Daniel Nørgaard

Kontakt: Bredgade 64, 2. sal, 1260 København K.
E-mail: dannorg@gmail.com
Tlf.: 4141 3789

  1. Om Pave Frans og om hvordan katolikkerne ser på deres pave
  2. Hvad mistede Danmark ved Reformationen, og hvad kan Folkekirken i dag hente fra den katolske tradition?
  3. At være pilgrim. Om en mislykket pilgrimsfærd med overraskende frugter
  4. Den katolske Kirkes sociallære
  5. Det andet Vatikankoncil


Siden 2014 sognepræst ved den katolske domkirke, Sankt Ansgars Kirke i København og pt. også præst for den katolske menighed på Bornholm. Filosofiske og teologiske studier i Rom 2000-2008. Præst siden 2007. Lic.theol. fra Gregoriana-universitetet i 2014. Panelist på kristendom.dk og religion.dk. Har gennem årene holdt talrige foredrag og kan også engageres til foredrag, som ikke er nævnt på listen.

Holder gerne foredrag i hele landet.

1. Om Pave Frans og om hvordan katolikkerne ser på deres pave

Martin Luther kaldte paven for antikrist, og visse katolikker beskylder i dag pave Frans for at være det samme. Medierne hylder ham, men beretter ofte om ham på en overfladisk måde. Men hvem er pave Frans egentlig, og hvad er hans vision for kirken? Kan han reelt bidrage til at de kristne kirker forenes? Hvad mener katolikkerne om denne pave, som af mange roses for ikke at være så katolsk?
(Tid: 60 minutter + tid til spørgsmål og dialog. Hjælpemidler: Lærred + projektor. Honorar: 4.000 kr. + off. transport)

2. Hvad mistede Danmark ved Reformationen, og hvad kan Folkekirken i dag hente fra den katolske tradition?

Når man i 2017 fejrer 500-året for Reformationen, kan man let få det indtryk at Luthers reform kun betød en lang række forbedringer. Jeg synes, det er vigtigt at kunne se Reformationen som en skilsmisse, som begge parter tabte noget ved. Som katolsk præst, ser jeg mig ikke som en fjende af Folkekirken men ønsker den oprigtigt styrkelse og vækst. Jeg mener, at vi kan lære af hinanden, og har gennem den katolske tradition nogle bud på, hvad der ville kunne berige Folkekirken i dag. Foredraget vil give en kort opridsning af de væsentlige årsager til splittelsen, give en vurdering af hvor langt vi står fra hinanden i dag og se på hvad, vi kan berige hinanden med i dag.
(Tid: 75 minutter + tid til spørgsmål og dialog. Hjælpemidler: Lærred + projektor. Honorar: 5.000 kr. + off. transport)

3. At være pilgrim. Om en mislykket pilgrimsfærd med overraskende frugter

Med udgangspunkt i et forsøg på at gå til fods fra København til Rom fortæller jeg om, hvad en pilgrimsvandring kan give det moderne menneske. Jeg er efterhånden en erfaren vandrer og har gået en del pilgrimsruter, men mest fik jeg ud af en tur, der ud fra min egen målsætning mislykkedes og førte mig mod mål, jeg ikke sigtede efter. Foredraget inkluderer en introduktion til den gamle og lidt oversete pilgrimsrute til Rom, Via Francigena.
(Tid: 60 minutter + tid til spørgsmål og dialog. Hjælpemidler: Lærred + projektor. Honorar: 4.000 kr. + off. transport)

4. Den katolske Kirkes sociallære

Bag det kedelige udtryk 'sociallære', indeholdes en smuk og velreflekteret overvejelse over hvordan samfundet bør indrettes, og hvordan vi som kristne er kaldede til aktivt at bidrage til fred, retfærdighed, udvikling, bæredygtighed og velfærd. For Den katolske Kirke betyder det at være kristen også at være engageret i samfundet, og kirkens sociallære er et forsøg på at opmuntre til at omsætte Kristi lære til handling.
Selvom dette tema kan være ret ukendt uden for katolske kredse, plejer det at finde stor genklang blandt andre kristne troende, når de bliver præsenteret for det.
(Tid: 60 minutter + tid til spørgsmål og dialog. Hjælpemidler: Lærred + projektor. Honorar: 4.000 kr. + off. transport)

5. Det andet Vatikankoncil

Få måneder efter sin tiltrædelse, indkaldte pave Johannes XXIII til et koncil, dvs. et kirkemøde, hvortil alle katolske biskopper i verden var inviteret. Mødet fandt sted mellem 1962 og 1965, og det ændrede radikalt Den katolske Kirkes forhold til sig selv og sin omverden. Mange har nok hørt om Det andet Vatikankoncil uden dog helt at vide, hvad det gik ud på, og hvad det betød for katolikkernes forhold til bl.a. Bibelen, til lægfolkets rolle i Kirken og til måden at fejre gudstjeneste på. Her over 50 år efter kan nogle af frugterne fra reformerne ses, mens der stadig skal arbejdes videre med at gennemføre reformerne på andre punkter. Få et kort indblik i Koncilets intriger og dramaer og om de reformer Den katolske Kirke stadig står over for.
(Tid: 60 minutter + tid til spørgsmål og dialog. Hjælpemidler: Lærred + projektor. Honorar: 4.000 kr. + off. transport)