Ida-Marie Vorre

Kontakt: Firkløvervej 4, Næsby,
5270 Odense N
Telefon: 2883 5718
E-mail: imvorre@hotmail.com

  1. Komponisten Carl Nielsen
  2. Tak for sangen, Carl!
  3. Barn af huset? – om Carl Nielsen som salmekomponist
  4. Rundt om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen
  5. Ægteparret Carl Nielsen


Cand.mag. i musik, formidler og sanger. Siden 2006 museumsinspektør ved Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem. 1996-2006 korsanger i Vejgaard Kirke, Aalborg. Mange års erfaring fra foredrag, sangaftener, koncerter og koncertintroduktioner mm. i kirker, musikhuse, museer og højskoler i både ind- og udland. Med udgangspunkt i en stærk faglighed lægger jeg særligt vægt på at formidle med indlevelse og begejstring.

Ida-Marie Vorre holder foredrag i hele landet.

1. Komponisten Carl Nielsen

Museumsinspektør Ida-Marie Vorre går tæt på den fynske komponist, der har betaget publikum verden over med sin forunderlige musik. Vi skal have et overordnet indblik i Carl Nielsens liv og bedrifter, både som komponist, dirigent, skribent, far og ægtemand. Vi skal høre eksempler fra hans righoldige musikalske produktion, der spændte fra banebrydende og komplekse symfonier til enkle, strofiske sange. Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig have lejlighed til at synge selv.
(60-90 min. 3.-4.000 kr. + transport; hjælpemidler: projektor, klaver, evt. cd-afspiller)
Foredraget er tidligere bl.a. holdt: Vesthimmerlands Musikhus ALFA, Vor Frue Kirke/Svendborg, Lemvig Valgmenighed og Odense Højskoleforening.

2. Tak for sangen, Carl!

Carl Nielsen var en særdeles alsidig komponist. Mens han i udlandet primært er kendt for sin symfoniske musik til koncertsalen, forbinder mange danskere ham i høj grad med en lang række folkelige sange. Han har komponeret omkring 300 sange. Denne aften vil vi se nærmere på sangkomponisten Carl Nielsen, hans produktion af folkelige sange og sætte disse ind i en historisk kontekst. Undervejs vil der være rig lejlighed til selv at synge med også.
(60-90 min. 3.-4.000 kr. + transport; hjælpemidler: klaver)
Foredraget er bl.a. holdt: Askov Højskole og Museet på Sønderskov.

3. Barn af huset? – om Carl Nielsen som salmekomponist

Mange danskere kender bedst Carl Nielsen gennem Højskolesangbogen. Han komponerede imidlertid også en betragtelig mængde salmer og åndelige sange, men kun et fåtal af disse er at finde i den danske salmebog. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre går på opdagelse i denne for mange ukendte del af Carl Nielsens repertoire. Hvad var baggrunden for dette arbejde? Hvorfor er de ikke blevet mere udbredte? Undervejs vil der blive rig lejlighed til at synge med på både kendte og ukendte salmer.
(60-90 min. 3.-4.000 kr. + transport; hjælpemidler: klaver, evt. cd-afspiller)
Foredraget er bl.a. holdt: Dalum Kirke og Carl Nielsens Barndomshjem.

4. Rundt om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Det stod ikke skrevet i kortene, at Anne Marie Brodersen skulle blive billedhugger. Men den stålsatte unge kvinde med de kreative evner fik det, som hun ville. Også selv om kvinder dengang ikke havde adgang til Kunstakademiet. Gennem hårdt arbejde lykkedes det hende at skabe en karriere i kraft af sine naturalistiske dyrefigurer og portrætter. Som den første kvinde i verden lykkedes det hende tilmed at udføre en af billedhuggerkunstens fornemmeste opgaver: en rytterstatue.
(60-90 min. 3.-4.000 kr. + transport; hjælpemidler: projektor, evt. cd-afspiller)
Foredraget er bl.a. holdt: Odense Centralbibliotek og Carl Nielsen Museet.

5. Ægteparret Carl Nielsen

Billedhuggeren Anne Marie Brodersen og komponisten Carl Nielsen mødtes i Paris 2. marts 1891. De giftede sig i Firenze 10. maj, og i december samme år fødtes parrets første barn, Irmelin. Af denne kronologi fremgår det med al ønskelig tydelighed, at den søde musik opstod umiddelbart imellem den smukke Anne Marie og den charmerende Carl. Parrets fælles historie er dramatisk og rummer alt, hvad man kan ønske sig af stormende forelskelse og stor lykke, længsel og afsavn, svig og bedrag og – ikke mindst – forsoning. Med udgangspunkt i parrets breve til hinanden vil museumsinspektør Ida-Marie Vorre fortælle den gribende historie om ægteparret Carl Nielsen.
(60-90 min. 3.-4.000 kr. + transport; hjælpemidler: projektor, cd-afspiller)
Foredraget er bl.a. holdt: Den Hirschsprungske Samling, Jysk Musikteater/ Silkeborg og Carl Nielsen Museet, Odense.