Markus for konfirmander: se under børn og unge.
Caspar Koch har skrevet ungdomsromanen ”Træløven” om Markusevangeliets tilblivelse. Hør den som lydbog på www.træløven.dk

7. Markus for konfirmander

Fortællingen tager udgangspunkt i den 16-17 årige unge mand, der ser og oplever Jesus den sidste aften, hvor Jesus er i live. Og som derefter aldrig mere kan glemme ham.
Rent teologisk og historisk står jeg med en række gisninger, som ikke kan bevises. Men der er en række af sandsynligheder, som gør det rimeligt at føre de unge konfirmander ind i en verden, hvor spørgsmålet er: hvad ville du have gjort, hvis du havde oplevet det samme?
Der opføres dramatiske brudstykker af evangeliet i dets oprindelige ordlyd, mens vi prøver at se evangeliet og dets budskab gennem en ganske ung mands briller.
Foredraget kan holdes for flere konfirmandklasser, gerne i kirken.
Caspar Koch har skrevet ungdomsromanen ”Træløven” (forlaget Eksistensen) om Markusevangeliets tilblivelse. Kan bruges i undervisningen eller høres som lydbog på www.træløven.dk

8. Paulus

”Epistlen skriver apostlen Paulus” – og så kommer noget indviklet tekst. Sådan er vi mange der har oplevet Paulus.
Men sætter vi hans tekster sammen med brudstykker af hans liv, så får vi et nuanceret billede af et menneske, som hele tiden kæmper: mod omverdenen, mod sig selv, mod sin dovenskab. Og som kæmper for en stadig dybere forståelse af sin tro, og hvad det betyder for hans og alles liv.
Det store problem med Paulus er, at han er blevet benyttet af senere tiders kirkepolitik, og det kan han jo ikke gøre for. Og for resten: var han kvindehader? Jeg skal forsøge at give et svar i aftenens foredrag.

9. De fredelige krigere

Gandhi, Munk og Bonhoeffer har alle det tilfælles, at de har brugt ånden som våben. Hvad skal der til, for at et helt normalt, frygtsomt menneske rejser sig op i al offentlighed og siger: ”Nej!” til magthaverne?
Det kræver en sikkerhed, der kommer af at vide, at magthaverne tager fejl og sandheden er en anden end den, de dikterer.
Foredraget følger Mahatma Gandhi, der befriede Indien for engelsk koloniherredømme og skabte en ikke-voldsbevægelse, som inspirerer den dag i dag. Det er Kaj Munk, der gav den meget spæde danske modstands-vilje et åbent udtryk, så den kunne vokse til en effektiv modstandskamp. Og det er den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, der talte Hitler imod fra den allerførste start, og kæmpede for et andet Tyskland efter Hitler.
Inden man var halvt igennem det 20. århundrede, var Kaj Munk skudt, Bonhoeffer hængt og Gandhi snigmyrdet. Den fredelige vej har sin pris.
Caspar Koch har tidligere modtaget Kaj Munk-prisen, og har netop i samarbejde med tre andre forfattere udgivet bogen: ”Liv og konsekvens – Bonhoeffers teologiske arv”.

10. H.C.Andersen – en mosaik

H.C.Andersens eventyr er fantastiske og kan ikke læses for tit. Allerede i en ung alder blev han kendt uden for landets grænser for sine eventyr. Men han ville noget mere end bare fortælle for børn, og det lykkedes ikke så godt. Til gengæld vandt han berømmelse på et helt tredje område: rejseskildringerne.
Så billedet af H.C.Andersen er meget modsætningsfyldt, lige som hans samtid var det: Danmark var gået ind i et århundrede hvor man fortav hvor slemt det egentlig stod til, samtidig med at kunsten blomstrede som på intet andet tidspunkt.