Gunner Steenberg

Kontakt: Klampenborgvej 10, 5700 Svendborg.
Telefon: 6222 8486
Mobil: 2443 5543
E-mail: bgsteenberg@gmail.com
Hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk

  1. Chr. 4. – mennesket bag myten
  2. Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner
  3. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie
  4. Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie
  5. Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”
  6. Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850
  7. Kina – fra fattigt uland år 1900 til stormagt år 2000
  8. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør
  9. Dengang i 50’erne – noget om erindringer
  10. Leonora Christina ”Dronningen af Blåtårn”


Gunner Steenberg lektor 1970-2003 på Skårup Seminarium ved Svendborg.
Cand. mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie og kristendomskundskab.
Undervisning ved Historisk Institut, Aarhus Universitet 1968 – 1970.
Undervisning i historie, samfundsfag og religion på Skårup Seminarium ved Svendborg 1970 - 2003.
Kursuslærer på Danmarks Lærerhøjskole – i dag Danmarks Pædagogiske Universitet.
Undervisning på Universita Della Tuscia, Viterbo, Italien.

Kan både formiddage, eftermiddage og om aftenen.
Se hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk for uddybende information.

Gunner Steenberg holder foredrag i hele landet.

1. Chr. 4. – mennesket bag myten

I hele kongerækken træder Chr. 4. frem som den bedst kendte. Han lever i vores bevidsthed som en myte -både myten om byggekongen og om heltekongen vi kender så godt fra nationalsangen og ”Elverhøj”. Historikerne har for længst gennemhullet myten, men kan intet skille op mod den sejlivede myte. Foredraget går bag om myten for at finde personen Christian. Ud fra kongens mange breve (over 3000 bevaret), ud fra vurderinger i samtiden og de mange malerier af kongen. Resultatet: et nyt portræt af mennesket og manden Christian, en spillevende mandstype vi kender så godt i dag – den patriarkalske mand. Vi kommer så tæt på kongens tanker og følelser, at urørlighedszonen er lige ved at være ophævet.
Foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden, som bringer Chr. 4. tæt på os.
(Varighed 2 timer eller efter aftale. Honorar 3000 kr eller efter aftale)

2. Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner

LR levede i guldaldertidens København ca. 1815 -1875. Guldaldersamfundet skildres både glanssiden med den imponerende kulturelle blomstring – og bagsiden af medaljen med fattigdom, slum og prostitution. LR kom fra samfundets bund, men nåede ud af fattigdommen. Hun tog sig to elskere, fik et barn i dølgsmål med ham hun virkelig elskede, men blev gift med den anden, nemlig kong Frederik 7 i 1850. Udviklingen i det umage ægtepar mellem den drikfældige monark og borgerlige kone. Samt den konstante nedrakning af Grevinde Danner gennemgås. Til sidst hvordan Grevinde Danner forvalter den enorme formue hun arver efter kongens død 1863.
Foredraget suppleres med talrige billeder fra samtiden.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i 22.1.15 Foreningen Norden i Borgerforeningen i Svendborg, 12.11 2013 i Risbjerg Kirke i Hvidovre, 30.01.2019 Nørre Aaby seniorskole.

3. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie

Natten mellem den 1. og 2. okt. 1943 gennemførte den tyske besættelsesmagt en razzia over hele landet og pågreb 284 jøder. Senere nogle flere – i alt 474 som alle blev deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. Men det lykkedes ca 7000 jøder at flygte til Sverige i sikkerhed. Denne enestående historie fortæller om frygt og håb, om hjælp og mod. Hvordan kunne miraket ske, at ca 7000 jøder blev sejlet over Sundet til Sverige? – Hvorfor blev ingen af de danske fanger i Theresienstadt sat på transporttog til Ausschwitz? – Hvem beskyttede dem? – Hvorfor blev de danske og norske fange hentet hjem medio april 1945 i De Hvide Busser? Hvordan blev fangerne og flygtningene modtaget , da de vendte hjem til Danmark efter krigen?
– Foredraget suppleres af talrige billeder, dokumenter og fortællinger fra dengang.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt 8.4.15. Midtfyns SeniorVærksteder i Ringe, 13.4.15 Højby Seniorforening, 18.3. 2015 Folkeuniversitetet i Svendborg, 14.3.2016 Folkeuniversitetet i Hobro, 16.11.17 Ældresagen i Haslev, 26.4.18 AOF i Brøndby, 15.02.2019 Smidstrup Forsamlingshus.

4. Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie

Her i 2018 fylder staten Israel 70 år, men man kan ikke sige, at staten ældes med ynde. På nationaldagen den 14. maj åbnede USA en ny ambassade i Jerusalem og strøede herved salt i såret. Palæstinenserne har protesteret voldsomt. Mange er såret og dræbt af israelske soldater under demonstrationerne. Denne aktuelle konflikt mellem israelerne og palæstinenserne har lange rødder, der går tilbage dels til jødernes tilknytning til Israel i gammeltestamentlig tid, dels til arabernes faktiske tilstedeværelse i Palæstina siden islams udbredelse til Mellemøsten i det 7. århundrede. Palæstina har i historiens løb været underlagt forskelige magter , som alle gennemgås. Særlig vægt lægges på zionismen og den jødiske indvandring til Palæstina, på Holocaust og de afgørende år 1945-1950 med oprettelsen af staten Israel , men også skabelsen af det store palæstinensiske flygtningeproblem. Samt på hovedtræk i udviklingen op til i dag.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i Svendborg Seniorakademi 17.09.2013, Dansk Magisterforenings Seniorklub i Odense 19.09.2013, Skårup Menighed og Lokalhistorisk Forening 09.10.2014 og Folkeuniversitetet i Svendborg 23.11.2014, 12.09.2018 Seniorhøjskolen i Slagelse

5. Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”

Foredraget belyser den europæiske baggrund for kong Christian den 5.s beslutning om, at Danmark skal med i koloniseringen af den ny verden. I København udtænkes den globale, økonomiske plan: tekstiler fra kolonien i Trankebar, geværer fra Hellebæk Geværfabrik og masser af brændevin sejles ad trekantruten til Guldkysten (i dag Ghana), byttes her til slaver, der sejles til kolonierne i Dansk Vestindien for at blive solgt der, mens skibene lastes med sukker, rom , tobak og mahognitræ, der sejles hjem til København med stor fortjeneste.
I foredraget kommer jeg derfor ind på Danmarks deltagelse i den atlantiske slavehandel, der samlet overførte 12-15 mil. negre fra Afrika til Caribien og Amerika i tiden ca. 1600 – ca. 1850. Danmark overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 slaver til Dansk Vestindien. Denne trafik belyses ud fra fregatten Fredensborgs sejlads på trekantruten 1767-68. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i hele den danske slavehandels historie. De bevarede dokumenter som lister over mandskabet, over provianten, over bevæbningen og spisetaksterne for mandskab og slaver giver tilsammen et levende og rystende billede af livet ombord på et slaveskib, hvor frygten for slaveoprør altid lurede.
Foredraget belyser, hvordan Danmark erobrer og koloniserer de 3 øer i Caribien: St. Thomas 1672, St. Jan 1718 og St. Croix 1733 der købes af Frankrig. Startfasen er vanskelig: de første kolonister ikke Guds bedste børn og malariaen hærger. Hertil kom slaveoprøret på St. Jan 1733, det største i hele Caribiens historie. Slaveriet i kolonitiden belyses udførligt. Hvilken skæbne fik slaverne ude på plantagerne? – Hvordan så planterne/de hvide plantageejere på slaverne? – Hvilke muligheder havde slaverne for at blive frie? Det korte svar – faktisk 4 muligheder: 1 lovlig, 2 ulovlige og 1 radikal. Jeg kommer ind på det sidste slaveoprør 1848. Generalguvernør Peter von Scholten greb ind og gav slaverne deres frihed den 3. juli og forhindrede herved oprøreret i at eskalere til et blodbad.
Jeg belyser den sidste danskertid op til salget 1917. Overgangen til frihed vanskelig og økonomien dårlig. Sukkerroerne i Europa udkonkurrerer sukkerørene. Danmark prøver at sælge øerne til USA i flere omgange. Først 1917 gik handelen i orden: De Dansk Vestindiske Øer blev til US Virgin Islands, og Danmark modtog en check på 25 mil. dollars. De snart 100 år 1917 – 2017 under USA belyses i hovedtræk politisk og økonomisk.
Reasearchen omfatter både kilder og litteratur fra samtiden samt forskningen i dag. Informationer og fotos fra min rejse til Dansk Vestindien februar 2015 inddrages.
”Billeder siger mere end 1000 ord” – foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden og fotos af i dag.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i OK-klubben i Ebeltoft 17.01.17; Fredericia Museums Venner 08.02.17; Tårnby bibliotek 22.02.17; Sydhavn sogn, Kbh 01.03.17; Hørning bibliotek 09.03.17; Studenterkursus Sønderjylland 13.03.17; Lokalhistorisk forening Gudme 16.03.17; Sognets hus i Fløng 22.03.17; 22.8.17 Højskoledage i Christiansfeldt, 2.1017 Seest Kirke, 9.11.17 Egense Rantzausminde Foredragsfore., 15.11.17 AOF Senior-Universitetet i Slagelse, 17.11.17 FOF Kulturhøjskolen i Aarhus, 23.11. 17 Præstegårdsladen i Thorsager, 20.3.18 Kristrup Højskoleforening i Randers, 18.4.18 Vor Frelsers Kirke i Odense, 05.11.18 Vor Frelsers kirke, Svendborg

6. Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850

Foredraget indledes med Paradokset: skønt ulykkerne vælter ind over landet (slaget på Rheden 1801, bombardementet af København og tabet af flåden 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814), så blomstrer kunsten og kulturen op. Guldalderkunsten skildres som borgerlig kunst. Malerne Eckersberg, Købke, Marstrand m fl maler til det købestærke borgerskab. Digterne Oehlenschlæger, H. C. Andersen, J. L. Heiberg m fl og komponisterne Weyse, Kuhlau og N. W. Gade henvender sig til det dannede borgerskab. Guldalderen var specifikt et Københavner-fænomen. I byen gik genierne side om side indenfor samme generation: Søren Kierkegaard, Grundtvig, H. C. Ørsted og mange andre kendisser.
Bagsiden af medaljen belyses ved de sociale forhold i København. De fattige udgør 90 % af byens indbyggere. De usunde boliger og børnedødeligheden, den udbredte prostitution samt forbrydelse og straf i byens liv skildres. To kendte mønsterbrydere, der fra bunden af samfundet kæmper sig over på solsiden, belyses indgående.
Den stigende Nationalisme fører til nationalromantikken i alle grene af kunsten samt til krigen 1848-50 og grundloven 1849. Den ny demokratiske ånd når kun at sætte få aftryk i kunsten. Katastrofen 1864 lukker og slukker definitivt for guldalderen.
Foredraget ledsages af talrige, smukke af billeder af guldaldermalerne både hjemme og på rejse – især til Italien og Rom. Samt af mindre smuk, men realistisk dokumentation af den sociale nød i København.
(Varighed 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: 6.11.17 i Kolorithøjskolen i Herning, 13.03.2018 Ældresagen i Stenløse, 21.03.2018 Magister Seniorklub, Odense

7. Kina – fra fattigt uland år 1900 til stormagt år 2000

Det gamle Kina i kejserdømmets sidste tid belyses i glimt: opiumsrygning, indsnøring af kvindefødder, kamelkaravaner på Silkevejen, bokseropstanden mm. Borgerlig revolution indførte Republikken Kina 1912, der skildres med indblik i hovedstaden Beijing i 1920erne og havnebyen Shanghai, kaldt ”Østens Paris”, i 1930erne. Den lange borgerkrig mellem Chiang Kai-sheks regeringshær og Mao Zedongs oprørshær 1927-1949 blev afbrudt af Japans angreb på Kina 1937, som startede 2. verdenskrig i Fjernøsten. Først efter Japans angreb på Pearl Harbour december 1941 gik Amerika ind i krigen på den front. Folkerepublikken Kina under Maos ledelse 1949 – 1976 belyses ved Maos to katastrofale kampagner. ”Det Store Spring Fremad” 1958-60 skulle på 15 år bringe Kina på højde med Englands industri, men endte med at 40 millioner døde af sult og hungersnød med kannibalisme i flere provinser. ”Den Store Kulturrevolution” 1966-69 skulle højne massernes revolutionære bevidsthed, men endte i det totale kaos som de unge rødgardister skabte med angreb på alle ”revisionister, kapitalister og klassefjender”, bogafbrændinger, smadring af gamle kulturskatte og årsag til store menneskelige lidelser. Efter opgøret med Mao og ”Fire-banden” (med Maos enke i spidsen) 1976-80 indførte Deng Shaoping de reformer, der førte til den særlige kapitalisme som kendetegner Kina i dag. Demokratibevægelsen med studenternes 4 uger lange demonstration på Den Himmelske Freds Plads i sommeren 1989 blev som bekendt brutalt nedkæmpet af tanks. Kommunistpartiet har fortsat et fast greb om styret af ”Riget i midten” med 1,4 milliarder indbyggere.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som gør de historiske personer og dramaer nærværende for tilhørerne.
(Varighed 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr. eller efter aftale)

8. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør

60’erne blev opgangsårtiet hvor velfærdsstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus-DK og beton-DK blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder til hjemmet. Og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmekultur. Drømmen om bilen blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies, der lærte danskerne at drikke vin. Men huset, bilen, ferien mm kostede. De hjemmegående husmødre kom ud på arbejdsmarkedet – ofte som ufaglæte. , Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede – og brød ud.
60’erne blev også oprørsårtiet med de unges reaktion mod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner – i mode, musik, kønsroller, studenteroprør, protestaktioner mod atomkrigen og Vietnamkrigen.
Foredraget brydes jævnligt af Breaking News – udland: Gagarin den 1. mand i rummet 1961, Berlinmuren 1961, Cubakrisen 63, mordet på Kennedy 63 m fl. Og af Breaking News – indland: 4 betjente skudt 65, Margrethe og Henrik gift 67 m fl.
Du kan genhøre musikken fra 60’erne samt se talrige billeder fra dengang, som hjælper meget på den lidt rustne hukommelse.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr. eller efter aftale).
Foredraget er tidligere holdt: 20.4.17 Sognegården i Næsby, 24.01.2019 Torsdagscaffen i Ballerup

9. Dengang i 50’erne – noget om erindringer

Et foredrag med lyd og billeder fra dengang – velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse.
1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel livsform forsvandt for altid. I byerne var der fortsat fattigdom og arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. Danskerne fik adgang til alle de ny forbrugsgoder i hjemmet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Men det kostede alt sammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge – ofte som ufaglært. Hvad kom de ny tider til at betyde - for den enkelte familie? – og for samfundet? – For resten: hvad lavede vi om aftenen før fjernsynet?
Amerikaniseringen satte sig massivt på kulturen: film, musik, dans, mode – alt fra Guds eget land slugte danskerne – især ungdommen: James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly. Elvis Presley m fl. Apropros de unge: hvad husker du fra din skoletid? – hvad lærte vi egentlig i skolen? – hvad kom du i gang med efter skolen? Skolen sorterede kraftigt os børn: kun 4 % af en årgang tog studentereksamen. Det var før SU som først kom 1961 i ret skrabet udgave.
I foredraget viser jeg billeder fra 50erne – ud fra det gamle ord ”billeder siger mere end 1000 ord”.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: 28.10.17 Slægtshistorisk Fore. for Storkøbenhavn, 30.01.2018 Hjallelse Eftermiddagsklub

10. Leonora Christina ”Dronningen af Blåtårn”

Kong Christian 4.s yndlingsdatter Leonora Christina (1621-1698) levede i rigdom og pragt de første 42 år, de næste 22 år som politisk fange i statsfængslet Blåtårn og de sidste 13 år i Maribo Kloster. Hendes ægteskab og samliv med rigshofmester Corfitz Ulfeldt er historien om kærlighed, magtbegær, skyhøje ambitioner, højforræderi og påtvunget ensomhed. Corfitz Ulfeldts (og hendes ?) planer om at tage kongemagten fra kong Frederik 3. (hendes halvboder) og genindføre den katolske kirke i landet førte hende ind i 4 fængsler: Malmø, Hammershus, Dover Castle og Blåtårn. Vi kender Leonora Christina fra hendes 2 bøger. Den mindre kendte franske selvbiografi, skrevet 1673 i hendes 10. fangeår i Blåtårn, skrevet i al hast (man skulle ellers tro hun havde god tid), hvor hun beskriver sig selv som den forfulgte uskyldighed, der sidder uden dom i kongens fængsel. Den kendte Jammersminde om hendes årelange fængselsophold hvor hun opfatter sig som ”Kristi Korsdragerske”, der med Guds hjælp udholder alle trængslerne i fængslet. Men vi må ikke lade os narre af Leonora Christina. Bodil Wamberg advarer os i bogen ”Leonora Christina Dronningen af Blåtårn”: ”Leonora Christina er løgnens mester. Hun er et af disse højt begavede mennesker, der lyver suverænt og overbevisende for sig selv og andre for at klare livet”. Foredraget giver et bud på den sande Leonora Christina.
Foredraget ledsages af talrige billeder, der belyser den dramatiske historie.
(Varighed 2 timer eller efter aftale. Honorar 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: 1.11.2012 i Skårup Kirkelade, 1.3.2013 i Svendborg Seniorakademi, 20.3.2016 i Magister Seniorklub i Odense.