Jesper Dupont Birkler

Kontakt: Elverdalsvej 90 B, 8270 Højbjerg
E-mail: jesper@birkler.dk
Telefon: 2128 0045

  1. Dagligt liv i et topsikret fængsel
  2. Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien
  3. Mennesker, som formede mit liv
  4. Symbol og virkelighed
  5. Skinnende perler fra den danske salme- og sangskat


Fængselspræst emeritus Jesper Dupont Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet. Han har været sognepræst i Grædstrup i Midtjylland og ved Vor Frue Kirke i Aarhus. 2011-2020 var han fængselspræst i Enner Mark Fængsel (tidligere Statsfængslet Østjylland) ved Horsens og er nu mentor for tidligere indsatte, som er blevet løsladt.

Jesper Birkler holder foredrag i hele landet.

1. Dagligt liv i et topsikret fængsel

Hvordan former dagligdagen sig for fangerne i et af Nordeuropas mest sikrede fængsler? Her er jeg sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid. I foredraget fortæller jeg om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.
Foredraget ledsages af Power Point med billeder fra fængslet. Der kan evt. være mulighed for, at en tidligere indsat deltager i foredraget mod yderligere honorar.
(60-90 min.; kr. 4000 plus transport)

2. Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien

Da Christian IV i 1618 sendte skibe mod fjernøsten og erhvervede den lille flække Trankebar på Sydindiens østkyst, indledtes et broget stykke dansk kolonihistorie. Det varede til 1845, da Danmark afhændede kolonien til England.
Jeg har en række gange – senest i 2019 – besøgt den gamle danske koloni. I foredraget fortæller jeg træk fra Trankebars historie og om dagligt liv i Indien samt om min tætte kontakt med nogle af indbyggerne. Endvidere fortæller jeg om udmøntningerne fra danskertiden, som udgør et unikt kapitel i verdens mønthistorie.
Foredraget ledsages af Power Point med billeder fra Indien og Trankebar samt udmøntningerne.
(60-90 min.; kr. 4000 plus transport)

3. Mennesker, som formede mit liv

Det er ikke kun dig selv og dine egne beslutninger, der får betydning for din livsbane og dine holdninger. Under et møde, i skolen, på arbejdspladsen, på en rejse – i mange sammenhænge – møder du mennesker, som kan ændre dit liv og din opfattelse i markant retning, ofte uden at du i situationen er bevidst om det.
I foredraget fortæller jeg om mennesker, jeg har mødt lige fra ungdommens dage og til nu – mennesker, som har fået afgørende betydning for mine holdninger og mit livsforløb. Personkredsen tæller såvel ”de stille i landet” som mennesker, der er kendt i offentligheden.
Der kan evt. være mulighed for at stille spørgsmål og indlede en samtale på baggrund af foredraget.
(60-90 min.; kr. 4000 plus transport)

4. Symbol og virkelighed

Symbolsproget er troens modersmål! Med udgangspunkt i en analyse af symbolbegrebet giver jeg en indføring i symbolernes univers, dets muligheder og begrænsninger, med eksempler fra dagliglivet og fra kirkens verden.
Foredraget ledsages af power point.
(60-90 min.; kr. 4000 plus transport)

5. Skinnende perler fra den danske salme- og sangskat

Jeg har udvalgt en række salmer og sange fra den danske kulturskat. Disse poetiske perler betyder ikke blot noget for mig selv, men åbner også op for de eksistentielle og personlige spørgsmål, der må optage ethvert menneske på et tidspunkt i løbet af livsbanen. Jeg giver et rids af salmens og sangens baggrund og indhold og knytter min personlige opfattelse til, før de bliver sunget.
Foredraget forudsætter, at arrangøren har en organist/pianist, som akkompagnerer, og at man råder over såvel salmebøger som folkehøjskolesangbøger.
(60– 90 min.; kr. 3000 plus transport)