Jette Dissing

Kontakt: Hasselvej 26, 8751 Gedved
Telefon: 2298 2770
E-mail: j-dissing@hotmail.com
 

  1. Arven fra 50’erne.
    En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel
  2. Michael Kviums univers
  3. Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium
  4. Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning
  5. Franz af Assisi – hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling

Præst. Født 1946. Teolog 1973. Bachelor i kunsthistorie 2006. Gennem en årrække rejseleder/guide på kunst-, kultur- og naturrejser til Italien og Sverige. Jette Dissing har gennem mange år fortalt erindringer og Bibelhistorie for alle aldre, f.eks. om ”Kvindeliv, kvindelist og kvindelyst – fortællinger om kvindeskikkelser i Bibelen. Ring eller skriv og hør om andre muligheder for fortællinger, f.eks. ”Påskens fortællinger genfortalt”. Eller genfortælling i ord og billeder af korstogstidens populære legende om ”Det hellige kors”.
Jette Dissing kommer på skoler, højskoler, i kunstforeninger, pensionistforeninger, foredragsforeninger og sognegårde, hvor som helst, man ønsker det.

Jette Dissing holder foredrag i hele landet.

1. Arven fra 50’erne
En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel

Gennem fortællinger om livet hjemme med mor og far, fem børn og ung pige, hos lærer Madsen i skolen, i det lille samfund omkring en landsby med købmand og to-klasset skole, tegnes et tidsbillede af livet på landet for kun 60-70 år siden. Mange nikker genkendende, andre undrer sig. Var det virkelig sådan det var? Gennem fortællingen søges også værdier fra dengang gjort klare og stillet over for vor egen tids værdier. Var der noget, vi tabte? Noget, vi smed ud? Er det godt det samme? Eller?
samt kørsel iflg Statens høje takst
(60-120 min.; honorar kr.2.500 samt kørsel efter statens højeste takst)
Foredraget er holdt i: Mange steder, senest d. 29.03.17 i Vejgaard; d. 07.09.17 i Gjerrild.

2. Michael Kviums univers

Michael Kvium har i 2017 været repræsenteret på store udstillinger på Horsens Kunstmuseum, på Trapholt og på Arken. Her har man kunnet møde en engageret og engagerende kunstner, der på disse udstillinger som i hele sit værk har stillet spørgsmål til materialisme og åndelig afstumpethed. Med humor som et af sine våben har han skildret skyggesiderne af os selv og den måde vi behandler hinanden og verden på. Han har villet åbne vores ”blinde øjne” og ”døve øren”.
I fortællingen om Michael Kvium vil der blive vist eksempler fra hele Kviums værk, fra de tidligste værker i firserne til de seneste værker fra nu.Også værker af andre kunstnere , som Kvium er inspireret af og beslægtet med, kan blive inddraget.
F. eks. Velazquez, Goya og Chr. Lemmerz.
(Varighed 60-120 min; der behøves lærred og projektor (projektor kan medbringes); honorar 2.500,- samt transport efter statens høje takst)
Foredraget er holdt mange steder enest d. 06.11.17 Jerne Sognehus, Esbjerg; d. 08.11.17 Ældre Sagen Århus N.

3. Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium

Vi begynder med den ældste kendte fremstilling af Jesu sidste måltid med sine disciple og slutter med nogle af de seneste danske fremstillinger: Arne Haugen Sørensens, Bjørn Nørgaards og Michael Kviums. Undervejs beskæftiger vi os med forskellige tiders opfattelse af nadveren, herunder den lutherske og den katolske. Vi ser på stilarter: byzantinsk, gotik, renæssance, barok med flere, og foretager på den måde ikke alene en vandring gennem forskellige tiders opfattelse af nadveren, men også en vandring gennem 1500 års kunsthistorie.
(Varighed 60-120 min; der behøves lærred og projektor (projektor kan medbringes); honorar 2.500,- samt transport efter statens høje takst)

Foredraget er holdt i:  Mange steder, senest 21.03.16 Skt Andreas, Randers

4. Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning

En forunderlig fortælling om jomfru Maria, om skiftende tiders opfattelser af hende. Fra oldkirkens dage fremstillet som jomfru før, under og efter Jesu fødsel, som Guds Moder. I middelalderen fremstillet som Vor Frue, elsket og tilbedt, som ridderen elskede og tilbad sin skønne dame. Ubesmittet af synd, optaget i himmelen og kronet som himmeldronning.
Vi tager på en rejse gennem Det nye Testamentes fortællinger, senere legenders og tiders tilføjelser om Maria og hendes liv. Vi følger diskussioner om hendes plads og betydning i den katolske og siden også i den protestantiske kirke. Fortællingen ledsages af billeder fra det ældst kendte, fundet i Priscillakatakomben i Rom, over mosaikker og ikoner til middelalderens, renæssancens og barokkens billeder.
(Varighed 60-120 min; der behøves lærred og projektor (projektor kan medbringes); honorar 2.500,- samt transport efter statens høje takst)
Foredraget er holdt i: Adskillige steder. Senest d. 22.10.15 Ørum Sogn; d. 28.08.16 Bjerre-Landet Sogne.

5. Franz af Assisi – hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling

Som den første pave nogensinde valgte Franz d. 1. at tage navn efter Franz af Assisi. Naturligvis ikke tilfældigt. Men hvad gemmer sig bag navnet Franz af Assisi? Inspireret af de mange legender og biografier, der beretter om Franz, og også inspireret af billeder, der fortæller om ham, tegnes der et billede af ham og hans liv. Der fortælles om hans opvækst i rigdom , om hans kaldelse og derefter hans liv, levet i yderste fattigdom og afholdenhed. Et liv levet i efterfølgelse af Kristus i hans lidelse, i for fattige og spedalske og alle lidende. De billeder, der ledsager fortællingen er bl.a. hentet fra den berømte billedfrise i San Francesco Kirken i Assisi, bygget til Franz´ ære.
(Varighed 60-120 min; der behøves lærred og projektor (projektor kan medbringes); honorar 2.500,- samt transport efter statens høje takst)
Foredraget er holdt i: Mange steder senest 18.03.16 i Thorsager-Bregnet Sogne.