Hasib Nasiri

Bosiddende i København
Telefon: 6049 4903
E-mail: baxtris92@hotmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hasibnasiri/

  1. Islamismens tilblivelse, forandring og radikalisering som ideologi
  2. Global jihad og dens europæiske rødder
  3. Hvad er forholdet mellem islamisk radikalisme og eksisterende islam?


Cand.mag. i Filosofi fra Syddansk Universitet med speciale i moderne islam og politisk filosofi.
Hele livet igennem har jeg været fascineret af islam. Min fascination bunder i personlige oplevelser i barndommen og teenageårene, hvor livserfaringen i Centralasien og Mellemøsten lærte mig om brutalitet, krig og fanatisme, alt imens jeg igennem islamisk litteratur, poesi og musik stiftede bekendtskab med et univers af tolerance, næstekærlighed, undren og nysgerrighed.
Denne dualisme mellem fanatisme og tolerance i islamisk historie har jeg siden da været optaget af, med et ønske om at forstå moderne islam; Om hvordan mødet mellem europæiske koloniale magter og islamiske imperier i det 18. og 19. århundrede formede islamisk filosofi, teologi og politik. Om hvordan muslimske tænkere forsøgte at inkorporere oplysningsfilosofiens idéer. Om hvordan islamisme som bevægelse og idé er blevet til. Om hvad årsagerne til den eksisterende eksklusivisme og fanatisme som vi ser i jihadistiske bevægelser er, betragtet ideologiteoretisk, religionsvidenskabeligt og filosofi.

Jeg holder foredrag i hele landet.

Hjælpemidler: Projektor og lærred.
Tidligere foredrag:
Nedenstående foredrag har jeg afholdt ved forskellige uddannelsesinstitutioner (f.eks. Københavns Universitet, Århus Universitet og Folkeuniversitetet i Odense og Kolding) og forskellige religiøse institutioner (f.eks. kvindemoskeen Mariam Moskeen).

Foredragsserie: Politisk islam som fænomen:
Foredragene om politisk islam har til formål at præsentere det nyeste forskning indenfor jihadisme, islamisme og moderne islamisk politisk tænkning. Det er intentionen at præsentere nogle spørgsmål, der allerede er blevet stillede i forskningen, men i lige så høj grad at stille nye spørgsmål for at kunne se flere nuancer.

1. Islamismens tilblivelse, forandring og radikalisering som ideologi

Betegnelser som ”islamisme”, ”jihadisme”, ”militant islamisme” m.m. er blevet en del af vores hverdag. Gransker man nøje i eksisterende litteratur, finder man dog, at der er en grundlæggende begrebsforvirring hvad disse betegnelsers indhold angår. Dette problem ønsker jeg at adressere igennem dette foredrag ved at fokusere på islamismens historiske tilblivelse i det 20. århundrede.
Den bedste måde at imødekomme problematikken på, er ved at præsentere islamismens centrale personligheder biografisk og bibliografisk, og herudover opdele islamismen som bevægelse i 2 dele: Den første i starten af det 20. århundrede frem til 1940’erne (grundlæggelsesfasen og institutionalisering), og den anden fra 1950’erne frem til 1980’erne (radikaliseringsfasen og overgangen til militant islamisme).
Ved denne fremgangsmåde vil der blive skabt klarhed over islamismens tilblivelse, forandring og radikalisering som ideologi. Foredragets formål er at gør det klart, at islamisme er et mangefacetteret fænomen, der indeholder forskellige og til tider modstridende verdensanskuelser.
(50 min. + spørgsmål, 2.500 kr. + transport efter statens takster).

2. Global jihad og dens europæiske rødder

I dagens Danmark og i videre udstrækning i Europa, er der en bred enighed om, at islamisme og den oplyste vestlige verden er to uforenelige størrelser. Der er flere grunde til, at dette kan og bør problematiseres: Ved nøjere idéhistorisk granskning finder man nemlig, at især den militante islamisme, der ellers tænkes som værende den absolutte modpol til enhver form for europæisk politisk bevægelse, tværtimod er forankret i en af Europas mest distinkte totalitære bevægelser i det 20. århundrede.
Den militante islamismes hovedideolog, ægypteren Sayyid Qutb (1906-66), viser en meget markant indflydelse i sit totalitære verdensbillede fra den franske nobelprisvinder og eugeniker Alexis Carrel (1873-1944). Idéen om den intellektuelle fortrop, som skal rense verden for ondskab og urenheder har disse to tænkere til fælles. En idé, der danner grundlaget for den militante islamismes verdensanskuelse.
Foredragets formål er – udover at udbrede grundviden om moderne islam – at udfordre en grundpræmis i vores hverdagsforståelse af forholdet mellem den islamiske og vestlige historie i det 20. århundrede.
(50 min. + spørgsmål, 2.500 kr. + transport efter statens takster).

3. Hvad er forholdet mellem islamisk radikalisme og eksisterende islam?

Radikalisme spiller en central rolle i moderne islam, og kommer til udtryk igennem en række åndsstrømninger, der angriber status quo, hvor religiøse såvel som politiske autoriteter kritiseres. Kritikken af institutionaliseret religiøsitet i moderne islam er kernen i dette foredrag.
For bedre at kunne forstå radikalisme og den deraf følgende religionskritik i moderne islam, vil jeg først dykke ned i religionskritikken i europæisk åndshistorie.
Religionskritikken i europæisk åndshistorie kommer fra 2 fronter; dels indefra (fra teologien selv i form af immanent kristendomskritik), og dels udefra (fra filosofisk og videnskabelige hold i form af transcendent kristendomskritik). Førstnævnte kritiserer forvanskningen af oprindelig kristendom i form af dens nutidige institutionalisering i kirken, og sidstnævnte kritiserer religion for dens fremmedgørende funktion (f.eks. hos Ludwig Feuerbach, Karl Marx m.fl.), dens ophav i menneskelige forestillinger (f.eks. hos David Hume, Friedrich Nietzsche m.fl.) og dens ophav neuroser (Sigmund Freud m.fl.).
Med denne inddeling af religionskritikken in mente, er formålet med dette foredrag at rette blikket mod et forholdsvis ukendt og uudforsket element af islamisme, nemlig immanent islamkritik. Indenfor islamismen har en række tænkere kritiseret islam indefra, hvor de accepterer teologiens grundpræmisser, men forholder sig afvisende overfor den nutidige og historiske islam. Netop dette aspekt er en af kerneelementerne ved islamisk radikalisme.
(50 min. + spørgsmål, 2.500 kr. + transport efter statens takster).