Gunner Steenberg

Kontakt: Otte Ruds Vej 2,
5700 Svendborg
Mobil: 24435543
E-mail: bgsteenberg@gmail.com

  1. Ukraines historie
  2. Israel/Palæstina-konflikten – historisk og aktuelt
  3. Kina – fra fattigt u-land år 1900 til stormagt i dag
  4. Tyske aktion mod jøderne i oktober 1943 – da holocaust kom til Danmark
  5. Danmark i 60erne
  6. Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina 1871-1960
  7. Guldalderen i Danmark i kunsten og samfundet - fra krisen 1815 til krisen 1864
  8. Elisabeth Jerichau Baumann – guldalderens enfant terrible (1819-81)
  9. Grevinde Danner – bogtrykker Berlings elskerinde, kongens hustru og hendes socialpolitiske indsats
  10. Leonora Christina – ”Dronningen af Blåtårn”


Gunner Steenberg er lektor på University College Lillebælt. Cand. mag i historie og kristendomskundskab fra Aarhus Universitet og har de sidste 20 år holdt foredrag i det meste af landet i mange sammenhænge: kirkelige fora, folkeuniversitetet, AOF, FOF, biblioteker, museer, Odd Fellow-loger, sømandsforeninger mm. Foredraget er altid tilpasset den lokale sammenhæng.

Jeg holder mest foredrag på Fyn og nærmeste omegn.

Foredragene varer 2 timer inkl. spørgsmål og pause. Mit honorar er 3000 kr samt transport med DSB eller bil efter statens takst.
 

1. Ukraines historie

Ukraine har en lang og spændende historie. Nordiske vikinger grundlagde Kiev Rus-Riget i middelalderen. Endnu i dag strides Ukraine og Rusland om vikingerne grundlagde Ukraine eller Rusland. Ukraine har altid været tæt knyttet til Rusland. Under Zar-Rusland blev Ukraine betegnet som ”Lille Rusland”. Efter Lenins revolution 1917 blev landet til Sovjetrepublikken Ukraine. Stalin gennemførte med tvang kollektiviseringen af bønderne i 1930erne, som førte til sultedøden for millioner af ukrainere og russere. 2. verdenskrig gav muligheder for den ukrainske frihedsbevægelse mod Sovjet, men medførte store lidelser for ukrainere, russere og jøder. Genopbygningen efter 1945 førte til en vis stabilitet og fremgang, men også til stagnation i Breshnev-tiden og uro i Gorbatjovs reformår. Tjernobyl-ulykken 1986 fjernede den sidste tillid til sovjetsystemet. Sovjetunionens kollaps 1991 betød, at de tidligere Sovjet-republikker blev selvstændige stater – herunder Ukraine.
Republikken Ukraine stod 1991 med store opgaver: overgangen fra diktatur til demokrati, fra planøkonomi til markedsøkonomi samt ny relationer til Vesten og Rusland. Foredraget har fokus på Den Orange Revolution 2004 og den dramatiske Majdan Revolution 2014. Ruslands reaktion er velkendt: annekteringen af Krim 2014, militær infiltrering i Donbass-regionen siden 2014 samt krigen mod Ukraine 2022. Putins politik undersøges og forklares, men undskyldes ikke.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Sct. Jørgens Kirke i Svendborg, Forsamlingshuset i Svendborg , Seniorakademiet i Svendborg og Næsbyhoved Broby Kirke

2. Israel/Palæstina-konflikten – historisk og aktuelt

Den sørgeligt aktuelle krig mellem Hamas og Israel har lange historiske rødder. Nogle går tilbage til jødernes tilknytning til Palæstina i gammeltestamentlig tid. Andre rødder går tilbage til arabernes faktiske tilstedeværelse i Palæstina siden islams udbredelse til Mellemøsten i det 7. årh. Zionismen og den jødiske indvandring til Palæstina fra ca. år 1900 og frem lægger grunden til den konflikt vi oplever i dag. Konflikten udvikler sig voldsomt under det engelske mandatstyre 1920-48. Oprettelsen af staten Israel 1948 fører både til den israelske uafhængighedskrig og til den såkaldte NAKBA (Katastrofen), den israelske hærs fordrivelse af 800.000 palæstinensere til flygtningelejre i de arabiske nabolande. Udviklingen i konflikten følges i hovedtræk op til i dag. Den israelske forfatter Amos OZ går ind til benet i konflikten: ”Den er ikke bare et sammenstød mellem rigtigt og forkert, men også et sammenstød mellem rigtig og rigtigt. Mellem jøder og palæstinensere der er skæbneforbundet til den samme jord, men drives af hver sin katastrofefortælling om henholdsvis et jødisk holocaust og en palæstinensisk folkefordrivelse (NAKBA) ved Israels oprettelse 1948.”
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som hjælper på forståelsen af den indviklede konflikt.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. AOF-Senioruniversitetet i Slagelse og Seniorakademiet i Svendborg

3. Kina – fra fattigt u-land år 1900 til stormagt i dag

Det gamle Kina i kejserdømmets sidste tid belyses i glimt: Opiumskrigen 1840, opiumsrygning, indsnøring af kvindefødder, Bokseropstanden 1900 mm. Republikken Kina fra 1912 skildres med indblik i hovedstaden Beijing og havnebyen Shanghai, kaldt ”Østens Paris”, i 1930erne. Den lange borgerkrig mellem Chiang Kai-sheks regeringshær og Mao Zedongs kommunistiske hær 1927-49 blev afbrudt af Japans angreb på Kina 1937, som startede 2. verdenskrig i Fjernøsten. Folkerepublikken Kina under Maos ledelse 1949-76 belyses ved Maos to katastrofale kampagner ”Det store spring fremad” 1958-60 og ”Den Store Kulturrevolution” 1966-69. Efter opgøret med Mao og ”Fire-banden” 1976-80 indførte Deng Shaoping de reformer, som førte til den særlige kapitalisme, som kendetegner Kina i dag. Demokratibevægelsen med studenternes 4 uger lange demonstration på Den Himmelske Freds Plads i sommeren 1989 blev som bekendt nedkæmpet med tanks. Kommunistpartiet har fortsat et fast greb om styret af ”Riget i Midten” med 1,3 indbyggere.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som gør de historiske personer og dramaer nærværende for tilhørerne.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Christianskirken i Lyngby og Seniorakademiet i Svendborg

4. Tyske aktion mod jøderne i oktober 1943 – da holocaust kom til Danmark

Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud 29. aug.1943 planlagde tyskerne at internere de danske jøder og sende dem til Tyskland. Det blev til historien om redningen af ca 7000 jøder. Hvem havde forestillet sig, at ca 7000 jøder blev skjult for tyskerne og sejlet til Sverige? Det blev Danmarks ”finest hour” under besættelsen. Hvad kan vi i dag lære af denne enestående historie?- en historie om frygt og håb, om ondskab og pengebegær, og om hjælpsomhed og heltemod. Tænk bare på Maud og hr. Stein i ”Matador”. Hvordan kunne dette mirakel ske i Danmark? – mens jøderne i Norge fik en grusom skæbne i tyske KZ-lejre. Kun 472 danske jøder blev arresteret og sendt til KZ-lejren Theresienstadt. Men herfra blev ingen danske fanger sendt på transport til Auschwitz – hvem beskyttede dem? I april 1945 kom 423 jøder hjem til Danmark i de hvide busser, grev Bernadottes mirakuløse redningsaktion.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der går tæt på aktørerne i dette dramatiske Danmarkshistorie.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Ældresagen i Haslev, AOF i Brøndby og Grejsdalens Sognehus i Vejle

5. Danmark i 60erne

Et foredrag med billeder fra dengang for længe siden – velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse, til at genopleve det hele fra dengang, til at give mange aha-oplevelser. Jeg husker alt det som du (næsten) har glemt.
1960erne blev opgangsårtiet, hvor velfærdsstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus-DK og beton-DK blev skabt. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder: komfuret, køleskabet, vaskemaskinen, støvsugeren – og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmekultur. Hvad lavede vi egentlig om aftenen før fjernsynet? Drømmen om en bil blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies, der lærte danskerne at drikke vin. Men huset, bilen ferien mm kostede. Den hjemmegående husmor kom ud på arbejdsmarkedet, ofte som ufaglært i f. eks. elektronikindustrien. Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede og brød ud.
1960erne blev også oprørsårtiet med reaktionen imod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner. Ny normer i mode, musik, boformer, kønsroller og studenteroprør i Paris, København og Aarhus 1968. Samt protestaktioner imod atomkrigen og Vietnamkrigen.
Foredraget brydes jævnligt med BREAKING NEWS – udland: Gagarin 1. mand i rummet april 1961, Berlinmuren august 1961, Cubakrisen oktober 1962, mordet på Kennedy 1963 m. fl.
Samt BREAKING NEWS-indland: 4 betjente skudt på Amager 1965, Margrthe og Henrik gift 1967 m. fl.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der bringer os tæt på 60erne.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Ældreklubben i Ballerup og Hjallese Kirke

6. Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina 1871-1960

Ellen Nielsen fik sin religiøse vækkelse i forbindelse med moderens død 1890. Dansk Missionsselskab sender hende som den 1. kvindelige missionær til Kina. Ellen ankommer 1898 til den lille by Dagushan i Manchuriet og virker her til sin død 1960. Hun rystes i mødet med den kinesiske kultur ”Hedenskabet er råddent i bund og grund”. Hun indleder sin livslange kamp mod kvindeundertrykkelsen. Som iværksætter opbygger hun et lokalt skolevæsen kaldt ”Nielsen-Landsbyen”. Hun er også aktiv i lægemissionen – især under koleraepidemien med fare for sit eget liv. Ellen er eneste danske missionær, som bliver i Kina efter Mao overtog magten 1949. Under Mao bliver hun fængslet og stemplet som kontrarevolutionær, men lokale folk redder hende fra henrettelse. Ellens lange, seje træk med mission, undervisning og iværksætteri i den tumultariske tid i Kina – bokseropstanden 1900, revolutionen 1911, borgerkrigen 1927-49 og Mao 1949 – kan man kun anerkende og beundre.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som er med til at gøre Ellen og hendes kinesiske miljø meget nærværende for tilhørerne.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a Gudme Lokalhistorisk Forening og Seniorakademiet i Svendborg

7. Guldalderen i Danmark i kunsten og samfundet - fra krisen 1815 til krisen 1864

Foredraget indledes med paradokset: skønt ulykkerne vælter ind over landet – slaget på rheden 1801, Københavns bombardement 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814 – så blomstrer kunsten og kulturen op. Guldalderkunsten skildres som borgerlig kunst. Malerne (Eckersberg, Købke, Marstrand m. fl.) maler det nyrige borgerskab. Digterne (Ohlenschlæger, H. C. Andersen, Hejberg m. fl.) og komponisterne (Kuhlau, Weyse, Hartmann, Gade m. fl.) henvender sig til det dannede borgerskab. Guldalderen var et Københavnerfænomen. I byen gik genierne side ved side indenfor samme generation: Søren Kierkegaard, H. C. Andersen, Grundtvig, H. C. Ørsted m. fl.
Bagsiden af medaljen belyses ved de sociale forhold i København. Byens fattige udgør 90% af alle indbyggere. De usunde boliger, den udbredte prostitution samt kriminaliteten skildres. To kendte mønsterbrydere, der fra samfundets bund kæmper sig over på solsiden, skildres. Samt jødefejden i København 1819, den store etniske og religiøse konflikt.
Nationalismen fører til nationalromantik i kunsten samt til grundloven 1849 og krigen 1848-50. Den ny demokratiske ånd når kun at sætte få aftryk i kunsten. Katastrofen 1864 lukker og slukker guldalderen definitivt.
Foredraget ledsages af talrige og smukke billeder af guldaldermalerne både hjemme i Danmark og på dannelsesrejserne til Rom.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Koloritten i Herning, Seniorhøjskolen i Kerteminde og Christianskirken i Lyngby

3. Elisabeth Jerichau Baumann – guldalderens enfant terrible (1819-81)

Med sin tysk-polske baggrund og sit europæiske udsyn vakte hun stærke følelser i den mandsdominerede og nationalistiske guldalder i Danmark. Den manglende anerkendelse i kunstnermiljøet i København får EJB til at vende sig mod Europa og tilmed orienten. Hun får som den første europæer adgang til de hemmelighedsfulde haremmer i Konstantinopel/Istanbul og maler både slavinder og prinsesser. Hun ville det hele både karrieren og familielivet med mand og 9 børn– med store omkostninger for børnene. Hendes mand billedhuggeren Jens Adolf Jerichau, Bertel Thorvaldsens efterfølger i Rom, var depressiv i lange perioder. EJB tog på mange og lange rejser – for at male og sælge malerier til den store families underhold - rundt i Europa: til London, Paris og Rom – samt 2 rejser til orienten: Konstantinopel/Istanbul, Smyrna/Izmir, Athen og Cairo.
Foredraget ledsages af talrige billeder af og om EJB og kunstnermiljøet i Danmark og Europa. Samt af uddrag af hendes mange brev og bøger, som bringer os tæt på kunstneren, hustruen og moderen.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Seniorhøjskolen i Kerteminde, Assens Kirkehus og Christianskirken i Lyngby

9. Grevinde Danner – bogtrykker Berlings elskerinde, kongens hustru og hendes socialpolitiske indsats

Født Louise Rasmussen 1815, som uægte barn af fattig tjenestepige, blev elskerinde med den rige bogtrykker Carl Berling, men gift med kong Frd. 7. og døde som mangemillionær. Det lyder som et Askepot-eventyr, men-men - men. Louise lever i den tid man gerne kalder guldalderen, dvs ca 1800 – 1864. Både glansbilledet af guldalderen og bagsiden med slum, fattigdom, kriminalitet og prostitution skildres som det miljø Louise vokser op i. Hendes gribende kærlighedshistorie med Berling og kronprins/senere kong Frd. 7. belyses med breve skrevet af Louise, Berling og Frd. Som grevinde Danner får hun et liv i luksus, men samlivet med den drikfældige og grovædende monark bliver ikke lykkeligt. Som enkefru lensgrevinde Danner arver hun en millionformue, som hun bruger på et omfattende rejseliv i Europa og orienten samt på socialpolitik: Stiftelsen på Jægerspris og Dannerhuset i Kbh – et ganske flot eftermæle!
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer os tæt ind på livet af Louise og hendes miljø.
Foredraget er tidligere holdt i Nørre Aaby Seniorhøjskole, Baptistkirken i Roskilde, Formiddagshøjskolen i Faaborg og AOF i Høruphav

10. Leonora Christina – ”Dronningen af Blåtårn”

Kong Chr. 4.s yndlingsdatter Leonora Christina (1621-1698) levede I rigdom og pragt de første 42 år, de næste 22 år som politisk fange i statsfængslet Blåtårn og de sidste 13 år i Maribo Kloster. Hendes ægteskab og samliv med rigshofmester Corfitz Ulfeldt er historien om kærlighed, magtbegær, skyhøje ambitioner, højforræderi og påtvunget ensomhed. Corfitz Ulfeldts (og hendes ?) planer om at tage kongemagten fra kong Frederik 3. (hendes halvbror) og måske genindføre den katolske kirke i landet førte hende ind i 4 fængsler: Malmø, Hammershus, Dover Castle og Blåtårn. Vi kender Leonora Christina fra hendes 2 bøger. Den mindre kendte ”Franske Selvbiografi”, skrevet 1673 i hendes 10. fangeår i Blåtårn, skrevet i al hast (man skulle ellers tro hun havde god tid) hvor hun beskriver sig selv som den forfulgte uskyldighed, der sidder uden dom i kongens fængsel. Og den kendte ”Jammersminde” om hendes årelange fængselsophold, hvor hun opfatter sig som ”Kristi Korsdragerske”, der med Guds hjælp udholder alle trængslerne i fængslet. Men vi må ikke lade os narre af Leonora Christina. Bodil Wamberg advarer os i bogen ”Leonora Christina Dronningen af Blåtårn”: ”Leonora Christina er løgnens mester. Hun er et af disse højt begavede mennesker, der lyver suverænt og overbevisende for sig selv og andre for at klare livet”. Foredraget giver et bud på den sande Leonora Christina.
Foredraget ledsages af talrige billeder, der belyser denne dramatiske historie fra renaissancens Danmark. Her er stoffet og livsskæbnen til en kanonfilm af Steven Spielberg.
Foredraget er tidligere holdt i bl. a. Sognets Hus i Fløng, Kirkeladen i Skårup og Seniorakademiet i Svendborg