Hans Krarup

Kontakt: Kildevang 32, 4690 Haslev
Telefon: 5631 1606
E-mail: krarup@haslevnet.dk

  1. Mascarade og Maskarade
  2. Niels W. Gades ”Elverskud”
  3. Joh. Seb. Bachs Mattäus – eller Johannespassion
  4. G. F. Händels oratorium ”Messias”
  5. Huslærer på Aalholm


Jeg er cand. mag. i musik og dansk fra Kbh.s universitet. Desuden organistuddannet v. DKDM. Jeg er pens. lektor v. Haslev Gymnasium og organist v. Haslev kirke. Jeg har dirigeret Midtsjællands kammerkor i 25 år, er formand for Faxe Kunst-og Musikforening, samt næstformand i Haslev Teaterforening og Haslev Festspil. Sammen med min hustru Marianne Krarup, f. Tulinius, har jeg skrevet manuskripterne til Haslev festspil siden 2001.
I de sidste 30 år har jeg holdt foredrag på Sjælland, Lolland-Falster og Jylland om klassisk musik: operaer, oratorier, Bachs passioner, instrumentalværker m.fl.
Desuden sammen med min hustru om Finn Tulinius' Ålholm- breve (se herunder)...

Hans Krarup holder foredrag i hele landet.

1. Mascarade og Maskarade

”Attentat i Holbergs eget hus!” – Sådan skrev Det kgl. Teaters censor i 1905, da han så teksten til Carl Nielsens opera , der i dag kaldes for Danmarks nationalopera. I foredraget sammenlignes Ludvig Holbergs komoedie med Vilhelm Andersens libretto, og med den nyeste CD-indspilning af musikken får vi fyldige eksempler på Carl Nielsens herlige musik.
(2 x 40 min. - 2 x 45 min.; 2500 kr.)

2. Niels W. Gades ”Elverskud”

Efter en gennemgang af den middelalderlige danske folkevises historie, krydret med relevante eksempler, hvor tilhørerne også får lejlighed til at bruge stemmerne i beskedent omfang, gennemgår jeg Niels W. Gades romantiske værk for solister, kor og orkester m. henblik på forbindelsen mellem tekst og musik. Hjælpemidler: Et velstemt klaver samt et musikanlæg med CD –afspiller.
Jeg kan evt. medbringe egen CD-afspiller, hvis togrejse til foredragsstedet ikke er nødvendig. Tekstark medbringes.
(2 x 45 minutter + pause. Honorar: 2500 kr. + transport)

3. Joh. Seb. Bachs Mattäus – eller Johannespassion

Med et velstemt klaver , en god CD-indspilning ( som jeg selv medbringer) samt medbragte oversigtsark som hjælpemidler , gennemgår jeg en af Bachs store passioner , hvor jeg lægger vægt på musikkens udtrykskraft , hvad enten det gælder evangelistens beretning, de store kors dramatik, de bevægende arier, eller menighedens ”kommentarer” i koralerne. – Tekstark medbringes. – Jeg kan evt. medbringe egen CD-afspiller, hvis togrejse til foredragsstedet ikke er nødvendig.
(2 x 45 minutter + pause. Honorar: 2500 kr. + transport)

4. G. F. Händels oratorium ”Messias”

Med et velstemt klaver, en god CD-indspilning (som jeg selv medbringer) samt medbragte tekstark som hjælpemidler, gennemgår jeg Händels ”Messias”, hvor jeg især lægger vægt på den tætte forbindelse mellem tekst og musik. Desuden vil jeg benytte mig af mit kendskab til sangstemmen, hvad enten det gælder de mange arier eller de store korsatser. Jeg kan evt. medbringe egen CD-afspiller, hvis togrejse til foredragsstedet ikke er nødvendig.
(2 x 45 minutter + pause. Honorar: 2500 kr. + transport)

5. Huslærer på Aalholm

I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn Tulinius, f. 1893, ansat som huslærer på slottet Aalholm på Lolland. Hans eneste elev var den 9-11 årige Johan Otto Raben-Levetzau. I disse to år skrev han helt konsekvent 2 ugentlige breve á 5-6 ark til sine forældre, der boede i Hellerup nord for København. Her fortæller han levende, detaljeret og humoristisk om alt, hvad han ser, hører og oplever på Aalholm.
Vi lærer ikke kun medlemmerne af familien Raben-Levetzau at kende, også tjenerskabet. Hvem vidste, at ”Downton Abbey” også fandtes på Lolland under 1. verdenskrig!

Finn Tulinius' datter Marianne og svigersønnen Hans fortæller om og læser uddrag af den store brevsamling på i alt 146 breve. Desuden krydrer de foredraget med fotomateriale fra Aalholm samt en lydoptagelse med Finn Tulinius, hvor han fortæller om tiden på Aalholm.
Hjælpemidler: Om muligt et klaver.
(2 x 45 minutter + pause. Honorar: 2500 kr. + transport)