Ingegerd Auken

Kontakt: Dansvej 26 2650 Hvidovre
Telefon: 2325 6866
E-mail: ingegerdauken@mail.dk
Hjemmeside: www.ingegerdauken.dk

  1. Gösta Berling og kvinderne
  2. Julelegender
  3. Mårbacka
  4. Kejseren af Portugalien
  5. Min fynske barndom


Jeg har som skoleleder på Frederiksberg Friskole i 19 år og som lærer på Rudolf Steinerskolen i Odense i 14 fortalt meget. Jeg har fortalt eventyr, mytologi, bibelhistorie og Danmarks- og verdenshistorie.
Sideløbende har jeg fortalt i menigheder, på højskoler og andre forsamlinger.

Ingegerd Auken fortæller i hele landet.

1. Gösta Berling og kvinderne

I 1891 skrev Selma Lagerlöf sin debutroman, Gösta Berlings saga. Min fortælling handler primært om den unge bortviste præst Gösta Berling, som får et skæbnesvangert forhold til flere kvinder. Om Gösta Berling siges det, at han er den stærkeste og svageste blandt mennesker.
(1 time og 20 minutter, honorar 3000 kr. plus transport)
Tidligere fortalt på Frederiksberg Friskole.

2. Julelegender

Legender af Selma Lagerlöf: Legenden om juleroserne, Den hellige nat og Gudsfreden. Det kan være to eller alle tre legender jeg fortæller alt efter ønske. Jeg siger også meget gerne noget om den mundtlige fortællingsbetydning ikke mindst i forhold til børn.
(45 min. Honorar 2000 kr. plus transport)
Tidligere fortalt i Grøndalskirken.

3. Mårbacka

Jeg fortæller fra Selma Lagerlöf erindringsroman. Hvert enkelt kapitel er en historie for sig. Jeg siger gerne noget om den mundtlige fortællings betydning ikke mindst for børn.
(Ca. 45 min. Honorar 2000 kr. plus transport)
Tidligere fortalt: Grønlandskirken; Adventskirken og Hornbæk kirke, Randers

4. Kejseren af Portugalien

Jeg fortæller fra Selma Lagerlöfs roman: Kejseren af Portugalien, som er en dramatisk fortælling om en fars kærlighed til sin datter. Jeg siger gerne noget om den mundtlige fortællings betydning ikke mindst for børn.
(Ca. 45 min. Honorar 2000 kr. plus transport)

5. Min fynske barndom

Jeg fortæller Carl Nielsens erindringsbog: Min fynske barndom. Den er skrevet i jegform, og sådan fortæller jeg den også. Det giver en helt særlig stemning. Jeg siger meget gerne noget om den mundtlige fortælling ikke mindst i forhold til børn.
(Ca. 45 min. Honorar 2000 kr. plus transport)
Tidligere fortalt: Lindevang kirke; Nyborg slot, Dansk Friskoleregi.