Henrik Marstal

Kontakt: Strindbergsvej 90, 1., 2500 Valby
Tlf: 2511 8920
E-mail: hm@rmc.dk
Website: https://www.facebook.com/henrik.marstal

  1. Kirkesangbogen mellem Den danske salmebog og Højskolesangbogen
  2. Kirkesangbogen og populærmusikken
  3. Kirkesangbogen og melodiens betydning
  4. Hvorfor synge sange i kirken – om gudstjenestens fællessang


Henrik Marstal er medlem af redaktionen for Kirkesangbogen og idépersonen bag initiativet. Bogen er et supplement til Den Danske Salmebog, og den udkom(mer) på Det Kgl. Vajsenshus' Forlag i maj 2017. Marstal er desuden musikforsker, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, forfatter samt en rutineret foredragsholder og sangvært.

Henrik Marstal holder foredrag i hele landet, øer inklusive.

1. Kirkesangbogen mellem Den danske salmebog og Højskolesangbogen

Såvel ideologisk som lavpraktisk kan Kirkesangbogen ses som et forsøg på at gå den tredje vej mellem den danske sangskats måske to mest markante institutioner: Den danske salmebog og Højskolesangbogen. Med afsæt i sine betragtninger om disse to institutioner giver Henrik Marstal en række begrundelser for, hvorfor Kirkesangbogen vil kunne anvise en sådan tredje vej samt hvorfor denne vej overhovedet er nødvendig.
(45-120 min. nødv. hjælpemidler: Projektor, klaver og evt. klaverledsagelse; 4000 kr.)
 

2. Kirkesangbogen og populærmusikken

En ganske stor del af Kirkesangbogens repertoire består af nyskrevne og lidt ældre sange af sangskrivere som Steffen Brandt, Anne Dorte Michelsen, Lars Lilholt, Kim Larsen, Hymns From Nineveh, Sys Bjerre, Kirstine Stubbe Teglbjærg – og Anne Linnet har hele ni sange med i bogen. I dette foredrag vil Henrik Marstal sætte fokus på de populærmusikalske aspekter af Kirkesangbogen og analysere hvordan sangene bidrager til salme- og sangtraditionen i det tidlige 21. århundrede.
(45-120 min. nødv. hjælpemidler: Projektor, klaver og evt. klaverledsagelse; 4000 kr.)'

3. Kirkesangbogen og melodiens betydning

En melodi kan bære ordene frem, så de opleves endnu stærkere og endnu mere vedkommende end de m.ske ellers ville gøre. Men melodien er ikke kun en katalysator for ordene og følelsen, den ejer også sin egen erkendelse. Med afsæt i Kirkesangbogens salmer og sange sætter Inge Marstal fokus på, hvad en god melodi egentlig er, hvilke komponenter den benytter sig af og hvorfor den er så vigtig for helhedsoplevelsen.
(45-120 min. nødv. hjælpemidler: Projektor, klaver og evt. klaverledsagelse; 4000 kr.)

4. Hvorfor synge sange i kirken – om gudstjenestens fællessang

Kirkesangbogens repertoire er bredt sammensat af både salmer og sange, ca. 140 salmer og 89 sange. Udover de nye salmer og sange er medtaget klassiske danske sange og et lille engelsk repertoire. Vi vil synge både sange og salmer, og undervejs se nærmere på hvad der karakteriserer en salme og en sang, og hvilken rolle salmen og fællessangen har i gudstjenesten. Vi vil også drøfte om sangen er et stedbarn i gudstjenesten, eller om sangens mere åbne og udogmatiske fællesskab kan være et positivt supplement.
(45-120 min. nødv. hjælpemidler: Projektor, klaver og evt. klaverledsagelse; 4000 kr.)