Iben Krogsdal

Kontakt: Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj.
Telefon: 8622 0230 / 2085 4980
E-mail: iben@krogsdal.dk
Hjemmeside: www.krogsdal.dk

  1. Sangen om menneskelivet
  2. Fuldmagt til liv
  3. Vild opstandelse
 

Iben er forfatter, salmedigter og tidligere religionsforsker fra Århus Universitet. Hun er levende engageret i Folkekirken og arbejder i salmer, bøger og foredrag med eksistentielle/religiøse emner. Hun har stor erfaring som foredragsholder og historiefortæller.

Iben Krogsdal kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Sangen om menneskelivet

De gammeltestamentlige salmer har op gennem historien været uudtømmelige kilder til trøst og til fornyelse af salmetraditionen. Allerede for 2500 år siden råbte mennesker ud af deres livs kampe og smerter til Gud. Længe før kristendommen opstod, fik livet på godt og ondt et sprog, vi stadig kan blive rørte og rystede over i dag.
I løbet af 2017 har Iben Krogsdal arbejdet med at nydigte nogle af de smukkeste salmer fra før-kristen tid. Dermed har hun genoptaget en gammel – men i dag næsten glemt – tradition blandt salmedigtere for at skrive videre på de allerældste salmer, vi overhovedet kender til. I dette nye foredrag vil hun fortælle om sine fortolkninger af de gamle salmer i et nyt sprog og en ny tid.

2. Fuldmagt til liv

Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk? Og hvad længes mennesker efter i dag – hvis de endnu længes efter noget?
Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskeliv ud fra en række af sine salmer. Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være en kilde til liv og forandring for mennesker i dag. Også selvom mange slet ikke længere opfatter sig selv som troende.
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

3. Vild opstandelse

I dag savner mange mennesker et religiøst sprog, også selvom de opfatter sig som kristne eller i hvert fald kulturkristne. Det er fatalt, for sproget kan være med til at åbne og udvide virkeligheden. Hvordan kan nye salmer være med til at genoplive et religiøst sprog? Og hvad kan kristendommen egentlig sige os i dag - på moderne dansk?
Iben Krogsdal præsenterer en række af sine nyeste salmer (fra bl.a. salmesamlingen ”Vild Opstandelse”, 2015). Hun vil fortælle om salmernes tilblivelse med afsæt i det moderne menneskeliv, hvor begreber som synd, nåde og opstandelse for mange ikke længere giver mening på samme måde som før. Og hvad gør man så? Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

(Mindre bemidlede foreninger er velkomne til at forespørge på nedsat pris)