Henrik Christensen

Kontakt: Ll Nørregade 6, 9240 Nibe
Telefon: 6168 2274
E-mail: hskovgaard@hotmail.com
www.himmerlandshistorier.dk 

  1. Himmerlandshistorier


Henrik Christensen er 2. generationsindvandrer fra Himmerland til Vendsyssel. Han er uddannet Cand. mag. i dansk og historie, tidligere efterskolelærer og til daglig lektor i dansk og historie på Fjerritslev Gymnasium & HF. Med inspiration fra folkemindeforsker Evald Tang Kristensen (1843-1929) er foredraget Himmerlandshistorier resultatet af foreløbig 15 års registrering og indsamling af dialektord, udtryk og mundtligt overleverede beretninger. Dertil kommer videointerview og kulturhistoriske selvstudier. I 2014 modtog han H.C. Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat til udgivelse af prosadigte på himmerlandsk dialekt.

Henrik Christensen  holder foredrag i hele landet.

Himmerlandshistorier

En speciel aften hvor Himmerlands sidste dialekttalende bønder fra det gamle landbosamfund fortæller deres erindringer om at være husmand og -kvinde, om nøjsomhed, mad, jul, højskoleophold, sognerådsarbejde, limfjordsfiskeri, spøgelser og meget andet. Foredraget er baseret på autentiske digitale videooptagelser af generationer, født mellem 1905 og 1935. Disse klip suppleres med billeder og oplæsning af prosadigte på himmerlandsk dialekt, som undervejs krydres af citater fra fag- og skønlitteratur samt musikalske indslag. Henrik fortæller levende, humørfyldt og engageret på nordjysk regionalmål og på den særlige himmerlandske dialekt. Enkelte afstikkere til vendelbomål kan ikke udelukkes, mens rigsdansk aldrig forekommer.
Foredraget fokuserer på landbosamfundets grundværdier og diskuterer dem i en nutidig sammenhæng.
Foredraget Himmerlandshistorier er navngivet efter en værktriologi af forfatteren Johannes V. Jensen (1873-1950), nemlig Himmerlandsfolk (1898), Nye Himmerlandshistorier (1904) og Himmerlandshistorier. Tredie Samling (1910). I disse historier fører Jensen os tilbage til et tabt Himmerland med typer og egne, som hidtil havde været upåagtede i litterær sammenhæng.
(70-90 min.; 4800 kr. + transport)