Erik H.A. Jakobsen

Kontaktadresse: Solvænget 10, 5700 Svendborg
Mobil: 28779170
Mail: erikja@get2net.dk
Hjemmesiden: www.ascanius.info

  1. Almen indføring i den klassiske musik
  2. Klassisk musik – hvorfor gik det galt efter 1. Verdenskrig?
  3. Filmmusik
  4. Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre
  5. Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08


Cand. Mag i musik og idræt fra Københavns Universitet. Har skrevet speciale om ny dansk musik (komponisten Bo Holten). Høj- og efterskolelærer 1991 - 2008. 2009 - 2017 aftenskoleleder ved AOF Center Fyn i Svendborg. Aktuelt skoleleder for LOF Sydfyn. Korsanger siden 1976 i flere semiprofessionelle kor, aktuelt Det Fynske Kammerkor. Dirigent siden 1984. Se evt. http://kirkekoncert.dk/udbyder.php?id=69 
Rutineret foredragsholder (over 100 foredrag de seneste 20 år), forfatter og anmelder. Har skrevet til Dansk Musik Tidsskrift, Nordic Sounds og The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Siden min ungdom har jeg også været fascineret af og beskæftiget mig meget med alternative fænomener, modkulturer og nyreligiøse bevægelser, som jeg i flere af mine foredrag anvender min akademiske baggrund til at analysere og opnå en større (kritisk) forståelse for.
I mine foredrag forener jeg min akademiske baggrund og metode med erfaringerne fra den folkelige formidling.
Alle foredrag er på 2 x 45-50 min, men kan tilpasses efter behov. Pris: kr. 3000 plus transport.

Erik H.A. Jakobsen holder foredrag i hele landet.

1. Almen indføring i den klassiske musik

En hurtig og populær 2-timers gennemgang af musikkens udvikling fra hule rørknogler til i går… Brugsmusik er reglen og passiv koncertmusik undtagelsen i musikhistorien, og det præger musikkens udviklingshistorie.
Hvorfor var stort set al musik i starten sang – og hvornår kom instrumenterne til? Hvorfor noder? Hvorfor en dirigent? Kan musikken fortælle historier og hvorfor påvirker den vores følelser?
Komponisten rolle – sammenhængen mellem musikken og dens samtid – religionens betydning for musikkens udvikling – publikumsflugten fra kompositionsmusikken efter 1. Verdenskrig.
Alt dette anskueliggjort ved underholdende og sammenbundne punktnedslag fortalt af en foredragsholder med stort overblik over den samlede musikhistorie.

2. Klassisk musik – hvorfor gik det galt efter 1. Verdenskrig?

Bernard Shaw bemærkede engang om Wagners musik, at den er meget bedre end den lyder…
Med andre ord: Hvad er meningen?? Med Stockhausens, Boulez’ eller Per Nørgårds musik?
Resultatet af nyorienteringerne efter 1. og 2. Verdenskrig blev, at det brede koncertpublikum måtte stå af. Musik er dybest set kommunikation, og det store flertal blandt publikum oplevede nu uforståelig ”tale.”
Mange musikinteresserede er derfor slet ikke klar over, at de fleste komponister nu har forladt de næsten dehumaniserede konstruktioner og i stedet vælger langt mere frit fra alle musikhistoriens hylder, hvorved megen nyere musik er meget varieret og ofte noget mere venligt kommunikerende.
I foredraget vil man møde både de banebrydende avantgardister fra de ”utilgængelige år” og de senere generationers stilpluralister, hvor der gemmer sig fascinerende, tankevækkende og endda smuk musik! For ikke at tale om de gode og kulørte historier om værker, komponister – og skandaler…
Det er helt klart for tidligt at afskrive den klassiske musik!

3. Filmmusik

En films musik kan uddybe, styrke, svække & ændre filmens betydning! Meget filmmusik har baggrund i klassisk (romantisk) orkestermusik og opera, og i kombinationen med film (lige fra Star Wars, Harry Potter, Sergio Leones Westerns til animationsfilm og reklamer) kan musikken bruges til bl.a. at liste budskaberne ind bag vores forsvarsværker.
I foredraget vises filmklip med forklaring på filmmusikkens teknik og funktioner, og der gives eksempler på musikredskaber, som instruktører og komponister kan anvende for at fremkalde bestemte følelser eller associationer hos publikum. Vi følger musikkens rolle i filmen lige fra stumfilmsmusikken over Guldalderen i 30’erne og 40’erne til vor tids meget sammensatte brug af musik og filmlyd, der tilsammen skaber en yderst kompleks kommunikation med tilskueren.
Foredragsholderens baggrund med en hovedfagsuddannelse i musik kombineres her med en mangeårig lidenskab for film – historie, teknik, dramaturgi og lyd/musik.
Foredraget har bl.a. været afholdt som ét af VUC Fåborgs årlige Film-Masterclasses, i samarbejde med Film Fyn, Fåborg Gymnasium og Fåborg Folkeuniversitet.

4. Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre

Fra kulørt modkultur til mainstream politik.
Lige siden mordet på John F. Kennedy i 1963 har USA været rugekasse for en lang række mere eller mindre vidtløftige konspirationsteorier. Fænomenet har været betragtet som kulørt underholdning, der kunne sælge bøger som Da Vinci Mysteriet og Millennium trilogien – men for en række iagttagere har det længe været klart, at brede kredse i USA (og Mellemøsten) har haft deres helt egen tro tingenes ”virkelige sammenhæng.” Det er dog først med Donald Trump, at den brede offentlighed har mødt det fulde omfang af den konspiratoriske tænkning, der kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved stort set hvad som helst.
Det er imidlertid et våben, der skal bruges med stor forsigtighed, hvis det ikke skal underminere vores åbne samfund.
En række nyere konspirations-forestillinger gennemgås, hvorefter konspirationerne omkring angrebene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 undersøges nærmere. Det viser sig, at konspirationstænkningen både har dybe almenmenneskelige rødder, og i sine amerikanske udgaver også kan spore en kerne tilbage til 1800-tallets fundamentalistiske sekter, i foredraget eksemplificeret ved Mormon-kirken.

5. Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08

Én af de vigtigste danske ekspeditioner til arktiske egne - især på grund af den mangfoldighed af resultater, der blev hjembragt – huskes i dag primært på grund af den tragedie, ekspeditionen gav anledning til.
I foredraget følger vi forberedelserne til ekspeditionen – med den historiske baggrund for overhovedet at igangsætte dette ambitiøse forehavende – og herefter hvorledes udforskningen af Grønlands nordøstlige hjørne udfoldede sig, kulminerende med den dramatiske og fatale rejse omkring Nordostrundingen.
Danmarks-ekspeditionen var efterfølgende den direkte årsag til Einar Mikkelsens måske berømteste færd: De tre år på Grønlands Østkyst, der også beskrives.
Endelig beskriver foredraget de senere års eftersøgning efter spor, der kan fortælle os mere som det tavse drama i vinteren 1907 – 08. Denne historie er spændende som en kriminalgåde!

Sagt og skrevet om Erik H. A. Jakobsen:

Erik er en meget begejstret formidler og en blændende fortæller, der er levende interesseret i alt, hvad der er omkring ham. Især Eriks fortælletimer har derfor tryllebundet eleverne og været med til at åbne nye horisonter for dem. Per Jacobsen, forstander for Musikefterskolen i Humble.

Eriks foredrag er kanon. Første lærer i min ”skoletid”, der har kunnet ”fange” mig i et foredrag. Hvis bare min historielærer i gymnasiet havde været ligesådan – så vidste jeg meget nu! Elev ved gymnastikhøjskolen i Ollerup 2002.

En blændende foredragsholder. Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg i Højskolebladet nr. 2/2016

En sprudlende fortæller førte os rundt i en forunderlig verden af facts og bedrag. Gæst ved konspirationsforedraget 21. oktober 2009