Folkeliv og kristendom - foredragsholdere m-r

Madsen, Hanse Rørbæk: "Gamle salmer, nye melodier - og flere andre krydderier"

Marschner, Line: "Kirkearkitektur og atmosfære", "Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse", "Levende sten", "Valgfrit emne", "Guidede sogneudflugter med fokus på kirkearkitektur"

Marstal, Henrik: "Kirkesangbogen mellem Den danske salmebog og Højskolesangbogen", "Kirkesangbogen og populærmusikken", "Kirkesangbogen og melodiens betydning", "Hvorfor synge sange i kirken – om gudstjenestens fællessang

McGuire, Brian Patrick: "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Reformation og reformationer: Den kristne kirkes reformer fra 1000-tallet til i dag", "Danmarks kristning 700-1300", "Ti myter om den mørkemiddelalder"

Michel, Stine: "Rødhalsen - En musikfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs Kristus legende", "Himmelhøj - En musikfortælling inspireret af Mads Lidegaards indsamlinger af myter og sagn fra Danmark"

Mushemba Foundation: "Fra drøm til virkelighed"

Møller, Maria Louise Odgaard: "Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv", "Menneske først – kristen så? Er Løgstrup grundtvigianer?", "Den grusomme Gud. Løgstrup og det ondes problem", "Løgstrups menneskesyn og gudsbillede i et luthersk perspektiv"

Nielsen, Allan Graugaard: "Pax et Bonum. En fortælling om Frans af Assisi", "Martin Luther – rebel i en opbrudstid", "Du skal ikke være bange for at være menneske", "Menneske først. Om personlighed og trosliv – og virkeligheden der altid er vævet i ét stykke", "Når livet kaster skygger"

Nielsen, Ejvind: "Kirkekunst i det 20. århundrede", "Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken"

Nielsen, Rita: "Glædens dag i sorgens hus", "Livsmod i sorgen – at være efterladt og leve videre", "Etik ved livets slutning", "Det nødvendige nærvær – omsorg og sjælesorg", "Venteværelset – en døendes fortælling om livet"

Nygaard, Poul og Birgitte: "Familieliv. Hvad er en lykkelig familie?", "Familieliv i sorg", "Nærvær i samværet med børn - Hvordan snakker vi med børnene?", "Børn og unge i sorg er ofte ensomme børn og unge", "Efterladt efter selvmord", "Søskende - til syge og handicappede"

Nørgaard, Ken og Rune Fuch: "Sangaften"

Oest, Henrik: "Præstens 10 gode leveregler", "Jeg græmmes - humor, alvor og dyb filosofi i Radiserne - verdens bedste tegneserie", "I morgen er den første dag i resten af dit liv", "Katharina Luther – Martin Luthers hustru og verdens første præstekone", "Påske, hvad er det nu, det handler om?", "Livskvalitet handler også om humor", "Sort humor - så englene synger", "B. S. Ingemann - fra gyserfortælling til salmedigter", "Folkekirkens fremtid - skal der lukkes kirker?"

Olesen, Ole Buchardt: "Den unge Grundtvigs lidelser", "Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog - ugebladsskandale eller kristen forkyndelse?", "Hvem var Søren Kierkegaard?", "D.G. Monrad - præst og politiker, redaktør og biskop", "De kristne i Mellemøsten"

Ottosen, Martin Bach: "Blandt hjemløse og andet godtfolk", "En driftig iværksætter omkring år 1900"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "Kristendom og Naturvidenskab"

Pedersen, Michael: "Kom og vær mit lys", "Gud vil os det godt", "Fra hattedameri til moderne diakoni", "Og vi skal feste"

de Place, Corrie: "Den gode historie, bl.a. Personer i Det gamle Testamente"

Platz, Henrik: "Johannes V. Jensen og det åndelige"

Poulsen, Torben:  "Tolv år som præst i New York", "En fornuftig middelvej – Holbergs tanker om tro og moral", "Når traditionerne flytter hjemmefra"

Rabjerg, Bjørn: "Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning", "At være til eller at være et selv. Løgstrup og Kierkegaard", "Etik eller værdier? Løgstrups menneskesyn"

Rasmussen, Bruno: "Bid livet i låret -om Benny Andersen", "H. C. Andersen og kristendommen", "Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden", "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter", "Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu", "Chagall og Bibelen", "Jesu liv i Rembrandts kunst", "Dommedagsbilleder i tidens løb", "Reformationen og Cranachs billeder", "Grundtvigs liv og salmer"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Kirken og besættelsen"

Ravn, Karen Marie: "På eventyrrejse i Højskolesangbogen"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Vestkysten - en fortællerejse om menneskers liv og tro", "Nærdødsoplevelser", "Den gamle folkekirke - kan den og skal den overleve", "Plus-alderen. Hvad var det der skete, da vi passerede de 60?", "Bekymringer er som at sidde i en gyngestol", "Mellem marmelademadder og karriereliv", "Lovsynger Herren, min mund og mit indre", "Det ender godt", "Musikalsk foredrag om nye danske salmer", "I Danmark er jeg født", "Israel & Jordan i dias og musik", "Passionsspillene i Oberammergau", "Folkekirken - den servicerende kirke.....eller Kristi kirke?", Det skal mærkes vi lever", "Søvnen - glemsomheden - humoren, -hvad en præstekjole kan fortælle", "Lev livet, når du lever", "Skyldfølelse og skamfølelse", "Hvordan lever vi med sundheden?", "Kristendom og islam", "Kristendom og den alternative behandling", "Tanker om tiden"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - fortællinger om vort liv", "Humor er en alvorlig sag – det er derfor vi griner ellers var livet ikke til at holde ud"

Rützou, Esther: "Da kvinderne tog kjolen på"

Rønnehøj og Mehlsen: "Musik bag tremmer"