Jesper Dupont Birkler

Kontakt: Elverdalsvej 90 B, 8270 Højbjerg
E-mail: jesper@birkler.dk el. JDB@KM.DK el.
Telefon: 2128 0045 (mobil privat) // 7255 5810 (fængslet direkte)

  1. Dagligt liv i et topsikret fængsel
  2. Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien
  3. Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv
  4. Symbol og virkelighed


Fængselspræst Jesper Dupont Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet. Han har været sognepræst i Grædstrup i Midtjylland og ved Vor Frue Kirke i Aarhus. Siden 2011 har han været fængselspræst i Enner Mark Fængsel (tidligere Statsfængslet Østjylland) ved Horsens.

Jesper Birkler holder foredrag i hele landet.

1. Dagligt liv i et topsikret fængsel

Hvordan former dagligdagen sig for fangerne i Nordeuropas mest sikrede fængsel? Her er jeg sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid. I foredraget fortæller jeg om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.
Foredraget ledsages af Power Point med billeder fra fængslet.
(30-90 min.; kr. 3500 plus transport)

2. Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien

Da Christian IV i 1618 sendte skibe mod fjernøsten og erhvervede den lille flække Trankebar på Sydindiens østkyst, indledtes et broget stykke dansk kolonihistorie. Det varede til 1845, da Danmark afhændede kolonien til England.
Jeg har en række gange – senest i 2016 – besøgt den gamle danske koloni. I foredraget fortæller jeg træk fra Trankebars historie og om dagligt liv i Indien samt om min tætte kontakt med nogle af indbyggerne. Endvidere fortæller jeg om udmøntningerne fra danskertiden, som udgør et unikt kapitel i verdens mønthistorie.
Foredraget ledsages af Power Point med billeder fra Indien og Trankebar samt udmøntningerne.
(30-90 min.; kr. 3500 plus transport)

3. Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv

Det er ikke kun dig selv og dine egne beslutninger, der får betydning for din livsbane og dine holdninger. Under et møde, i skolen, på arbejdspladsen, på en rejse - i mange sammenhænge - møder du mennesker, som kan ændre dit liv og din opfattelse i markant retning, ofte uden at du i situationen er bevidst om det.
I foredraget fortæller jeg om mennesker, jeg har mødt lige fra ungdommens dage og til nu - mennesker, som har fået afgørende betydning for mine holdninger og mit livsforløb. Personkredsen tæller såvel ”de stille i landet” som mennesker, der er kendt i offentligheden.
Der kan evt. være mulighed for at stille spørgsmål og indlede en samtale på baggrund af foredraget.
(30-90 min.; kr. 3500 plus transport)

4. Symbol og virkelighed

Symbolsproget er troens modersmål! Med udgangspunkt i en analyse af symbolbegrebet giver jeg en indføring i symbolernes univers, dets muligheder og begrænsninger med eksempler fra dagliglivet og fra kirkens verden.
Foredraget ledsages af power point.
(30-90 min.; kr. 3500 plus transport)