Jørgen Bork Hansen

Kontakt: Irisvej 5, 6760 Ribe
Mobil: 2465 6682
E-mail: jborkhansen@gmail.com

  1. Hvilket liv og hvilket værk! Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij skildret gennem hans breve
  2. Vincent van Gogh skildret gennem hans breve og kunst


Teolog og fhv. sognepræst
Jeg har som præst, udover teologien, altid beskæftiget mig med kunst, musik og litteratur. Dette har været naturligt, da billedkunst og litteratur meget ofte fortolker kristendommens fortællinger. Jeg har især beskæftiget mig med Vincent van Gogh og Fjodor Dostojevskij.

Jeg holder foredrag i Jylland/Fyn/Sjælland.

1. Hvilket liv og hvilket værk! Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij skildret gennem hans breve

De fleste er bekendt med Dostojevskijs forfatterskab, men Dostojevskij skrev ikke blot romaner. Fra Dostojevskijs hånd har vi også en stor brevsamling, der som en dagbog skildrer det liv, der har givet stof til de store romaner. Dostojevskijs liv var fyldt med lidelser, laster, fattigdom og fornedrelse. Samtidig havde Dostojevskij øjeblikke fyldt af lykke og åndelig henførelse. I brevene beskriver Dostojevskij kampen mellem menneskets dæmoni, der kommer til udtryk i nihilismen, og kristendommen.
(1 ¼ time. 2000 kr. plus kørsel)

Britt Thorstensen, Fåborg: "Som arrangør og kursusleder på "Russiske Dage" 4.-7. maj 2018 på Løgumkloster Refugium, fortalte Jørgen Bork Hansen i sit foredrag om Dostojevskij med en så stor lidenskab og indsigt, at man ofte følte sig tilstede i Dostojevskijs univers og samtid! Sublimt!"
Sognepræsterne Anette Jensen og Sten Haarløv, Løgumkloster: "Med sin genfortælling af Dostojevskijs liv og tanker – bl.a. ud fra efterladte breve – forstår JBH at gøre et stort og omfattende forfatterskab nutidigt og vedkommende. Foredraget er veldisponeret, inspirerende og vækker til eftertanke og debat. Dostojevskijs svar på nihilismen er stadig aktuelt."

2. Vincent van Gogh skildret gennem hans breve og kunst

Har man sagt maleren Vincent van Gogh må man også nævne hans 4 år yngre lillebror Theo van Gogh. Det skyldes nemlig Theo van Gogh at Vincent van Gogh i dag i det hele taget er kendt. Uden Theo synes van Gogh ingen mulighed at have haft for at udvikle sig som kunstner og overleve økonomisk som menneske.
Vi har vores viden om de to primært gennem deres brevveksling. Der er bevaret 661 breve som Vincent van Gogh har skrevet til sin bror Theo.
(1 ¼ time. 2000 kr. plus kørsel. Skal bruge PowerPoint)