Flemming Rishøj

Kontaktadresse: Slåenvej 40, 6715 Esbjerg N.
Telefon: 7545 6197, mobil: 2041 6197
E-mail: rishoyflemming@gmail.com
Hjemmeside: www.askofu123.dk

 1. Om at se andre end sig selv
 2. ”Persona non grata”
 3. Kunsten at leve
 4. Danmarks smukkeste fængsel
 5. Uventede gæster
 6. Stjernestunder
 7. Det er svært at være menneske - jeg har prøvet det selv
 8. Livets opskrift
 9. Nu er det jul igen
 10. Matador
 11. ting flyder……eller gør det?
 12. ”Djævelens advokat”
 13. Den moderne familie er under pres
 14. Vestkysten - en fortællerejse om menneskers liv og tro
 15. Nærdødsoplevelser
 16. Bliv på dit fortov - Et foredrag om det at miste – og om at komme videre
 17. Den gamle folkekirke - kan den og skal den overleve
 18. Livsglæde og livskurs
 19. "De farlige kvinders ø"
 20. Djævle- eller paradisøen
 21. Plus-alderen. Hvad var det der skete, da vi passerede de 60?
 22. Det fantastiske og svære liv
 23. Ord kan dræbe og ord kan glæde - Et foredrag om “sund kommunikation”
 24. Etiske dilemmaér
 25. ”Bekymringer er som at sidde i en gyngestol”
 26. ”Lovsynger Herren, min mund og mit indre”
 27. ”Det ender godt”
 28. I Danmark er jeg født
 29. Lykke – er der en vej til det gode liv?
 30. Israel & Jordan i dias og musik
 31. Passionsspillene i Oberammergau
 32. Fra Nymindegab til Klitmøller
 33. "Tag stilling sammen med dine nærmeste"
 34. "Folkekirken - den servicerende kirke.....eller Kristi kirke?"
 35. EUTANASI (aktiv eller passiv dødshjælp)
 36. LINA SANDELL og andre kendte digtere
 37. KÆRLIGHED UDEN GRÆNSER
 38. Manden der ændrede Europa´s kultur
 39. Det skal mærkes vi lever
 40. Søvnen – glemsomheden – humoren.
  Hvad en præstekjole kan fortælle
 41. Lev livet, når du lever
 42. Sorg - en reaktion på tab
 43. Skyldfølelse og skamfølelse
 44. Angsten - en del af livet
 45. Kristendom og islam
 46. Du har rørt ved mit hjerte
 47. Kristendom og den alternative behandling
 48. Tanker om tiden

Præst og foredragsholder. Teologisk uddannelse fra Norge, ca. 10 år som missionær i Tanzania - kortere ophold på Grønland - rejseleder.

Flemming Rishøj kommer i hele landet med sine foredrag.
For alle foredrag: (60-90 min.; 3000 kr. + kørsel efter statens takst)

1. Om at se andre end sig selv

”Hvad er det værste, der kan ske for et menneske?” Mother Theresa stillede engang det spørgsmål. Mit foredrag vil prøve at belyse, at som samfund er vi afhængige af hinanden. Flere, end vi aner, har været udsat for mobning og psykisk/fysisk vold.
Hvorfor bliver der flere og flere mennesker, som føler sig sat udenfor fællesskabet?
Og kan vi blive bedre til at ”passe på hinanden”? Hjemløsheden har mange ansigter.

2. ”Persona non grata”

Egentlig bryder jeg ikke om overskriften.
Det betyder noget i retning af ”en person uden nåde”.
Gad vide, hvordan jeg ville reagere, hvis jeg nogensinde skulle få den dom.
Et spændende foredrag om at føle sig udenfor – både som barn, ung eller voksen.
Hvorfor har vi så vanskeligt ved at se på hinanden med positive og varme øjne?
Måske ikke mindst dem, der ikke er som én selv.
Mange oplever følelsen af at blive afvist eller føle ensomhed, der kan være dræbende.
Et foredrag om at ”føle sig til overs”.
 

3. Kunsten at leve

Der er så meget vi føler, vi er nødt til i hverdagen, men måske skulle vi hellere sige: ”der er så meget, vi ikke er nødt til.”
Foredraget vil gerne slå et slag for livets alvor, at tage ansvar og frasortere de unødvendige krav, som kan tynge et menneske i stykker.
Jeg vil gerne pege på, hvad der giver livet lys, kraft og lyst.
Hvilket menneskesyn ligger til grund for en god og lys dagligdag?

4. Danmarks smukkeste fængsel

De uartige drenge fra Livø. Øen blev i mange år brugt som institution for ”moralsk åndsvage kriminelle”. Alt fra vagabonder til mordere og seksualforbrydere kunne man møde her.
Foredraget ser nærmere på de skæbner, som kom til Livø, og de vilkår de levede under.
Dr. Keller var manden bag Livø-anstalten fra 1911-1961, og kvindeanstalten på Sprogø fra 1923-1961, foredraget er ledsaget af smukke billeder og musik fra denne fantastiske ø.

5. Uventede gæster

Uventede gæster er blevet sjældne i dag. Vi aftaler mere og mere vores besøg hos hinanden. Men i 2020 fik vi alle pludselig og aldeles uventet besøg af en uventet gæst – CORONA. Alting blev anderledes – og mange af os erfarede pludselig, at vi måske tog alt for givet. Men hvad vi lærte vi af Pandemien – hvad gjorde den ved os – på godt og ondt? Og ikke mindst! Hvordan kommer vi videre efter et sådant ”besøg.”
Uventede gæster er det modsatte af kontrol... og vi oplevede at miste kontrol.

6. Stjernestunder

Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser - "stunder", som man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde.
Oplevelser der varmede og gjorde én glad.
Men stjernestunder kan også være oplevelser - "stunder" som man tænker tilbage på med stor ydmyghed - endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en stjernestund, som satte dybe spor af taknemmelighed i ens sind.
Dette foredrag, som underbygges af billeder og fællessang på powerpoint, vil prøve at belyse, hvorfor vi som mennesker har brug for både de lyse, såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet.
Her er både humor og alvor - og stof til eftertanke.

7. Det er svært at være menneske - jeg har prøvet det selv

Teologen K.E.Løgstrup siger: ”Lykke er ikke at det lykkes, men det vi kommer ud for. Det, der sker undervejs, det er det, der er livets mening.” Det handler altså ikke om at blive heldig, men gaven til os er, at vi lever. Vi skal altid være på vej – men vi kan ikke altid være på toppen, og vi kan ikke altid have succes. Men hvordan får vi hverdagen til at hænge sammen, så hver dag bliver en meningsfyldt gave? Hvordan bliver hverdagen noget, vi kan glæde os til? Hvordan lærer vi at blive taknemmelige og ydmyge for livet?

8. Livets opskrift

Vi lever i et meget priviligeret samfund.
Men hvad blev der af glæden og taknemmeligheden?
"Vi har så travlt med at "glæde os til"...
at vi glemmer at "glæde os over"...- siger Piet Hein.
Når vi nu er sådan et priviligeret folk, hvorfor oplever vi så
at: 49% af alle indgåede ægteskaber opløses igen?
at: ensomheden er et voksende problem?
at: selvmord eller forsøg tæller ca, 600 mennesker om året?
at: mobning er et voksende problem både blandt ørn og voksne?
at: stress er ved at være en anerkendt folkesygdom?
Vi farer afsted i hamster-hjulet for at opnå mere, men lykkes det?
Et provokerende foredrag om mennesket på godt og ondt.Et foredrag om livsglæde eller livslede.
Et foredrag der forsøger at vise vejen til taknemmelighed - glæde og måske også lykke.

9. "Nu er det jul igen"

Hvem kender ikke denne sang-strofe fra julefesten i forsamlingshuset.
Vi elsker vore jule-traditioner, men hvor kommer de mon fra, og hvordan startede det hele?
Hvorfor tager vi et grantræ ind i stuen og danser omkring det?
Hvorfor spiser vi flere æbleskiver i december end elelrs?
Hvad med jule-gløgg'en?
Adventskransen og meget, meget mere.
En hyggelig optakt til julen, naturligvis blandet med hyggelig julesang/salmer, som vi selv skal synge med på.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

10. Matador

Hvem kender ikke Mads Skjern, Røde, Maude, bankdirektør Varnæs, og hvem vil ikke gerne have en Laura i sit køkken?
Vi får et kig bag kulisserne - både dem vi kender fra tv-skærmen, men også dem der for mange år siden ikke var helt så vild med serien.
Matador er en del af den danske kulturarv, og foredraget går bag om alt det, vi eller kender i sang - musik og billeder.
En udødelig tv-produktion med masser af ironi og smil.

11. Alting flyder……eller gør det?

For bare få år siden var ”single” et begreb man forbandt med badminton.
Men i nyere tid dækker begrebet også den voksende gruppe af mennesker, der ikke lever i fast forhold, men som mere eller mindre har valgt at leve som single.
Foredraget forsøger at belyse forskellige single-typer og gennemgår forandringer i familiemønstret. Er vi i Danmark på vej mod et samfund, hvor vi forplanter os på en sådan måde, at vi er nødt til at ”importere” hjælp udefra for at ”bevare samfundet intakt?”
Hvad sker der, når et samfund ikke evner at forplante sig?
Ca. 1/3 af befolkningen mellem 25 og 40 år lever i dag som singler.

12. ”Djævelens advokat”

Den 23. juli 2011 blev en skelsættende dag for advokat Geir Lippestad, da han blev bedt om at forsvare Anders Behring Breivik, der dagen før havde dræbt 77 nordmænd i en forfærdelig terrorhandling.
Lippestad sagde ”ja”, bl.a. fordi han ikke ønskede, at Breivik skulle få sin vilje og dermed ødelægge demokratiet.
Men omkostningerne var store. Lippestad hentede sin styrke i de erfaringer med livets skrøbelighed, som hans dødsmærkede datter Rebekka gav ham.
Et tankevækkende foredrag om menneskesyn og retfærdighed, for kan Breiviks handlinger overhovedet forsvares?

13. Den moderne familie er under pres

Den gamle familie afgik ved døden i 1960'erne og 1970'erne.
Nu blev mødrene erhvervsaktive, antallet af skilsmisser steg, og børn blev ofte født i papirløse forhold. Familien blev moderniseret, og gradvis ændrede familieværdierne sig. Børn kunne ikke længere “blive født uden for ægteskab” – det gav simpelthen ingen mening at sige sådan. Eneforsørgeren var heller ikke mere udtryk for en social fornedrelse, og “nøglebørn” var ikke nogle, man skulle have ondt af – rigtig mange børn fik en nøgle om halsen. Den nye familie er blevet konsolideret i årene siden 1980'erne. Skilsmisserne har bidt sig fast som en del af livsmønstret og pasningsgaranti for de mindre børn er nu noget, der tages for givet. Nu hedder det “dine – mine – vores børn”. Hvordan kommer vi videre ?
Et spændende og provokerende foredrag om den moderne familie i det 21. århundrede.

14. Vestkysten - en fortællerejse om menneskers liv og tro

Vestjyder er kendt for at være gjort af et særligt stof. På denne fortællerejse vil vi i ord – billeder og sang stifte bekendtskab med skæbner, som viser, at det er sandt - vestjyder er gjort af et særligt er gjort af et særligt stof, både når det gælder humor, alvor og religiøsitet. Rejsen begynder i Nymindegab og afsluttes Klitmøller, - byen som blev verdensberømt på grund af de helt unikke surfmuligheder.

15. Nærdødsoplevelser

Et foredrag der forsøger at fremlægge nærdødsoplevelser i nyere tid, og som viser at sindet og bevidstheden ikke kan reduceres til hjerneaktivitet. Spørgsmålet om, hvad der sker, når vi dør, har optaget mennesker til alle tider, og et stadig et af livets allerstørste mysterier. Religiøse mennesker og spirituelle mennesker har  længe været overbevist om en eller anden form for efterliv. Men først i de senere år er emnet for alvor blevet underlagt større videnskabelige studier. Hvad siger den kristne kirke? Og - findes der mon et endegyldigt svar?
Foredraget belyser bl.a. Ny Testamentes syn på livet efter livet. Hvorfor tror nogen på reinkarnation – andre på en opstandelse i Guds nærhed?

16. Bliv på dit fortov - Et foredrag om det at miste – og om at komme videre

"Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen er der et tidspunkt." (Præd.Bog)
I sorgens tilstand bliver tiden mere kostbar end før. Vi ved jo godt, at livet er kort, og at det dybest set kun består af ”øjeblikke”, som bliver til måneder og år. Men måske opdager vi først for alvor, hvor kort tiden er, når vort fællesskab bliver begrænset, og døden fastsætter jo grænserne. Men hvad siger vi til hinanden, når døden går på ”rov”? Hvad siger vi, når vi ikke længere har ord, der er dækkende nok? Er det overhovedet muligt at finde en vej frem, hvor glæde og taknemmelighed er en del af hverdagen?
Foredragsholderen har selv mistet en datter, der blev alvorlig syg i en alder af 29 år, og som døde tre år senere efter en lang og smertefuld sygdomsperiode.
Har selv Gud og hans engle fået stress, eller…………?”

17. Den gamle folkekirke - kan den og skal den overleve

”Kirken skal hver mands hjemhus være.”
Men er den stadigvæk det? Hvordan skal den tilpasse sig i en tid, der er præget af sekularisering, nyere religiøse bevægelser og modernitet?
Vi kan ikke længere opdele verden i ”en kristen del” og en ”ikke kristen del.
Men er vi i den vestlig verden ved at være lige så fremmede over for det kristne Budskab, som f.eks kontinenter som Asien, Afrika – og er det snarere sådan at vi ”hellere” taler om det Kristne afrikanske kontinent end det europæiske?

18. Livsglæde og livskurs

Et humoristisk og tankevækkende foredrag, der ønsker at bane vej for glæde og godt humør.
Et beskedent forsøg på at hjælpe mennesker, der kender til tunge og måske trætte tanker.
Foredraget skal hjælpe os til at få kontakt med den livsglæde som måske ofte kan være vanskelig at mærke.
Vi mennesker har jo selv ansvaret for vores humør og for at trives i vore liv.

19. "De farlige kvinders ø"

Engang et naturligt fængsel midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid – kvinder under åndssvageforsorgen, som det dengang hed– men kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvede og dermed til fare for Samfundet.
Foredraget belyser gennem dias og tale, et stykke spændende Danmarks-historie, og viser at havde man EN GANG fået "titlen – Sprogø-pige" var man for altid stemplet som "EN AF DEM."
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne, forblev ”tabere.”

20. Djævle- eller paradisøen

Djævle- eller paradisøen huskes nok mest fra dengang, hvor Livø var lukket land. Øen blev brugt som lukket internat for sindslidende kriminelle - alt fra vagabonder til mordere og seksualforbrydere.
Danmarks smukkeste fængsel – et åbent fængsel, hvor især ”farlige åndsvage” kunne leve deres liv. Foredraget ser nærmere på de skæbner, som kom til Livø.
Dr.Keller var manden bag Livø-anstalten fra 1911-1961 og kvindeanstalten på Sprogø fra 1923-1961.
Foredraget er ledsaget af smukke billeder fra en fantastisk ø i Limfjorden.

21. Plus-alderen. Hvad var det der skete, da vi passerede de 60?

Pludselig en morgen blev jeg klar over, at stive og ømme led var en del af den nye dag´s Morgenritual.
I en svensk lægebrevkasse kunne man forleden læse følgende: ”Hvis man er i 50'erne eller ældre…….og vågner op om morgenen uden at der er et eller andet,
der gør ondt, så er man højst sandsynlig død.”
Ak ja – der er nu intet så dejligt og beroligende, som at være ligesom de andre.
Et humoristisk – tankevækkende – livsbekræftende foredrag om at acceptere livet, som værende skønt og levende – også efter de 60, og at vi selv kan gøre rigtig meget til, at vi ”lever” selvom håret er gråt og benene lidt skæve.
"DER ER ET LIV EFTER DE 60!"

22. Det fantastiske og svære liv

Alle mennesker er interesseret i et godt liv med glæde og tryghed.
Men mange har problemer med at manøvrere, når modgang melder sig.
Det moderne menneske stiller store krav til sig selv, og det kan være vanskeligt
At fastholde glæde og tryghed i en stresset hverdag. Vi har alle brug for hjælp, når
Kursen skal sættes på vore små livs-skibe, og der er ”kuling” omkring livsbåden.
Foredraget prøver at give forslag til et liv med livsglæde – tryghed og harmoni.
Hvordan kommer jeg videre i et ofte kaotisk liv med krop og sjæl i behold?

23. Ord kan dræbe og ord kan glæde - Et foredrag om “sund kommunikation”

Et af nøgleordene i sund kommunikation er at acceptere, at vi alle tænker forskelligt. Men hvis vi kan acceptere, at alle altid har ret...ud fra deres opfattelse af tingene,
så ville det blive meget enklere at bruge gode ord, når
andre er uenige med os.
Et foredrag om at bruge de rigtige ord på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter.
Et tankevækkende foredrag for både pensionisten og direktøren, - hvordan bruger vi ordene i det private og på arbejdspladsen?

24. ”Etiske dilemmaér”

Grænserne rykker sig igen, og vi er nødt til at tage stilling. Den teknologiske udvikling er nu kommet så vidt, at vi skal forholde os til mulighederne i at blande menneskelig arvemasse og dyreæg. Men er det etisk forsvarligt at lade menneske og dyr smelte sammen i et æg, hvis det kan bidrage med viden til at helbrede en række alvorlige sygdomme.
Eutanasi (aktiv dødshjælp) – organtransplantation – hjernedødskriterie eller citat: ”Baby fremstillet til at kurere syg storebror.”
Spørgsmålene er næsten uendelige – og hvad skal vi svare?
Et tankevækkende foredrag om etikken, der måske blev væk.

25. ”Bekymringer er som at sidde i en gyngestol”

Bekymringerne holder os beskæftiget, men bringer os ingen vegne.
Moderne mennesker stresses af bekymringer, der måske aldrig bliver til noget.
Forældre bekymrer sig over deres børn –
Politikere bekymrer sig om deres vælgere –
Pædagoger og sygeplejersker bekymrer sig over deres løn –
Haveejere bekymrer sig over dræbersnegle.
Og hvad har det hjulpet?
Et humoristisk men tankevækkende foredrag om hvorfor vi ikke kan lade være med at bekymre os.
OG – kan vi gøre noget ved bekymrings-tankerne?

26. ”Lovsynger Herren, min mund og mit indre”

Salmer skrives for at synges, men det hindrer jo ikke, at man også kan læse en salme. Salmebogen kan udmærket være en andagtsbog til brug for den enkelte. I dette foredrag vil vi synge sammen, men også gå lidt tættere på den enkelte salme og dens digter (både nye og gamle). Enhver salme er jo et stykke forkyndelse.
Det vil være en stor hjælp, hvis den lokale pianist eller organist medvirker.

27. ”Det ender godt”

Et causeri over Johs. Møllehaves bog, hvor vi går nærmere på ”meningen med livet.” Hvorfor har vi det så godt, og hvorfor har vi det ikke altid så
godt? ”Det kan ikke være Tivoli hverdag” – lykken er ikke statisk men problemet er måske, at vi ikke rigtig vil acceptere når livet gør ondt og ulykken rammer.

28. I Danmark er jeg født

Gennem dias og musik prøver vi at fokusere på det, som vi tror er typisk Dansk,. En foto-rejse tværs gennem Danmark, hvor focus hedder: Hvad forstår vi ved at være danske?
Dannebrog - den røde postkasse - den grønne bøgeskov eller... ja, hvad er dansk? Og hvad er "importeret"?
Sproget, siger Benny Andersen, altså det danske, er vævet sammen af ord fra hele verden:
"Hør mit grønlandske "anorak - kajak". Mit japanske "kimono - karate". Mit indiske "Bungalow - pyjamas".
Ja!... Hvem er vi egentlig?
Foredraget forsøger at give svar på spørgsmålet.

29. Lykke – er der en vej til det gode liv?

Hvad er lykken? Hvad forstår vi ved at leve et lykkeligt liv?
Kan vi selv gøre noget for at leve et lykkeligt liv, eller er det ”skæbnebestemt?”
Det danske folk er et af verdens lykkeligste folk,- men hvorfor er vi det så ikke?
Et humoristisk/alvorligt foredrag om mennesker, der jagter lykken.
Hvad er lykke?
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

30. Israel & Jordan i dias og musik.

Vi besøger bl.a. Jerusalem, Det døde Hav, Qumran, Massada, Samaria, Genezareth Sø. Vi kører gennem de smukke bjerge i Gilead, og besøger Mellemøstens "Pompeji". Vi ser ruinerne af denne fantastiske, antikke, romerske provinsby i det såkaldte Dekapolis. Fra Amman til Nebobjerget, hvor Moses iflg. GT så ind over det forjættede land. Sidst men ikke mindst Petra, hvor vi skal se Faraos skatkammer. en spændende tur tilsat både dansk og israelsk sang og musik.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst, hjælpemidler: mørkelægning)
Nyt dias-show.

31. Passionsspillene i Oberammergau

Hvert 10. år afholder den sydtyske tyroler-landsby Oberammergau "passionsspillene". I smukke dias og ved hjælp af smuk passions-musik følger vi Kristi lidelses-historie i et 6 timers betagende skuespil, opført af byens lokale indbyggere. Herefter forsætter turen til blomsterøen Mainau, hvor der er et overflødighedshorn af smukke blomster og planter. Hele forestillingen er tilsat musik.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst, hjælpemidler: mørkelægning)
Nyt dias-show.

32. Fra Nymindegab til Klitmøller

Sommerindtryk ledsaget af dansk musik og danske viser fra en foto-rejse på Vestkysten. Vi besøger Hvide Sande og hilser på fiskerne, herefter fortsættes til Sdr. Vig, Vedersø (med Kaj Munks grav), Thorsminde og Thyborøn. Vi sejler med den lille færge til Agger og videre til Vestervig. En rejse med mange spændende indtryk, hvor billederne krydres med musik og sang.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

33. "Tag stilling sammen med dine nærmeste"

Et etisk foredrag med mulighed for efterfølgende diskussion om hjernedødskriteriet og organtransplantation. Hvem skal trække grænserne, og hvor går de? Videregivelse af liv til andre - vil vi forlænge livet for enhver pris? - hvad vil det sige  at være hjernedød? - hvad indebærer hjernedød? - hvad siger loven? - hvad siger du?.. og hvorfor?
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

34. "Folkekirken - den servicerende kirke.....eller Kristi kirke?"

Et provokerende foredrag om folkekirkens svage såvel som stærke sider - set med præstens øjne.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

35. EUTANASI (aktiv eller passiv dødshjælp)

Mange mennesker taler om en "værdig død" forstået som modstykke til som gammel og affældig at skulle tilbringe den sidste tid på hospitalet i lang og smertefuld venten på døden.
Patienters autonomi, dvs. deres selvbestemmelsesret er ofte et nøgleord – i modsætning til tidligere, hvor hele beslutningen lå hos lægen.
Der er med andre ord krav om større brugerindflydelse, og det omfatter også manges ønske om, hvad der sker med dem i deres sidste livsfase.
Hvad er et "livstestamente" og hvordan fungerer det?
Et provokerende foredrag om etik/moral og om holdninger til liv og død – hvem skal bestemme, og hvordan og hvornår?
Hvis det ønskes kan der lægges op til diskussion.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

36. LINA SANDELL og andre kendte digtere

"Ingen er så tryg i fare" eller "Kun en dag et øjeblik ad gangen."
Hvem kender ikke disse og mange andre sange af Lina Sandell.
Mange af vore salmedigtere har ofte haft en helt speciel baggrund at skrive ud fra – det var måske grunden til at mange salmer næsten er blevet udødelige.
Et musikalsk foredrag, hvor man selv synger med på kendte og mindre kendte sange fra Salmebog og højskolesangbog.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

37. KÆRLIGHED UDEN GRÆNSER

Mother Teresa og hendes liv i billede/film og ord.
Hvem var dette fantastiske menneske, som blev verdenskendt på grund af hendes "indre kald" og ufattelige kærlighed til de "fattigste af de fattige."
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

38. Manden der ændrede Europa´s kultur

Et foredrag om reformatoren Martin Luther.
Hvem kunne have forstillet sig, at den dreng, der 17 år før år 1500 gav sit første skrig fra sig, blot 17 år efter år 1500 skulle rejse en storm, der begyndte at ændre Europas kultur? Egentlig skulle Luther have været jurist, men havde som bekendt et hel andet sted.
Hvem var denne fantastiske personlighed, og hvad fik det af betydning for for os, der lever i dag?
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

39. Det skal mærkes vi lever

Et humoristisk, alvorligt og tankevækkende foredrag om digteren Benny Andersen og Johs. Møllehave, der gerne vil hjælpe os andre lidt på vej med livet.
Om nogen – ved de to gamle venner noget om livet, døden, kærligheden, sorgen,smerten, HC Andersen, Søren Kierkegaard, venskab, trøst, alkohol og ikke mindst livsglæde.
Et foredrag, hvor vi går tæt på de to gamle personligheder, - ler – funderer – græder sammen med dem.
Her er stof til eftertanke, når foredraget er til ende.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

40. Søvnen – glemsomheden – humoren.
Hvad en præstekjole kan fortælle

Erindringsbilleder fra et liv i kjolen - både i ind- og udland.
Søvnen er den lille død – og døden er den store søvn – siger man i Østen.
At vågne op om morgenen er som at have fået livet foræret endnu engang.
Hver ny morgen er så den første morgen i resten af mit liv – en fantastisk tanke, som vi bør huske at takke for – livet er en gave fra Gud. Lev det helt igennem!
Glemsomheden. Ikke bare gør glemsomheden, at man læse de gamle kriminalromaner igen (for man har jo glemt hvem morderen var) men også levende mennesker kan glemsomheden være så elskværdig at lukke ud af min hukommelse.Humoren. Vel og mærke den humor der er beslægtet med alvoren.
Gud har lune – ja, han er fyldt af lune, ellers havde han sldrig kunnet holde mennesket ud.
Humorens modsætning er ikke alvoren, men det modsatte af at være humoristisk, er at være bange.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

41. Lev livet, når du lever

Et bibelforedrag, der tager udgangspunkt i lidelsen og den uforklarlige smerte og lidelse, som vi alle fra tid til anden oplever. Vi beskæftiger os med ”tro trods tvivl” – Vi forsøger at nå en konklusion, når spørgsmålet hedder ”har selv Gud og hans engle fået stres” i en ofte kaotisk og ufredelig verden - et forsøg på svar til vore mange ”hvorfor'er.”
”Liv med mening søges”
Tvivlen er ikke troens modsætning – troens modsætning er vantroen.
Vantroen vil ikke tro – men tvivlen vil gerne tro, men synes af den ene eller den anden grund, at den ikke kan.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

42. Sorg - en reaktion på tab

Det eneste, vi er helt sikre på er, at vi alle skal dø. Nogle af os vil opleve sygdom eller få en fysisk skade. Vi kan alle rammes, tilsyneladende blindt, og vi kan kun i ringe grad bestemme, om vi vil være syge eller ej. Men sygdom kan også - i nogen grad - være forbundet med skyld.
Vi er mere og mere begyndt at tale om "livsstilssygdomme."
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

43. Skyldfølelse og skamfølelse

Et modent menneske ved, det har ansvar. Det har idealer og ved, der er forskel på godt og ondt. Ansvar og evnen til moralsk erkendelse er menneskets adelsmærke. Men det indebærer også, at mennesket har mulighed for at komme til kort og føle skyld. Vi er ansvarlige overfor hinanden - og overfor Gud.
Et foredrag om sund og usund skyldfølelse.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

44. Angsten - en del af livet

Ordet "angst" kommer fra et latinsk ord, som betyder noget i retning af "snæverhed." Det føles som om halsen og brystet snører sig sammen, så det bliver vanskeligere at trække vejret. Hjertet banker hurtigere - vi sveder i hænderne og kan føle os både kolde og varme.
Hvorfor bliver vi angste - og hvad er vi bange for?
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

45. Kristendom og islam

For ikke så forfærdelig mange år siden var islam en religion, som vi her i landet kun kendte meget lidt til. Det var en religion, der blev praktiseret i Østen. Men i dag er islam den næstestørste religion i Danmark, Og dermed er den også den største ikke-kristne-religion i Danmark.
Foredraget vil prøve at belyse forskellighederne i islam og kristendom, Men også se på ligheder. Begge religioner har vel fælles rod – men forskellig tro. Vil islam – på sigt – være/blive en trussel for vor kristne tro?
Et foredrag der lægger op til debat, hvis dette ønskes.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

46. Du har rørt ved mit hjerte

Et causeri over bogen af sammen titel.
Johs. Møllehave og Gøsta Petersson  er to store personligheder, som hver på deres måde har rigtig meget at give vi andre. Da Møllehaves hjerte var ved at være slidt op, ringede Herdis Møllehave til den svenske hjertekirurg Gøsta Pettersson for at få hjælp….og det fik hun, men et meget usædvanligt venskab blev det også til mellem lægen Pettersson og teologen og forfatteren Møllehave.
Her er smil, eftertænksomhed og masser af  visdom.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

47. Kristendom og den alternative behandling

Den alternative behandling vinder mere og mere frem i Danmark.
Og begreber som zoneterapi, healing, Yin og Yang, meridianer m.m er pludselig blevet til noget, som for mange mennesker er en mulighed uden for det etablerede sundhedssystem.
Et foredrag hvor vi prøver at sammenligne det alternative i forhold til kristendom.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)

48. Tanker om tiden

Storm P. siger et sted:
"Tiden går, også når man sidder ned."
Og Benny Andersen:
"Vi har 12 ure i huset, alligevel slår tiden ikke til."
I vore dage har vi alt, ja vi har endda overflod af det hele, Bortset fra tid. Det er en mangelvare.
Vi jages af tiden og vi vil gerne have mere tid, men er det rigtigt?
Og - hvad er tid? Og - hvad er det for en tid, vi gerne vil have mere af?
Et tankevækkende foredrag om tid - om brug og misbrug af samme - Krydret med humor og sarkasme men med en alvorligt pointe.
(60-90 min.; 2500 kr. + kørsel efter statens takst)