Hanne Korsgaard Sundbøll

Kontakt: Hvidkløvervej 10, 1. th., 8200 Aarhus N
Telefon: 6136 6880
Mail: hkni@km.dk

  1. Sangen har vinger - En underholdende, berigende og livgivende aften med fællessang og fortælling, alvor og humor
  2. Årstiden i fællessang
  3. Korsang og klokkeklang


Cand.mag. Musik, Dramaturgi og Retorik.
Organist, pianist, sanger, korleder, komponist.
Mit fokus er sangen – og mit omdrejningspunkt i al mit arbejde har været og er: at få mennesker til at synge. For sangen er unik på uendelig mange måder.
Gennem 30 år har jeg ledet korsang (børn, unge og voksne), sangaftener og undervist i musik, sideløbende med mit organistarbejde.
Gennem de sidste 10 år har jeg holdt sangaftener 6-8 gange om året på Horsens Bibliotek – hver gang med fulde huse.
Desuden har jeg holdt mange sangaftner og -arrangementer i
• sognegården ved Vær kirke
• Foreningen Norden, Horsens
• Tyrsted sognehus
• Sund by, Horsens
• Andre sognehuse
Jeg sidder selv ved klaveret og synger for. Og spiller mange genrer, såvel klassisk som mere rytmisk.

Jeg afholder arrangementer i Jylland og Fyn.

1. Sangen har vinger
En underholdende, berigende og livgivende aften med fællessang og fortælling, alvor og humor

Hvorhen man end vender sig, i alle tider og samfund, står sangen som et levende udtryk for menneskeliv – i lyst og nød, i glæde og sorg, i hverdag og fest. Stemmen er menneskets medfødte instrument, og den skal naturligvis bruges,
også til andet end at tale. For sangen har enestående kvaliteter, der plejer sundheden, fællesskabet, glæden og musikaliteten. Og i sangen er der også (en måske tiltrængt) plads til at omgås livet og tilværelsen med poesi og eftertanke.
Mennesket kan dårligt leve uden at finde udtryk i sang og stemme. Men hvor er sangen blevet af? – i skolen, i hjemmet, i hverdag og fest? Skulle man måske indføre fællessang ved enhver start på dagen som del af vores folkesundhed, og dermed satse på sundere og gladere mennesker?
Dette og meget mere fortælles om undervejs, i en inspirerende vekslen med fællessange fra bl.a. Højskolesangbogen.
Der er mulighed for, at arrangøren kan foreslå nogle af aftenes sange. Typisk vil der i arrangementet indgå årstidssange.
Sangarrangementet kan evt. afrundes med ’ønskekoncert’, med mulighed for at deltagerne ønsker lige dén sang, man har gået og tænkt på.
(Ca. 2 timer, evt. med kaffepause undervejs (kan aftales nærmere); 3.400 kr. + transport)

2. Årstiden i fællessang

De skønne lyriske sangtekster om årstiderne, bl.a. fra Højskolesangbogen, stemmer sindet til den tid, vi nærmer os – eller er midt i. Vi synger os ind i årstiden med fællessang og causeri om sangene, forfatterne, historien og om selve det at synge.
Der er mulighed for at lave ’ønskekoncert’, hvor deltagerne ønsker lige dén sang, man har gået og tænkt på.
(Ca. 2 timer, evt med kaffepause undervejs (kan aftales nærmere); 3.400 kr. + transport)

3. Korsang og klokkeklang

En aften, hvor vi bevæger os ud i korsangens skønne landskab, indledt med god og sjov stemmetræning. Korsangens flerstemmige univers åbnes med enkle – kendte og mindre kendte - flerstemmige sange og kanons, vekslende med fællessang. Alle kan være med – også selvom man aldrig har sunget i kor før.
1, 2 eller 3 aftener – afhængigt af jeres ønsker.
(Ca. 2 timer. 1 aften: 3.000 kr. + kørsel, ved 2 eller 3 aftener: 2.000 kr. pr. aften + kørsel)