Folkeliv og kristendom - foredragsholdere d-g

Dal, Hans: "Salmer i Sorg og Glæde"

Dal, Poul: "Udstødt efter 30 år som Jehovas Vidne"

Damm, Ulrik R. og Birgitte Kaas Sørensen: "Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister", "Musikgudstjeneste – "500-året for reformationen""

Degnbol, Kenneth: "Reformationen og musikken: Et foredrag i anledning af reformationsjubilæet i 2017", "Johann Sebastian Bach"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel", "Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium. Et billedforedrag", "Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning", "Franz af Assissi - hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling", "Farmor fortæl!", "Reformationen i 15-16 hundrede tallets billedkunst"

Djurhuus, Lisbet: "Fra folkekirke til frikirke - og ud igen", "Den indre rejse. Om eventyr og kristendom"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land"

Eriksen, Anne Marie: "Salmer og Satire. Nye salmer og satiriske digte", "Sindslidelse og Tro"

Flemming, Kurt: "Livet set med Hvid-vinkel - med Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot", "Livet og døden - Når døden kommer inden for døren", "Caminoen - en pilgrimsvandring"

Fog-Nielsen, Einar: "Hvad kan der siges efter døden?", "Ingen kender dagen, - om den pludselige død", "Grundtvig og salmerne", "Kom og syng med"

Fremtid og Håbs sekretariat: "Byggevolontør i Tanzania med udfordringer", "Fremtid og Håb for alle?", "Tag familien med til Sumbawanga", "Specielt til minikonfirmander: Kom med til Sumbawanga og mød gadebørnene"

Frøkjær, Thomas: "Tak for'ed! - En hyldest til originalerne"

Gjerris, Mickey: "Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem", "Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro", "Giv mig dit hjerte - organdonation og etik", "Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp", "Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie"

Gleerup, Jørgen: "Glæden - Sorgen - Lykken"

Gottlieb, Jesper: "En regn af salmer! - om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag"

Günther, Per: "Organist i 62 år", "Sorgmusik"