Folkeliv og kristendom - foredragsholdere d-g

Dal, Poul: "Mit opgør med Jehovas Vidner efter mere end 30 år som vidne"

Damm, Ulrik R. og Birgitte Kaas Sørensen: "Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister", "Musikgudstjeneste – "500-året for reformationen""

Danielsen, Iben: "Døden - den gamle sniger"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach", "Søren Kierkegaard – a beginners guide"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel", "Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium", "Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning", "Franz af Assissi - hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling"

Due, Claus: "Hvad var det Humlebæk Sogn gjorde for at fordoble antallet af kirkegængere? Uden at falde i popfælden", "Design den kristne livsrejse", "Digital dialog med sognet"

Duetoft, Peter: "Hvorfor gør de det?"

Duo Schack Hindø: "Vores salmeskat som jazz"

Dybkjær, Carsten: "Vincent van Gogh: Lyset fra himlen"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land"

Fenger, Thomas Uhre: "Påskemorgen", "Martyrer og skjulte kristne i Nagasaki"

Flemming, Kurt: "Livet set med Hvid-vinkel - med Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot", "Livet og døden - Når døden kommer inden for døren", "Caminoen - en pilgrimsvandring"

Frøkjær, Thomas: "Tak for'ed! - En hyldest til originalerne"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie"

Gleerup, Jørgen: "Glæden - Sorgen - Lykken"

Gottlieb, Jesper: "En regn af salmer! - om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag"