Jette Dissing

Kontakt: Hasselvej 26, 8751 Gedved
Telefon: 2298 2770
E-mail: j-dissing@hotmail.com
 

  1. Arven fra 50’erne.
    En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel
  2. Michael Kviums univers
  3. Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium. Et billedforedrag
  4. Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning
  5. Franz af Assisi – hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling
  6. Farmor fortæl!
  7. Reformationen i 15-16 hundrede tallets billedkunst

Præst. Født 1946.Teolog 1973. Bachelor i kunsthistorie 2006. Siden 2009 turleder/guide på kunst-, kultur- og naturrejser til Italien og Sverige for Ældre på højskole i Udlandet, nu Mols Rejser. På rejserne holdes mange oplæg og foretages mange rundvisninger. Jette Dissing har gennem mange år fortalt erindringer, bibelhistorie og myter for alle aldre, f.eks. en fortælling om "Kvindeliv, kvindelist, kvindelyst – fortællinger om kvindeskikkelser i Bibelen". Mulige emner er også advents-, faste- og påskefortællinger. Desuden folkelige kunsthistoriske foredrag, eksempelvis om korstogstidens populære fortælling om "Det hellige kors", fortalt i billeder og ord om korstræet, groet af frø fra livets træ på Adams grav, forsvundet, men genfundet af kejser Konstantins mor".

Kommer på skoler, højskoler, i kunstforeninger, pensionistforeninger, foredragsforeninger og sognegårde, hvor som helst, man ønsker det.

Jette Dissing holder foredrag i hele landet.

1. Arven fra 50’erne
En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel

 I ”Arven fra 50’erne” tegnes gennem fortællinger om livet hjemme med far, mor, fem børn og ung pige, hos lærer Madsen i skolen, i det lille samfund omkr. en landsby med købmand og 2-klasset skole, et tidsbillede af livet på landet, som mange nikker genkendende til, og andre undrer sig over. Var der virkelig sådan på landet for kun 50-60 år siden? Gennem fortællingen søges også værdier fra dengang gjort klare og stillet overfor vor egen tids. Var der noget, vi tabte? Noget vi smed ud? Er det godt det samme? Eller?
(60-120 min.; honorar kr.2.500 samt kørsel efter statens højeste takst)
Foredraget er holdt i: blandt mange andre steder: Nyborg pensionistforening 2012; Budolfi Sogn Ålborg 2012; Bislev Sogn 2012; Tversted aftenhøjskole 2014; Ældresagen Risskov 2014; Hjørring KFUM 2015; Odder Aktivitetshus 2015.

2. Michael Kviums univers

Michael Kvium har i 2017 været præsenteret på store udstillinger på Horsens Kunstmuseum, på Trapholt og på Arken. Her har man kunnet møde en engageret og engagerende kunstner. Kvium har gennem hele sit værk stillet spørgsmål til materialisme og åndelig afstumpethed. Han har med humor som et af sine våben skildret skyggesiderne af os selv og den måde, vi behandler hinanden og verden på. Han har villet åbne vore ”blinde øjne” og " døve øren”.
I foredraget om ”Michael Kviums univers” vil der blive vist eksempler fra hele Kviums værk. Fra de tidligste billeder i 1980’erne og til de seneste billeder. Også værker af andre kunstnere, som Kvium er inspireret af og beslægtet med, kan blive inddraget ; Velazquez; Goya; Chr. Lemmerz.
(Varighed 60-120 min; honorar 2.500,- samt transport efter statens høje takst)
Foredraget er holdt mange steder, bl.a. i Rødovre Sogn 2013; Sæby Kunstforening 2014; Herning jan 2016.

3. Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium.
Et billedforedrag

Vi begynder med den ældste kendte fremstilling af Jesu sidste måltid med sine disciple og slutter med nogle af de seneste danske fremstillinger: Arne Haugen Sørensens, Bjørn Nørgaards og Michael Kviums. Undervejs beskæftiger vi os med forskellige tiders opfattelse af nadveren, herunder den lutherske og den katolske. Vi ser på stilarter: byzantinsk, gotik, renæssance, barok med flere, og foretager på den måde ikke alene en vandring gennem forskellige tiders opfattelse af nadveren, men også en vandring gennem 1500 års kunsthistorie.
(60-120 min.; honorar kr.2.500 samt kørsel efter statens højeste takst)

Foredraget er holdt i: Sønderbro Kirke, Horsens 10.02.11; Husumvold 20.01.12; Egtved marts 2013; Esbjerg AOF marts 2013; Jerne Sogn, Esbjerg nov. 2015

4. Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning

En forunderlig fortælling om jomfru Maria, om skiftende tiders opfattelser af hende. Fra oldkirkens dage fremstillet som jomfru før, under og efter Jesu fødsel, som Guds Moder. I middelalderen fremstillet som Vor Frue, elsket og tilbedt, som ridderen elskede og tilbad sin skønne dame. Ubesmittet af synd, optaget i himmelen og kronet som himmeldronning.
Vi tager på en rejse gennem Det nye Testamentes fortællinger, senere legenders og tiders tilføjelser om Maria og hendes liv. Vi følger diskussioner om hendes plads og betydning i den katolske og siden også i den protestantiske kirke. Fortællingen ledsages af billeder fra det ældst kendte, fundet i Priscillakatakomben i Rom, over mosaikker og ikoner til middelalderens, renæssancens og barokkens billeder.
(Varighed 120 min; honorar kr. 2.500,- + kørsel efter statens højeste takst).
Foredraget er holdt i : Morsø Frimenighed marts 2015; Ørum Sogn, okt. 2015; Grundtvigsk Forum, Horsens nov. 2015

5. Franz af Assisi – hans liv og legenderne om ham. En billedfortælling

Som den første pave nogensinde valgte Franz d. 1. at tage navn efter Franz af Assisi. Naturligvis ikke tilfældigt. Men hvad signalerer det navn? Ved at fortælle om Franz og hans liv bliver der givet et bidrag til at forstå, hvad pave Franz d. 1. kan tænkes at ville med sit valg af navn. Inspireret af de mange legender og biografier, der beretter om Franz, og også inspireret af billeder, der fortæller om ham, tegnes der et billede af ham og hans liv. Der fortælles om hans opvækst i rigdom, om hans kaldelse og derefter hans liv levet i yderste fattigdom og afholdenhed. Et liv levet i efterfølgelse af Kristus i hans lidelse, i omsorg for spedalske og fattige og alle lidende. De billeder, som ledsager fortællingen, er bl.a. hentet fra den berømte billedfrise i San Francesco kirken i Assisi, bygget til Franz’ ære.
(Varighed 60-120 min; honorar kr. 2.500,- + kørsel efter statens højeste takst)
Foredraget er holdt i: Ørum Sogn 2012; Horsens Grundtvigsk Forum 2013; Helligåndskirken Århus 2013; AOF Sydjyllands seniorhøjskoler 2013-2014.

6. Farmor fortæl!

Sådan siger Magnus, fem år, og farmor fortæller fra et langt livs oplevelser og møder med mennesker og steder. Farmor, alias Jette Dissing, fortæller ikke alene for Magnus, men for alle, der vil høre. Hun fortæller om sit hjem, sine søskende og sine forældre, der var engagerede i foreningsliv, skole, kirke og højskole. Om lærere, der begejstrede og nærede fantasien. Eller det modsatte: om lærere, der kvalte al begejstring og fantasi. Hun fortæller om ophold i USA, om studieår og kollegieliv i Århus. Om de mange år som præst og møderne med mennesker i dagligdag, i glæde og i sorg. Og Jette Dissing fortæller om livet som pensioneret, som rejseleder, foredragsholder og studerende.
(Varighed 60-120 min; honorar kr. 2.500,- + kørsel efter statens højeste takst).
Fortællingen er ny.

7. Reformationen i 15-16 hundrede tallets billedkunst

Gennem eksempler fra 15-16 hundrede tallets billedkunst fortælles der om reformatorernes, især Luthers, syn på billeder i kirken. Heroverfor stilles den katolske kirkes meget anderledes syn på kirkens brug af billeder. Vi kigger på forskelle i billedernes stil, formsprog og temavalg. Der fortælles om kunstnere, der kom i klemme i reformationens og den katolske kirkes billedstrid. Der trækkes linier bagud i kirkens historie til tidligere diskussioner og voldsomme kampe om brug af billeder i kirken. Og vi kigger fremad til diskussioner også i dag. Der inddrages billeder af bl.a. Cranach d. Ældre, El Greco, Carraci, Caravaggio og Rubens.
(Varighed ca. 90 min.; honorar 2.500,- kr. samt kørsel iflg. statens højeste takst)
Foredraget er nyt.