Claus Jørgensen

Kontakt: Lyngballevej 22, 8471 Sabro.
Telefon: 8694 8070 - mobil: 2091 8070
e-mail: cjcjcj@c.dk
Hjemmeside: www.cjcjcj.dk

 
  1. Den danske sangskat
  2. Julestue
  3. Wiener- og operettemusik
  4. Fra de gode gamle dage
  5. Huskoncert
 

Pianist, forfatter, foredragsholder, højskole-kursusinstruktør
fhv. musikskoleleder, konservatoriedocent og -prorektor. Se CV.

Siden 1976 har Claus Jørgensen optrådt i sognegårde, seniorklubber og på lokalcentre. Over 1000 foredrag er det blevet til. Heraf ca. 250. i perioden 2005-2011. Se her hvor!

>Claus Jørgensen er opvokset under 2. verdenskrig i et hjem med sang og musik omkring klaveret. Trods sine 40 år ved Det jyske Musikkonservatorium har han aldrig glemt sine "rødder", og kan i rigt mål øse af seniorgenerationens populære sang- og musik-favoritter og fortælle om disses baggrund på en hyggelig og humoristisk måde.

Alle foredrag er bygget op omkring
Fællessang og/eller Klavermusik

Vægtningen mellem disse samt genrevalget (klassisk eller "lettere" musik) tilpasses gerne efter aftale.

Priser (excl. rejseomkostninger efter statens satser):

I Århus og omliggende områder
(dvs. til og med: Odder, Skanderborg, Silkeborg, Bjerringbro, Randers og Rønde) Eftermiddag: 1800 kr. Aften og weekend: 2200 kr.

I det øvrige land:
Eftermiddag: 2200 kr. Aften og weekend: 2600 kr.

1. Den danske sangskat

Fællessang til et medrivende klaverakkompagnement indrammet af fortælling om sangenes baggrund. Dagens tema kan f.eks. være:
Sange om den aktuelle årstid.
Forårs-, sommer-, efterårs- eller vintersange.
Sange af en bestemt digter eller komponist.
Højskolesangbogens nytilkomne sange - evt. om sangbogens historie.
Kærlighedssange, fædrelandssange eller folkesange.
Sange fra 1800-tallet, fra mellemkrigstiden (Kai Norman Andersen)
                   eller 1950-ernes iørefaldende “Giro 413-slagere”

2. Julestue

Vi vil synge en lang række af vore elskede gamle julesalmer og –sange (og enkelte nyere), få fortalt lidt om deres baggrund, lytte til jule- og anden stemnings-musik spillet på klaveret, og derudover: en sjov julehistorie.

3. Wiener- og operettemusik

Strauss, Lehar, Benatzky og andre wienerkomponister er centrale i denne aftens klaverfremførelser og fællessange. Man kan derudover vælge om de tidligere wienerkomponister: Mozart, Beethoven og Schubert også skal inddrages – eller om vi skal prioritere 1900-tallets iørefaldende valsemelodier m.v. fra scene og film ("Kongressen danser", "Gyldenlakken", "Glemmer du, så husker jeg" osv.)

4. Fra de gode gamle dage

For en stund genopliver vi en svunden tids populære musiktradition som den formede sig omkring ”det opretstående” i datidens ”hjem med klaver”. Dels synger vi sange og viser fra ”dengang”: F.eks. "Sig mig lille Karen", "Den spillemand snapped", "Der er lys i lygten, lille mor" og "Skamlingsbanken". Dels skal vil lytte til klaverfremførelser, om ønsket måske Schumann og Chopin, i hvert fald Lumbye, Strauss og Lehar samt evt. smagsprøver på den forkætrede "salonmusik": "Aftenklokkerne", "Nonnens Bøn" og ”Stille Sorg”, som de fleste ældre stadig husker med blanke øjne.

5. Huskoncert

Afslappet og upretentiøs. Ikke lange baroksuiter eller store sonater, men en perlerække af de mange hel- og halvklassiske småstykker, som tidligere var velkendete, men nu næsten er fortrængt af nyere musikgenrer. Af Chopin f.eks: Nocturner, Præludier (“Regndråberne”) og Valse (“Afsked” og “Minut”). Tilsvarende stykker af andre romantiske komponister, f.eks: “Träumerei”, Für Elise”, “Elvira Madigan” og “Frühlingsrauchen”. Ind i mellem fortælles anekdotisk om stykkernes baggrund.

Et rimelig godt klaver må stå til rådighed.
Klik her for at høre hvordan Claus Jørgensen spiller små klaverstykker mv.
(Listen er under opbygning og indeholder også børnesange med CJ’s akkompagnement)