Espen Bock Andersen

Kontakt: Halsskovgade 1 st. tv., 2100 København Ø.
Telefom: 4224 2951
E-mail: espena@hotmail.com

  1. Kirken i medielandskabet
  2. Når kirker arbejder sammen
  3. Når mennesker mødes omkring litteratur


Espen Bock Andersen er cand.mag. i Litteraturvidenskab og uddannet fra Forfatterskolen. Han har 10 års erfaring som kommunikationsmedarbejder og koordinator inden for folkekirken og mange års erfaring med undervisning i forbindelse med skriveværksteder og læsegrupper.

Espen Bock Andersen holder foredrag i hele landet.

1. Kirken i medielandskabet

Et foredrag om den enkelte sognekirkes synlighed i det lokale medielandskab. Med baggrund i 10 års erfaring som kommunikationsmedarbejder inden for folkekirken kommer Espen Bock Andersen med et bud på, hvordan den lokale kirke skaber en enkel og sammenhængende kommunikation, der skiller sig ud i det lokale medielandskab. Undervejs inddrages de landsdækkende mediers billede af folkekirken og den betydning, som billedet har for den enkelte kirkes kommunikation. Foredraget kan tilpasses den lokale kirke og inddrage specifikke eksempler og problemstillinger efter aftale.
(30-90 min. 3.000 kr. plus transport)

2. Når kirker arbejder sammen

Flere og flere kirker samarbejder på tværs af sognegrænser omkring fællesgudstjenester, fælles kirkeblad mv. Med baggrund i 10 års erfaring som koordinator af samarbejdet mellem kirker kommer Espen Bock Andersen med et inspirerende og underholdene bud på de mange fordele og faldgruber der eksisterer, når kirker begynder at arbejde sammen og menigheder mødes. Foredraget kan tilpasses det lokalkirkelige samarbejde og inddrage specifikke eksempler og problemstillinger efter aftale.
(30-90 min. 3000 kr. plus transport)

3. Når mennesker mødes omkring litteratur

Med baggrund i en forfatterskoleuddannelse og års erfaring med undervisning ved skriveværksteder og i læsegrupper fortæller Espen Bock Andersen om, hvad der skaber et inspirerende miljø for at tale om eller skrive litteratur. Foredraget kan benyttes i forbindelse med etablering eller videreudvikling af læsegrupper eller skriveværksteder, men har også relevans for alle der er interesseret i, hvad der sker, når mennesker mødes for at diskutere eller skrive litteratur.
(30-90 min. 3000 kr. plus transport)