Henning Nørhøj

Kontakt: Leragervej 1, 4690 Haslev
Telefon: 5636 3068
Mobil: 4037 6268
E-mail: l.h.norhoj@gmail.com

  1. I Peters spor. Om den tidlige kristendom i Rom
  2. Teologi og filosofi i renæssancen
  3. Reformationens århundrede
  4. Hvordan kan vi tale om Gud i dag?
  5. At give håbet sprog
 

Fhv. Lektor på læreruddannelsen ved University College Sjælland i kristendomskundskab/religion og historie. Har været sognepræst i Vig og forstander for Rønde Højskole. Forfatter til lærebøger til folkeskolen og videregående uddannelser samt en rejseguide til Rom. Fagredaktør ved religion.dk og kristendom.dk.

Henning Nørhøj holder foredrag i hele landet. Tillæg for foredrag vest for Storebælt: kr. 500

1. I Peters spor. Om den tidlige kristendom i Rom

Ifølge traditionen har apostlen Peter spillet en central rolle som den første leder af den kristne menighed i Rom. I foredraget vil vi følge de spor, som apostlen Peter har ”efterladt” i form af de allerførste kirkebygninger i Rom. Vi vil se på kristenhedens spæde begyndelse og udvikling i det romerske imperiums hovedstad. Hvordan var den tidlige kristendom – og hvem var de første kristne i Rom? Foredraget kan være også indgå som forberedelse til en Rom-rejse. Foredraget ledsages af billeder.
(Varighed 60 – 90 min.; kr. 3500)

2. Teologi og filosofi i renæssancen

Renæssancen var ikke blot en strålende tid for kunstens og videnskabens udvikling, men også nye og dristige teologiske og filosofiske tanker blev til. I 1400-tallet var der højt til loftet især i Italien. Der blev tænkt og formuleret tanker, som en senere tid ville have anset for kætteri. Den store tyske teolog og filosof Nikolaus fra Kues, som blev kardinal og opholdt sig i Italien formulerede et gudsbegreb, der om noget har bud til det moderne menneske. Filosoffer ved Mediciernes hof i Firenze så Platon som en ”forberedelse” til kristendommen. Foredraget vil gennemgå 1400-tallets renæssance og relatere dens tænkning til vores egen nutid. Foredraget ledsages af billeder.
(Varighed 60 – 90 min.; kr. 3500)

3. Reformationens århundrede

Vi fejrer reformationsåret her i 2017, dvs. 500året for den lutherske reformations begyndelse. 1500-tallet blev måske Europas mest betydningsfulde århundrede. Luthers opgør med den katolske kirke splittede Europa op i et Nordeuropa, der kirkeligt løsrev sig fra pavestolen i Rom. Samtidig blev en række protestantiske kirkesamfund til. I foredraget vil vi se nærmere på forudsætningerne for reformationen og sætte Luthers anliggende i forhold til både den katolske kirke og de øvrige protestantiske kirker, der blev til i 1500-tallet. Foredraget ledsages af billeder.
(Varighed 60 – 90 min.; kr. 3500)

4. Hvordan kan vi tale om Gud i dag?

Den tysk-amerikanske teolog og filosof, Paul Tillich blev for alvor kendt i den teologiske verden efter Anden Verdenskrig. Men forud var gået et stort filosofisk og teologisk forfatterskab, hvori Tillich stillede helt nye spørgsmål: Hvorledes er forholdet mellem den virkelighed, som ligger i den kristne tro – og så den virkelighed, vi ellers oplever? Hvorledes kan vi tale om Gud, så det er meningsfuldt for det moderne menneske? I foredraget skal ikke blot beskæftige os med Tillich, men også med en række andre nutidige teologer, der prøver at formulere et Gudsbegreb på modernismens betingelser.
(Varighed 60 – 90 min.; kr. 3500)

5. At give håbet sprog

Med baggrund i en personlig erfaring af at miste vil jeg fortælle om den udfordring til livssyn, tro og opfattelse af mening, som hermed opstår. Mange erfarer på et eller andet tidspunkt at miste en af sine nærmeste. Kan vi komme igennem sorgen og smerten? Skal og kan vi dele den med andre.? Og hvordan gøre sorgen til vores følgesvend. Foredraget vil forsøge at svare på det spørgsmål, der brænder på for så mange mennesker i dag: Hvordan kan jeg i en moderne nutid finde mening og livsmod i kristendommens sprog og billedverden? Endelig vil vi i foredraget spørge efter, hvad vi i kristendommen kan sige om opstandelsen og det evige liv – og sætte det kristne håb i forhold til reinkarnationslæren.
(Varighed 60 – 90 min.; kr. 3500)
Foredraget er tidligere holdt i en række sogne.