Einar Fog-Nielsen

Kontakt: Saugstedlund 62, 5600 Faaborg
Telefon: 2988 3531.
E-mail: einarfog@gmail.com 

 

  1. Hvad kan der siges efter døden?
  2. Ingen kender dagen - om den pludselige død
  3. Grundtvig og salmerne
  4. Kom og syng med


Sognepræst.
Jeg har været sognepræst i 36 år. Siden 1980 i Faaborg-Diernæs. Pensioneret juni 2008. Har skrevet bogen ”At sige verden ret farvel” efter analyse af ca. 1000 begravelsestaler fra hele landet, og har holdt mange foredrag, især på Fyn om kirkelige og folkelige emner. Jeg er i gang med et nyt bogprojekt om den pludselige død.

Einar Fog-Nielsen holder foredrag i hele landet.

1. Hvad kan der siges efter døden?

Foredrag om begravelsestalens teologi og struktur. Hvad bliver der sagt, forkyndt og sunget, når vi tager afsked med vore kære? I et studieprojekt har jeg analyseret ca. 1000 begravelsestaler fra hele landet, som blev til bogen ”At sige verden ret farvel”, som også er en bevægende citatsamling om kernen i vores forhold til liv og død.
(75-90 minutter, gerne afbrudt af pause; 2500 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: I egne og fynske sogne. Forår 2009: bl.a. Egen præstegård for menighedsråd på Nordals og Sejling præstegård for Silkeborg provstikonvent.

2. Ingen kender dagen, - om den pludselige død

Foredrag om død og begravelse i forbindelse med trafik- og arbejdsulykker, børnedødsfald og selvmord. Hvad siger præsten, og hvad føler og tænker de pårørende, når den uventede død melder sig.
(75-90 minutter, gerne afbrudt af pause; 2500 kr. + kørsel)
Nyt foredrag på grundlag af kommende bog.
 

3. Grundtvig og salmerne

Grundtvigs liv og virke fra vugge til grav følges gennem hans poetiske univers. Jeg fortæller hans historie, og undervejs i foredraget synger vi 8 - 10 af hans salmer /sange, så tilhørerne er aktivt med. Velegnet både til kirke og menighedslokale.
(75-100 min.; gerne under medvirken af organist i kirken./pianist i menighedslokalet; 2000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Egne og sydfynske sogne + bl.a. Brahetrolleborg og Åstrup.

4. Kom og syng med

Sangen er en stærk livsytring, i glæde som i sorg. Jeg laver temabestemte sangaftener, hvor jeg fortæller om de digtere og den poesi, som udvælges, og deltagerne synger aktivt med. Årstidens salmer og sange, f.eks. efterår/høst, - advent/jul, - forår/påske. Også temaaftener om Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann med fortælling og sang.
(75-100 min.; gerne under medvirken af organist i kirken./pianist i menighedslokalet; 2000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Egne og sydfynske sogne.