Iben Krogsdal

Kontakt: Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj.
Telefon: 8622 0230 / 2085 4980
E-mail: iben@krogsdal.dk
Hjemmeside: www.krogsdal.dk

  1. Fuldmagt til liv
  2. Vild opstandelse
  3. Er vor Gud så fast en borg?
  4. Må livet gøre ondt? - om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet når det gør ondt
    (bemærk: dobbeltforedrag med ægtefællen, Morten Skovsted)
 

Iben er forfatter, salmedigter og tidligere religionsforsker fra Århus Universitet. Hun er levende engageret i Folkekirken og arbejder i salmer, bøger og foredrag med eksistentielle/religiøse emner. Hun har stor erfaring som foredragsholder og historiefortæller.

Iben Krogsdal kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Fuldmagt til liv

Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget?
Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes fundamentalt forandrede livsvilkår ud fra en række af sine salmer (fra bl.a. salmesamlingen ”Fuldmagt”, 2013). Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud er blevet umulig - og mange mennesker slet ikke længere tror.
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

2. Vild opstandelse

I dag mangler mange mennesker et religiøst sprog, også selvom de opfatter sig som kristne eller i hvert fald kulturkristne. Det er fatalt, for sproget kan være med til at åbne og udvide virkeligheden. Hvordan kan nye salmer være med til at genoplive et religiøst sprog? Og hvad kan kristendommen egentlig sige os i dag - på moderne dansk?
Iben Krogsdal præsenterer en række af sine nyeste salmer (fra bl.a. salmesamlingen ”Vild Opstandelse”, 2015). Hun vil fortælle om salmernes tilblivelse med afsæt i det moderne menneskeliv, hvor begreber som synd, nåde og opstandelse for mange ikke længere giver mening på samme måde som før. Og hvad gør man så?
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

3. Er vor Gud så fast en borg?

(fra efteråret 2016)
Luthers salmer fra 1500-tallet bruges stadig flittigt. Mange kender og elsker ikke mindst ”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Det kimer nu til julefest”.
Ved reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et moderne lys på Luthers salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for os i dag?
Iben Krogsdal har nydigtet en række af Luthers mest kendte salmer. Hun vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer.
Undervejs i foredraget skal vi synge nydigtede luthersalmer, og der vil blive tid til diskussion.

4. Må livet gøre ondt? - om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet når det gør ondt
(bemærk: dobbeltforedrag med ægtefællen, Morten Skovsted)

To meget forskellige verdenssyn mødes i dette dialogforedrag om de lette løsninger og den glaserede lykke, som så mange tilbyder os.
Den ene siger: "Livet skal gøre ondt engang imellem. Hvis vi prøver at springe smerten over, lever vi ikke "rigtigt". Krisen og sorgen er en nødvendig del af livet."
Den anden siger: "Hvad er det for en tung gammeldags livsholdning? Livet er for kort til smerte. Hvorfor ikke "afskaffe" smerten overalt hvor vi kan?"
Bagefter debat om det værdifulde i et menneskes liv.
(120-150 min.; pris efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: I adskillige sognegårde, højskoler o.l.
Anbefalinger: Se ovenfor

(Mindre bemidlede foreninger er velkomne til at forespørge på nedsat pris)