Jacob Birkler

Kontakt: Kirkegade 178, 6700 Esbjerg
Telefon: 2277 7527
Mail: birkler@dialektik.dk
Web: www.dialektik.dk

  1. Menneskesyn til eftersyn
  2. Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel
  3. Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?
  4. Med liv og død i menneskets hænder
  5. Kan man dø for sent?


Filosof, forfatter, underviser og debattør.
Tidligere formand for Det Etiske Råd (2010 - 2016)
ph.d. i medicinsk etik.
cand.mag. i filosofi og psykologi.
Har skrevet en lang række bøger om etik og filosofi.
Se mere på www.dialektik.dk

Jacob Birkler holder foredrag i hele landet.

1. Menneskesyn til eftersyn

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?
(Tidsrum og honorar efter aftale)

2. Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel

Foredraget omhandler overgangen i livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv pensionist. Hvad giver mening når man går på pension og hvilken rolle får man og hvilken rolle tager man. En række emner behandles fra en etisk vinkel, hvoraf kan nævnes ’livskvalitet’, ’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og ’prioritering’. Foredraget fokuserer særligt på etikkens synlighed, hvor værdighed og sårbarhed står centralt.
(Tidsrum og honorar efter aftale)

3. Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er en af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.
(Tidsrum og honorar efter aftale)

4. Med liv og død i menneskets hænder

Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder. Muligheder for at skabe liv og afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse når vi tager livet i egne hænder? Er vores syn på mennesket under udvikling eller afvikling? Fokus rettes mod de mange etiske dilemmaer affødt af ny bioteknologi og ikke mindst hvordan disse dilemmaer bedst håndteres. Aktuelle etiske temaer inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer der opstår ved livets begyndelse og afslutning.
(Tidsrum og honorar efter aftale)

5. Kan man dø for sent?

’Hun døde alt for tidligt’. Sådan kan det lyde, når en person er død. Men vil det modsatte udtryk også give mening: ’Hun døde alt for sent’? Svaret er ja. Udtrykket giver mening som aldrig før. Vi er gode til at redde livet men dårlige til at redde døden, når den kommer. Det handler om vores forhold til døden og vores kamp for at udskyde det uafvendelige. Men i kampen for at forlænge livet, kan det tabes undervejs. Derfor er det i visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere dødsprocessen. Foredraget fokuserer på den udsigtsløse behandling og hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, der ikke kun behandler, men også finder mening i at lade være. Det handler ikke om at beregne, hvad der er udsigtsløst, men om at spørge til patientens udsigt.
(Tidsrum og honorar efter aftale)