Henning Sørensen

Kontakt: Villa Pax,Irisvej 17,
8500 Grenå
Telefon: 8632 1679
 

  1. Fra mit livs skraldespand
  2. Kirken og arbejderklassen
  3. Lars Larsen-Ledet.
    Verdenskendt dansk afholdsagitator, redaktør og pacifist (1881-1958)
  4. Krudt uden kugler
  5. Harald Bergstedt
    Dansk forfatter (1877-1965)

Fhv. skraldemand, forfatter.
Født i 1932 i et arbejderhjem. FDF'er under krigen. Efter skolen bud, skraldemand i 31 år. I militærnægterlejr i 2 år. Hele livet aktiv afholdsmand. Byrådsmedlem for SF, menighedsrådsmedlem m.v.
Æresmedlem af Danmarks Afholdsforenings hovedbestyrelse.
Da Henning Sørensen i juli 1986 stod for udsendelsen "Ved dagens begyndelse" præsenterede Danmarks Radio ham som: "Skraldemanden der taler som en litteraturprofessor".

Henning Sørensen holder foredrag i hele landet.

1. Fra mit livs skraldespand

Opvækst i et arbejderhjem i 30-erne. Skole og FDF dreng under krigen. Efter mellemskoleeksamen bud, to år i militærnægterlejr, skraldemand i 31 år. Engageret i fagbevægelse, afholdssag, kommunalpolitik, menighedsråd m.v.
Fortalt med humor og lune.
I 1993 udkom erindringsbogen med samme titel som foredraget på forlaget Indtryk.
(Varighed efter aftale; 400 kr. plus rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt: Mange steder overalt l landet.

2. Kirken og arbejderklassen

Ud fra egne erfaringer og læsning belyses, hvorfor arbejderklassen kun i begrænset omfang blev kirkelig. Arbejderklassen blev ikke som i England inspireret af kirken; men en moderat socialisme.
Foredragsholderen har/ har haft en række tillidsposter i fagbevægelsen. Har siddet i byråd for SF. Nu medlem af Enhedslisten.
(Varighed efter aftale; 400 kr. plus rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt: Første gang på De danske Kirkedage i Haslev i 1974. Senere mange steder.

3. Lars Larsen-Ledet.
Verdenskendt dansk afholdsagitator, redaktør og pacifist (1881-1958)

Var redaktør af Afholdsdagbladet i alle dets leveår (1906-1940).
Jeg har skrevet en bog om Lars Larsen-Ledet: "Ned med den fordømte snaps" (Forlaget Hovedland 1998).
Da spørgsmålet om spiritusforbud i århundredets første fjerdedel var aktuelt, talte man om Larsen-Ledet overalt, hvor 2 og 3 var forsamlede.
Foredragsholderen modtog i 1996 afholdsbevægelsens fornemmeste anerkendelse: Larsen-Ledet Prisen.
(Varighed efter aftale; 400 kr. plus rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt: I flere sognegårde og forsamlingshuse.

4. Krudt uden kugler

Om fredssagens og militærnægtelsens historie fra de første kristne og frem til i dag.
I 2002 udgav forlaget Hovedland min bog "Krudt uden kugler".
Foredragsholderen sad i mange år i hovedbestyrelsen for den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krig.
"Som evangeliet taler til mig er en af kristentroens konsekvenser militærnægtelse".
(Varighed efter aftale; 400 kr. plus rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt: På en række skoler og højskoler.

5. Harald Bergstedt
Dansk forfatter (1877-1965)

Harald Bergstedt virkede i sine unge år som lærer. De fleste af hans børnesange stammer fra denne periode. I 30'erne var han medarbejder ved Socialdemokraten og blev anset som en af socialdemokratiets kulturpersonligheder. Han var hele livet aktiv afholdsmand. Under krigen gik han over til nazismen og blev medarbejder på dette partis dagblad Fædrelandet.
(Varighed efter aftale; 400 kr. plus rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt: Har holdt radioforedrag om Harald Bergstedt i april 2004.