Helge Teglgård

Kontakt: Teglgårdsvej 97, 8300 Odder
Telefon: 5119 2413
E-mail: helge.t@mail.dk
Hjemmeside: www.hojskoleforedrag.dk  

  1. Det levende ord –den gode melodi
  2. Carl og Jeppe –bondedrenge i storbyen
  3. Benny Andersen –på besøg i digterens værksted
  4. PH –ballademager, lysmand og arkitekt
  5. Hvad er det du siger?


Højskolelærer siden 1989 på Krabbesholm, Rødding, Testrup, Odder og Rude Strand højskole. Cand mag i musik, sidefag i retorik, talepædagog
Underviser i sang musik, stemmetræning og talepædagogik.
Lang tids erfaring som formidler, de seneste to år med 40-50 højskoleforedrag pr år.

Helge Teglgård holder foredrag i Jylland og Fyn

1. Det levende ord –den gode melodi

Højskolesangene har en helt særegen saft og kraft – hvor stammer den fra? Vi har en række behjertede forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, glæde og sorg, lyst og længsel, naturen og det kosmiske. Og vi har nogle åndsbeslægtede komponister, som kan videregive essentielle følelser i enkle og præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved at synge sangene.
(2 timer incl pause; 3000 kr. + transport)

2. Carl og Jeppe –bondedrenge i storbyen

Carl Nielsen og Jeppe Aakjær havde begge en opvækst langt ude på landet, men blev naturligt indfanget af kulturlivet i København. Længslen efter det nære og jordbundne kommer til udtryk i skabende processer. Samtidig er begge gennem omfattende brev- og dagbogsskriveri rollemodeller i forhold til moderne kønsroller. Samarbejdet mellem sprogmageren og musikeren bliver rigt illustreret i ekempler fra højskolesangbogen.
(2 timer incl pause; 3000 kr. + transport)

3. Benny Andersen –på besøg i digterens værksted

Benny Andersen er verdenskendt i Danmark som folkelig fortolker af hverdagens sorger og glæder. Vi ser på digterens tidlige år, afsættet i Heretikakredsen, livet i jantelovens hjemland, søgen efter den sande kontakt til medmennesket. Men først og sidst undersøger vi sproget som middel til at gribe og forme virkeligheden, mindske isolation og øge livsmodet. Med levende eksempler i digte og sang.
(2 timer incl pause; 3000 kr. + transport)

4. PH –ballademager, lysmand og arkitekt

Poul Henningsen er en gudsbenådet kreativ sjæl, som har sat stærke aftryk på det 20. århundredes danske arkitektur, åndsliv og pædagogik. Kritisk humanisme, forbrugeroplysning, folkelige revytradition og opfindelse af skånsom belysning er markører i PH’s politiske og poetiske landskab. Hvorfra kommer brændstoffet til et udfordrende og skabende liv? Det bliver belyst i anekdoter, billeder og sange.
(2 timer incl pause; 3000 kr. + transport)

5. Hvad er det du siger?

Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog med en talepædagog ved roret. Hvorfor kan vi ikke forstå hvad de siger i TV? Hvorfor taler vores børn og unge så utydeligt? Kan vi gøre noget ved det? Alle har en mening om vores brug af sproget. Hér vil vi diskutere sprogstil og dialekter, historie og individuelle forskelligheder for at få både større forståelse og større fornøjelse af vores godt brugte modersmål. Med indlagte rim og remser, recitation og sang.
(2 timer incl pause; 3000 kr. + transport)