Jørgen Gleerup

Kontakt: Nygårdsvænget 5, 8410 Rønde
Telefon: 2287 1456
E-mail: jorgengleerup@gmail.com

  1. Alle mine længsler…

  2. Glæden – Sorgen – Lykken

  3. Når alting bli’r som aldrig før

  4. Fra den grå sliders tid

  5. Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark

Præst – guitarist – sanger.
Født i 1953. Barndom og opvækst i landbohjem på Djursland.
Cand.theol. 1983.
Sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Aarhus 1983-1991.
Sognepræst 1991-2022 ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker
Medlem af folk-trioen: Kanstrup-Gleerup-Thomsen.

Jørgen Gleerup kommer i hele landet (Bornholm undtaget) med foredrag.

1. Alle mine længsler…

Et causeri med livshistorier og musik om den store og den lille længsel i livet.
Mennesker har en iboende længsel efter frihed, tryghed og kærlighed.
Med inspiration fra de store fortællinger og fra sangenes pågående og nærværende poesi tegnes billeder af begreberne udlængsel og hjemlængsel, og dette måske at kunne ane, at et andet menneske er vigtigere i mit liv, end jeg selv er.
I programmet indgår fællessange til guitarakkompagnement.
(60-90 min.; 3000 kr. plus transport)
Nyt foredrag!

2. Glæden – Sorgen – Lykken

Et causeri om menneskelivet i glæde og smerte.
Egne erindringer fra sidste halvdel af det tyvende århundrede og danske fortællinger i prosa og lyrik fra Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig til Benny Andersen og Anne Linnet.
En fortælling om nærvær og fravær, lykke og ulykke, om det at få og det at miste – om himlens og jordens kærlighed.
Programmet kædes sammen af en række sange til eget guitar-akkompagnement samt fællessange.
(60-90 min.; 3000 kr. plus transport) 

3. Når alting bli’r som aldrig før

Fortællinger og sange om at være hinandens verden og hinandens skæbne.
At holde af, holde om, holde ved og holde ud.
Et causeri om kærlighedens pris og nødvendighed gennem de gode dage og de svære dage.
Programmet bindes sammen af fællessange med guitar-akkompagnement.
(60-90 min.; 3000 kr. plus transport)

4. Fra den grå sliders tid

Da den grå Ferguson 26 traktor og en ny skolelov skabte store og blivende forandringer i det danske samfund. Efterkrigsårene blev til koldkrigstid, det gamle bondesamfund forandredes, folkevognen og knallerten gjorde trafikken usikker, der kom et fjernsyn i mange stuer, og ungdommen lyttede og dansede til rockmusikkens anderledes klange og rytmer. Et lille land i skred mod de nye moderne tider.
Fortællinger fra 1950´erne krydret med samtidens sange fra revyer, film og Giro 413.
Fællessange til guitar-akkompagnement.
(60-90 min.; 3000 kr. plus transport) 

5. Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark

Det var dengang hunden Laika kredsede rundt om jorden, og frøken Hansen underviste i skolen. Der var dengang Kresten Hjulmand kørte mælk til mejeriet, og Henry From reddede et straffespark. Det var dengang kornet blev høstet med selvbinder og tærsket i tærskeværket. Det var dengang drengene lod håret gro, musikken hed pigtråd, og Apollo 11 landede på månen.
En række erindringsbilleder fra livet på landet i 1950’erne og 60’erne – krydret med tidens viser og sange. Livsfortællinger fra dengang for længe siden.
(60-90 min.; 3000 kr. plus transport)