Henrik Marstal

Kontakt: Strindbergsvej 90, 1., 2500 Valby
Tlf: 2511 8920
E-mail: hm@rmc.dk
Website: https://www.facebook.com/henrik.marstal

  1. Kirkesangbogen – overvejelser og perspektiver


Henrik Marstal er medlem af redaktionen for Kirkesangbogen og idépersonen bag initiativet. Bogen er et supplement til Den Danske Salmebog, og den udkom(mer) på Det Kgl. Vajsenshus' Forlag i maj 2017. Marstal er desuden musikforsker, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, forfatter samt en rutineret foredragsholder og sangvært.

Henrik Marstal holder foredrag i hele landet, øer inklusive.

Kirkesangbogen – overvejelser og perspektiver

Henrik Marstal fortæller om redaktionsarbejdet med Kirkesangbogen og giver et indblik i de overvejelser og perspektiver, som er gået forud.
Foredraget kan efter aftale være en kombineret foredrags- og sangaften med Henrik Marstal som vært.
(90-120 min.; 4.000 kr. plus transport (København t/r))