Claus Jensen

Kontakt: Strandgade 3A, 9240 Nibe
Telefon: 2219 6745
E-mail: claujen@hotmail.com

  1. Bertel Thorvaldsen 250 år
  2. De Hellige Tre Konger: hellige, tre og konger?
  3. Martin Luther og Reformationen i kunstens spejl
  4. Astronomi i Dantes og Mediciernes Firenze
  5. Centralperspektivet – i renæssancen, samt før og efter


Af profession er jeg cand. scient. i matematik og fysik, uddannet ved universiteterne i Aarhus og København. Men jeg har altid været lidt af en skabshumanist, og det har sat sit præg på mit arbejdsliv:
Som ung arbejdede jeg således videnskabeligt med middelalderens matematik- og astronomihistorie i de islamiske lande, og i den forbindelse var jeg på forskningsophold på Det Amerikanske Universitet i Beirut, Libanon.
Senere valgte jeg at blive gymnasielærer, blev lektor ved Hasseris Gymnasium i Aalborg - i perioder kombineret dels med ansættelse som ekstern lektor ved universiteterne i Aalborg og Aarhus, dels med aktiviteter som kursusarrangør og foredragsholder i ind- og udland.
Efter pensionering blev jeg optaget som kandidatstuderende ved Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet. Pga. begivenheder i privatlivet blev jeg dog ikke helt færdig med studiet, så min fremtidige karriere som museumsinspektør ligger desværre i ruiner. Men jeg har usvækket bevaret interessen for kunst og for kultur- og videnskabshistorie, som det også fremgår af listen af de foredrag, jeg tilbyder.

Claus Jensen holder foredrag i hele landet.

1. Bertel Thorvaldsen 250 år

I 2020 er det 250 år siden, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen blev født. Trods opvækst i små kår blev han i kraft af sit enestående talent og sin arbejdsevne en mønsterbryder, der som H.C. Andersen nåede verdensberømmelse. I sit atelier i Rom, hvor han arbejdede størstedelen af sit liv, omgikkes han paver, fyrster, velhavere og andre kunstelskere, men samtidig var han et kært samlingspunkt og en vigtig støtte for den strøm af guldalderkunstnere, som fra Danmark måtte på deres uundværlige dannelsesrejse til Italien. Som aldrende fik han ved hjemkomsten til København en stormende heltemodtagelse, som ville have været en astronaut eller et VM-vindende fodboldhold værdig.
I dag er Thorvaldsens berømmelse falmet og hans værker mindre kendte, måske med undtagelse af hans ikoniske Kristus-statue, som stadig pryder Københavns Domkirke, og som blev kopieret i stort tal, store og små, til kirker og private hjem landet over.
Foredraget er en fortælling i ord og billeder om Thorvaldsens liv og værker. Om hans store udsmykningsopgaver ude og hjemme og om kunstnerliv i Rom. Om Thorvaldsens hjemkomst til Danmark efter 40 års udlændighed, og om hans sidste år - på skift i København og på herregården Nysø ved Præstø.
Afslutningsvis om Thorvaldsens Museum som en symbiose mellem de tre kunstarter ARKITEKTUR, MALERKUNST og BILLEDHUGGERKUNST, repræsenteret ved hhv. bygningen, dens udvendige, malede frise samt dens indhold af billedhuggerens værker.
(90-120 minutter. 4.000 kr. + transport, helst offentlig)

2. De Hellige Tre Konger: hellige, tre og konger?

De jordiske rester af De Hellige Tre Konger befinder sig i dag angiveligt i Kølns Domkirke - Peterskirken ved Rhinen - hvor de opbevares i et pragtfuldt gyldent helgenskrin, som siden 1100-tallet har stået på domkirkens højalter.
Men hvordan havnede kongerne dér?
Med udgangspunkt i såvel Matthæusevangeliet som i mere farverige middelalderlegender følges De Hellige Tre Konger på deres rejser: i live til Jesusbarnet i Bethlehem, og 1000 år senere til domkirken i Køln, der i kraft af de kongelige relikvier hurtigt blev en magnet for skarer af pilgrimme fra alle dele af Europa. De populære beretninger om De Hellige Tre Konger udbredtes via et utal af herlige kunstværker til hele området nord for Alperne, herunder til Danmark og det øvrige Norden.
De ofte fantasifulde beretninger følges via romerske sarkofager, samt via mosaikker, glasmalerier og elfenbensrelieffer. I Danmark og Sverige via granitrelieffer, gotlandske døbefonte, gyldne altre, kalkmalerier og altertavler.
I foredraget strejfes endvidere legenden om Sankt Ursula og hendes 11.000 jomfruer, som led martyrdøden i netop Køln. Omkring Ursula og jomfruerne opstod med udgangspunkt i Køln en kult, der blev næsten lige så populær som kulten omkring De Hellige Tre Konger.
Undervejs i foredraget berøres Kølnerdomens bygningshistorie, og der gives eksempler på, hvordan helgenlegenderne den dag i dag præger bybilledet i Køln.
(90-120 minutter. 4.000 kr. + transport, helst offentlig)

3. Martin Luther og Reformationen i kunstens spejl

Foredraget er et billedforedrag, som i ord og billede viser, hvordan centrale dele af Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker malet af Lucas Cranach, far og søn - og af andre. Blandt andet gives en indgående omtale af de nyrestaurerede reformationsaltertavler i Wittenberg og i Weimar. Endvidere belyses indretningen af det lutherske kirkerum, og der trækkes tråde til kunst og arkitektur i reformationstidens Danmark.
(90-120 minutter. 4.000 kr. + transport, helst offentlig)

4. Astronomi i Dantes og Mediciernes Firenze

I dette foredrag vil vi holde blikket vendt mod himlens høje sfærer (Purg. VIII.18). Såvel i Den guddommelige Komedie, i Dantes øvrige værker som i Mediciernes Firenze vrimler det nemlig med vidunderlig astronomi, som læseren/den besøgende måske er tilbøjelig til at overse blandt Komediens og byens talrige andre herligheder.
Så kom med på denne astronomiske lystrejse, som passerer både Firenzes vigtigste kirker og Museo Galileo - med mere. Og kom gerne helt uden astronomiske forudsætninger: Dante vil guide os igennem!
(90-120 minutter. 4.000 kr. + transport, helst offentlig)

5. Centralperspektivet – i renæssancen, samt før og efter

Foredraget tager udgangspunkt i opdagelsen af centralperspektivet o. år 1420: i Brunelleschis praktiske metode samt i den første teoretiske redegørelse herfor, værket Om billedkunsten, forfattet af Leon Battista Alberti.
Samtidige malerier gennemgås, og det demonstreres, hvordan den ny metode til rumgengivelse lynhurtigt slog igennem blandt billedkunstnerne.
I løbet af 1500- og 1600-tallet perfektioneredes centralperspektivet og dets anvendelsesområde udvidedes, dels til frembringelse af illusionistiske kirkeudsmykninger (malede, falske kupler mv.), dels til mere underholdende formål i form af de såkaldte perspektivkasser, som overalt, hvor de blev vist frem, vakte stor opmærksomhed og forundring.
Foredraget afsluttes med eksempler på rumgengivelser fra før år 1400.
Alternativt til ovennævnte traditionelle foredrag tilbydes en workshop om centralperspektivet bestående af korte oplæg vekslende med deltageraktivitet, der munder ud i, at hver deltager fremstiller sin egen perspektivkasse. Deltagelse i workshoppen kræver ingen forudsætninger – bortset fra nysgerrighed og lysten til at lege med.
(90-120 minutter. 4.000 kr. + transport, helst offentlig)