Etik og samfundsdebat - foredragsholdere l-p

Langagergaard, Poul: "Martin Luther - 500 år og brandaktuel i dag!", "Har ytringsfriheden en grænse? Om medier – og etik"

Lauridsen, Ole: "Er modersmålet i fare?", "Den danske sprog er en svær en", "Er kroppen kun et hylster? Hvad siger sproget om krop og sjæl?", "Sproget i hjernen og hjernen i sproget", "Alder – og den unge og den aldrende hjerne"

Leth, Kristian: "Historien om det hele", "Håb - Et forsvar for fremtiden"

Lindsø, Erik: "Et tørklæde kommer til byen - Historier om det gode kulturmøde", "Til kamp mod dødbideriet - Grundtvig og livsbegejstringen", "Livtag med Jante - Om Aksel Sandemose og opgøret med Janteloven", "Lukket på grund af ombygning - At overleve med en teenager i huset"

Lumholt, Karen: "Lad os skabe en hverdag vi elsker - arbejdsmarked og familiebalance set forfra", "Den nye landsby - fra udkant til forkant", "Velfærd forfra: Lad os tage samfundet tilbage", "Børn skal da være med i husarbejdet", "Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen"

Løbner, Svend: "Hjælp, min nabo er fra Langtbortistan!", "Find og fortæl den gode historie"

Madsen, Jens Peter: "Pligten Bød - et oplæg til samtale om pligtens etik"

Malmros, Nils: "Omkring "Malmros - at kende sandheden""

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Da Dannebrog faldt ned", "Danmark og Amerika i et valgår: Hvorfor der er gode chancer for Trump at blive genvalgt

Melchior, Bent: "Mit Liv", "Videnskaben eller Gud", "Tolerance i Dagens Danmark", "Jødisk humor", "Jøde i Danmark"

Mogensen, Louis: "Swagger", "Sportens Univers"

Mikkelsen, Thomas Bjerg: "Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens tanker", "Alle vil jo bare elskes. En vens tanker om skam, vold og kærlighed", "Alle vil jo bare elskes. Skyld, sorg og tilgivelse, når man har slået et andet menneske ihjel"

Møller, Maria Louise Odgaard: "Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv", "Menneske først – kristen så? Er Løgstrup grundtvigianer?", "Den grusomme Gud. Løgstrup og det ondes problem", "Løgstrups menneskesyn og gudsbillede i et luthersk perspektiv"

Nasiri, Hasib: "Islamismens tilblivelse, forandring og radikalisering som ideologi", "Global jihad og dens europæiske rødder", "Hvad er forholdet mellem islamisk radikalisme og eksisterende islam?"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Trumpisme! – Den nye verdensorden under Trump?", "Folkedrab - Menneskehedens største forbrydelse!"

Nielsen, Rita: "Glædens dag i sorgens hus", "Livsmod i sorgen – at være efterladt og leve videre", "Etik ved livets slutning", "Det nødvendige nærvær – omsorg og sjælesorg", "Venteværelset – en døendes fortælling om livet"

Nørhøj, Henning: "Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring", "Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb"

Odgaard-Jensen, Agnete, Soldrys: "Blind – hvad så?"

Oest, Henrik: "Etiske dilemmaer - er det kun god underholdning eller en sund omtanke værd"

Oldenburg, Claus: "Islam – fjende eller fætter?"

Olsen, Jan Brødslev: "Drømmenes psykologi - Hvad betyder vores natlige oplevelser?", "Eventyrenes psykologi - Hvad kan vi lære af fortællingerne?", "Lykkens psykologi – Øjeblikkets magi og det gode liv", "Positiv psykologi - Lær af forskningen i positive tanker og følelser", "Fotografiets psykologi - Hvad gør et fotografi interessant?"

Olsen, Jørn Henrik: "Sorg som kærlighedens dyreste pris", "Kedsomhed som hindring eller springbræt?", "Ensomhed er en god ting", "Når telefonen ikke ringer - så er det til mig!", "Undgå at brænde ud - om det grænseløse arbejdsliv"

Olsen, Jørn Henrik: "Træthed og kedsomhed", "På den anden side af tegninger: Religionsmøde i hverdagshøjde"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "H. C. Ørsted og elektromagnetismen", "Hvorfor ændrer klimaet sig?", "Arktis i forandring"

Pedersen, Michael: "Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?", "Børn ja - men hvilke?", "Fra hattedameri til moderne diakoni"

Petersen, Hans Jørgen: "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”"

Poulsen, Torben: "En fornuftig middelvej – Holbergs tanker om tro og moral"