Gerda Neergaard Jessen

Kontakt: Sygehusvej 2, 9240 Nibe
Telefon: 5346 7773
E-mail: gnj@km.dk

  1. Den første og den sidste præstekone
  2. Se mig!
  3. Jeg vil ha ret til at fejle!
  4. Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab
  5. Pave, konge, munk og bonde. Foredrag om reformationen i Nordeuropa
  6. Julekrybber
  7. Præstefamilie i 6 generationer


Gerda Neergaard Jessen er provst i Aalborg Vestre Provsti og sognepræst i Nibe-Vokslev pastorat. Hun er en levende og givende foredragsholder; underholdende, letforståelig og vækker eftertanke.
Hun er en garvet foredragsholder, har prædiket flere gange i DR-kirken og udgivet en bog om børnegudstjenester.

Gerda Neergaard Jessen holder foredrag i Jylland.

1. Den første og den sidste præstekone

Den første præstekone hed Katharina von Bora og var gift med Martin Luther. Hun drev med dygtighed en stor husholdning og skabte et hjem, hvor mange samledes for at spise, og tale om tro, kirke og samfund. Præstehjemmet dér blev prototypen på en luthersk præstegård, hvor præstekonen var nødvendig for menighedens trivsel. Nu er der sognegårde i næsten alle sogne og præstekoner har deres eget arbejde. I dag kalder vi dem præsteægtefæller. De sidste præstekoner gik på pension for 20 år siden.
Gerda Jessen fortæller om Katharina von Bora og hendes liv som præstekone i Wittenberg i 1500-tallet, og om sin egen mor, Gudrun Jessen, der både var gymnasielærer og præstekone på den gamle manér i Thyregod præstegård fra 1966-1995. Der vil blive fortalt om kaffeborde, luthersk teologi, præstegårdens funktion i sognet og om slagtedage.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

2. Se mig!

Der er noget barnagtigt over folk, der livet igennem søger andres anerkendende blikke, som var de små børn, der sidder på gyngen og råber ”Se mig!”.
Ikke desto mindre har vi nok alle en rem af huden. Med de sociale medier er der åbnet for slusen af muligheder for at blive set. Dagligt overvældes vi af andres og egen trang til at blive set af alverden, når vi deler de perfekte kage- og familiebilleder på Facebook. Men et dybfølt ønske om at blive set, som dem, vi er, bliver næppe stillet på de sociale medier.
Hvorfor har vi denne trang og hvordan forsoner vi os med den? Hvad sker der, når andre ikke ser os? Fra skabelsen hører vi om menneskets higen efter at blive set, og Gerda Jessen vil med eksempler fra Biblen, vores samtid, og indblik fra psykologien og litteraturen udforske trangen til at blive set.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

3. Jeg vil ha ret til at fejle!

Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv.
Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

4. Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab

Den store svenske forfatterinde tager sine læsere med til de højeste tinder af skønhed og ned i de dybeste afgrunde af gru. Som en undertone ligger det særlige, nordiske tungsind. Hun var altid meget lukket om sin egen person, men gennem hendes bøger lærer vi hende at kende. Med glimt fra udvalgte værker tegnes den røde tråd gennem den store forfatterindes liv og forfatterskab.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

5. Pave, konge, munk og bonde. Foredrag om reformationen i Nordeuropa

I 1517 hamrede en munk en plakat op på kirkedøren i Wittenberg. Ikke siden Jesu korsfæstelse har 4 søm gjort så stor en forskel for verdenshistorien. På plakaten var skrevet 95 teser, der skulle have været diskuteret til en offentlig forelæsning, men som i stedet medførte ødelæggende krige, samfundsomvæltninger og dannelse af et nyt, stort kirkesamfund; den lutherske kirke.
Hvorfor var det nødvendigt for Martin Luther at reformere kirken? Hvad har det med den eneste borgerkrig i Danmark at gøre? Ved du hvad den vigtigste opfindelse nogensinde er? Og hvad den har med reformationen at gøre? Og endelig: Hvordan præger reformationen din hverdag?
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

6. Julekrybber

Julekrybben er vendt tilbage til den danske jul, efter at have været vist på porten i et par århundreder, og den er velkommen!
Den gemmer langt flere historier i sig, end man umiddelbart tror, med tråde der går langt tilbage i det Gamle Testamente og vidt ud i den store verden.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)

7. Præstefamilie i 6 generationer

Gerda Neergaard Jessen er landbypræst i Midtjylland - i 6. generation i træk. Neergaard Jessen familien har gemt masser af historier fra forgangne tider i de jyske præstegårde og hun vil fortælle nogle af disse; om livet i sogn og kirke igennem mere end 200 år.
(60 - 90 min.; 5000 kr. ekskl. transport)