Finn Slumstrup

Kontakt: Smedegade 6, 5970 Ærøskøbing
Telefon: 2467 8157 & 3886 8057
E-mail: finn@slumstrup.dk
Hjemmeside: www.finnslumstrup.dk

  1. Grundtvigsk energi
  2. Kirken i jazzen - jazzen i kirken
  3. Den uundværlige folkekirke - og hvad der kræves for at være uundværlig
  4. Mulighedernes land. Udkanten ligger i centrum
  5. Ingemann i ord og toner. Et stille, tyst univers
 

Forfatter og foredragsholder. Har tidligere været højskolelærer i Snoghøj og Askov samt forstander på Vallekilde Højskole. Derefter informationschef i Dansk Flygtningehjælp og 1991-2007 ansat i Danmarks Radio. Først som chef for P1, siden som programmedarbejder samme sted. Formand for Grænseforeningen 2005-14. Har skrevet en lang række bøger, senest ”Der hvor ingen andre er. En fortælling om Kirkens Korshær” (Unitas 2012), og ”Med Gud i centrum. En fortælling om Pinsevækkelsens Høj- og Efterskole gennem 60 år” (Mariager 2015).

Mangeårig foredragsvirksomhed over hele landet.
Honorar: Efter aftale.

1. Grundtvigsk energi

Hvorfor gik de gamle grundtvigianere ikke på pension? Hvorfra kom den energi som bevirkede, at deres engagement fortsatte højt op i alderdommen? Et muntert og tankevækkende foredrag med baggrund i mit personlige møde med åndspersonligheder, som stadig var aktive omkring Askov Højskole i 1970’erne.
(Varighed 50-60 min.)

2. Kirken i jazzen - jazzen i kirken

Gudstjenester med rytmisk musik hører til undtagelserne i den danske folkekirke. I USA forholder det sig anderledes, for den kristne gudstjeneste har haft stor betydning for den afro-amerikanske musik som jazzen voksede ud af – og senere har en række førende jazzmusikere betalt tilbage ved at komponere musik, som er kristeligt inspireret. Et program med fortælling krydret med gospelmusik, spirituals og jazz.
(Varighed 60-75 min.; musikanlæg til afspilning af CD nødvendigt)

3. Den uundværlige folkekirke - og hvad der kræves for at være uundværlig

I en tid, hvor man ikke diskuterer hvor livsvigtig kirken er, men i stedet skændes om, hvor mange kirker, der skal lukkes, er det på tide at tage fat på samtalen om, hvad der skal til for at kirken igen kan blive uundværlig. Forudsætningen er, at kirken besinder sig på hvor store samfundsforandringer, der finder sted i vor tid, og derefter tager fat på det møjsommelige arbejde med at tale og agere ind i en tvivlens tid, hvor der ikke gives point for tidligere tiders bedrifter.
(Varighed 50-60 min.)

4. Mulighedernes land. Udkanten ligger i centrum

UdkantsDanmark er et udtryk ingen bryder sig om, men som alle alligevel bruger. Fordi det er blevet en trist kendsgerning, at Danmark er ved at blive delt. Ønsker vi fortsat at hele landet skal være befolket og i trivsel, skal der nye boller på suppen. Forudsætningen er imidlertid, at menneskene i det landlige Danmark selv tager kampen op. Foredraget lægger op til debat om, hvad der skal til, for at borgerne i højere grad selv kan tage initiativet og komme væk fra offerrollen.
(Varighed 50-60 min.)

5. Ingemann i ord og toner. Et stille, tyst univers

En aften med sang og fortælling om den stadig folkekære digter B. S. Ingemann og hans sangværk, som nu gennem snart 200 år har vist sig enestående slidstærkt. Beretningen om et tilsyneladende stille liv ved Sorø Sø, som dog var fyldt med lidenskab og visioner. Sange som hører til det dyrebareste, vi har i dansk folkeliv. Et program som jeg laver i samarbejde med pianisten Jesper Moesbøl som også fortæller om både Weyses og Carl Nielsens melodier til Ingemanns digte.
(Varighed 60-90 min.; flygel og højskolesangbøger skal forefindes)