Frede Mortensen

Kontakt: Ny Erlevvej 29, 6100 Haderslev
Telefon: 7452 3556
E-mail: fm@hojoster.dk

  1. Fra kulturnation til stat – Slovenien
  2. Omfattende luthersk reformation i Sydeuropa – Slovenien
  3. Joze Plecnik – en ener i europæisk arkitektur
  4. Kristendommens veje til Danmark
  5. Tjekkiet – historie, samfund, kultur
 

Frede Mortensen er læreruddannet og har suppleret med universitetsstudier i international politik, statskundskab, historie og økonomi. Højskolelærer siden 1968. Seneste ansættelse var på Højskolen Østersøen, som han stadig har tilknytning til.
Han har i over 35 år beskæftiget sig med forholdene i Slovenien og er forfatter til bogen: ”Slovenien – historie, samfund, kultur”, der udkom i 2008 og er den første faglige beskrivelse af Slovenien på dansk.

Frede Mortensen holder foredrag i hele landet.

1. Fra kulturnation til stat – Slovenien

Slovenien er både demokratisk og økonomisk det mest udviklede af EU’s nye medlemslande. Alligevel er det paradoksalt nok et af de mindst kendte. Det fortjener det ikke at vedblive med at være.
Slovenien blev først en selvstændig stat i 1991. Området har siden den tidlige middelalder været en del af det centraleuropæiske kulturområde. I århundreder var det en del af det habsburgske Østrig og fra 1918 en del af Jugoslavien.
Siden en omfattende luthersk reformation i området i 1500-tallet har man kunnet tale om en slovensk kulturnation. Befolkningen er i dag overvejende katolsk, men reformationen præger stadig landet og kulturen.
Skønt kun halvt så stort som Danmark deltager det aktivt i europæisk politik og har et aktivt kulturliv.
Foredraget giver en grundig belysning af Slovenien, såvel historisk, som samfundsmæssigt, kulturelt og kirkeligt.
(1½ time; 1.500 kr. + transport)

2. Omfattende luthersk reformation i Sydeuropa – Slovenien

I 2008 var det 500 år siden lederen af den omfattende lutherske reformation i Slovenien, Primoz Trubar fødtes. Selv om Slovenien i dag er overvejende katolsk, fejredes Trubar med omfattende arrangementer over hele landet. Det er et udtryk for den afgørende betydning, som han og reformationen fik for al senere kulturudvikling i området. Uden den lutherske reformation i 1500-tallet havde der ikke eksisteret en slovensk stat i dag.
Foredraget sætter reformationen ind i en historisk, social og samfundsmæssig sammenhæng. Ligeledes belyses det tætte samspil med protestanterne i Sydtyskland (Württemberg) og reformationens afgørende betydning for det slovenske sprog og den slovenske kultur i dag.
(1 time; 1.000 + transport)

3. Joze Plecnik – en ener i europæisk arkitektur

Mange har set slottet i Prag, men ikke mange ved, at det var den slovenske arkitekt Joze Plecnik (1872 – 1957), der i 1920’erne stod for restaureringen og gav slottet og dets omgivelser det udseende, det har i dag.
Plecnik fik sin arkitektuddannelse hos den kendte østrigske arkitekt Otto Wagner, men blev hurtigt sin egen. Efter en årrække som arkitekt i Wien flyttede han til Prag, hvor han blev professor.
Hans mest omfattende indsats kom dog til at ligge i hans fødeby Ljubljana, hvor han i 1921 blev professor ved det nyoprettede universitet. I den følgende menneskealder kom han til at sætte sit afgørende præg på Ljubljana i form af både byplan og markante bygninger.
Plecnik var meget optaget af kirkelige spørgsmål og har i alle 3 byer samt enkelte andre steder bygget markante kirker.
Kernen i foredraget er Plecniks arkitektur, som illustreres af en lang række billeder.
(1½ time; nødvendigt udstyr: Bærbar computer og tilhørende projektor; 1.500 + transport)

4. Kristendommens veje til Danmark

Vi er vant til at opfatte kristningen af Danmark som et udslag af mission fra Tyskland, men igennem længere tid er historikerne blevet stadig mere opmærksomme på indflydelsen fra England og indirekte fra Irland i de første århundreder. Her spiller vikingerne også en vis rolle.
For at undgå at den tyske kejser og de ærgerrige Hamborgbiskopper fik for megen magt i den danske kirke, tog Harald Blåtand og efterfølgerne fra begyndelsen tæt kontakt til den engelske kirke. Det er ikke tilfældigt, at det var en kunstner fra Isle og Man, der huggede den store Jellingesten.
Foredraget giver en beskrivelse af Kristendommens udbredelse fra Mellemøsten via Frankrig til Irland og England og videre derfra til Danmark.
(1½ time inkl. spørgsmål/samtale; der er behov for en overheadprojektor; 1.500 + transport)

5. Tjekkiet – historie, samfund, kultur

Tjekkiet er et af de mest udviklede lande i Østeuropa. Hvordan er det blevet det?
Landet har en lang og broget historie præget af religiøse oprør, frygtelige krige og pres fra omgivende stormagter.
Allerede i 1300-tallet var Bøhmen et af de fremmeste lande i Europa. Kongen var også kejser i det tysk-romerske rige, hvor Prag blev gjort til hovedstad. Husitterbevægelsen var 100 år forud for reformationen med de samme tanker, men blev brutalt nedkæmpet af katolikkerne.
Bøhmen rejste sig igen og blev den absolut mest udviklede del af Østrig-Ungarn.
Velfungerende demokrati i 1930’erne. Tvangsindlemmelse i Tyskland i 1939 og kommunistisk magtovertagelse i 1948. Alligevel endte det med Fløjlsrevolutionen under ledelse af Vaclav Havel i 1989 og selvstændighed i 1993.
Foredraget føres op til i dag og giver en væsentlig og nødvendig baggrund for at forstå dagens Tjekkiet.
(1½ time; 1500 kr. + transport)